Nordals Skolen (Sønderborg)

Nordals Skolen (Sønderborg)

Fordybelsesfredage - Formålet med fordybelsesdagene er at give elever på mellemtrinnet og i overbygningen mulighed for at arbejde mere projektorienteret, inddrage det omgivende samfund, fordybe sig i udvalgte stofområder som et led i den understøttende undervisning.

Forløbet skal støtte op om skolereformens intentioner om mere variation i elevernes skolegang, om at inddrage det omgivende samfund. Og så er det et bevidst valg at bruge en større del af den understøttende undervisning på fordybelse end på lektiehjælp.

Ny måde at bruge understøttende undervisning på
Det er en ny måde at bruge den understøttende undervisning på i mellemtrinet og udskolingen. Her vil der eksempelvis ikke længere være skemalagt lektiehjælp, men flere timer til de enkelte fagområder og dermed også mere tid til at nå tingene i skolen og derfor færre lektier.
Den understøttende undervisning bruges altså til hele dage, hvor der er plads til fordybelse for alle elever og ikke som ugentlige enkeltlektioner. 

Fordybende undervisningsforløb
Fordybelsesfredage vil foregå på otte hele fredage i løbet af skoleåret. Her vil den enkelte årgang på én fredag opleve fordybende undervisningsforløb inden for ét bestemt fagområde med de samme lærere hele dagen. Det giver bl.a. tid til at arbejde mere uden for klasse-rummet, mere projektorienteret og fordybe sig i eller træne specifikke stofområder. Derimod vil UUV ikke længere være at finde som faste lektioner på ugeskemaet
Fordybelsesdagene ligger i forlængelse af den daglige undervisning, idet faglærerne planlægger dem.

Vejledning til andre
Tænk kreativt med den understøttende undervisning og giv dermed eleverne en spændende skoledag, men også flere timer til de enkelte fagområder.

 

Skolens hjemmeside; http://nordalsskolen.skoleporten.dk/sp

 

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.