Nordals Skolen (Sønderborg)

Nordals Skolen (Sønderborg)

Fordybelsesfredage - Formålet med fordybelsesdagene er at give elever på mellemtrinnet og i overbygningen mulighed for at arbejde mere projektorienteret, inddrage det omgivende samfund, fordybe sig i udvalgte stofområder som et led i den understøttende undervisning.

Forløbet skal støtte op om skolereformens intentioner om mere variation i elevernes skolegang, om at inddrage det omgivende samfund. Og så er det et bevidst valg at bruge en større del af den understøttende undervisning på fordybelse end på lektiehjælp.

Ny måde at bruge understøttende undervisning på
Det er en ny måde at bruge den understøttende undervisning på i mellemtrinet og udskolingen. Her vil der eksempelvis ikke længere være skemalagt lektiehjælp, men flere timer til de enkelte fagområder og dermed også mere tid til at nå tingene i skolen og derfor færre lektier.
Den understøttende undervisning bruges altså til hele dage, hvor der er plads til fordybelse for alle elever og ikke som ugentlige enkeltlektioner. 

Fordybende undervisningsforløb
Fordybelsesfredage vil foregå på otte hele fredage i løbet af skoleåret. Her vil den enkelte årgang på én fredag opleve fordybende undervisningsforløb inden for ét bestemt fagområde med de samme lærere hele dagen. Det giver bl.a. tid til at arbejde mere uden for klasse-rummet, mere projektorienteret og fordybe sig i eller træne specifikke stofområder. Derimod vil UUV ikke længere være at finde som faste lektioner på ugeskemaet
Fordybelsesdagene ligger i forlængelse af den daglige undervisning, idet faglærerne planlægger dem.

Vejledning til andre
Tænk kreativt med den understøttende undervisning og giv dermed eleverne en spændende skoledag, men også flere timer til de enkelte fagområder.

 

Skolens hjemmeside; http://nordalsskolen.skoleporten.dk/sp

 

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

04.10.19
Sophienborgskolen 2019 (Hillerød)
På Sophienborgskolen i Hillerød hjælper eleverne hinanden med at lære at læse. Elever fra skolens 6. klasse har meldt sig frivilligt til at læse med...
skolebørn
06.06.17
Cosmosskolen afd. Spangsbjerg 2017 (Esbjerg)
Eleverne på afd. Spangsbjerg har på 3 uger løst 238.099 individuelt tilpassede matematik-opgaver og har fået målt en fagligt progression ved test på...