Midtskolen 2017 (Faxe)

  • bog

Midtskolen 2017 (Faxe)

Arbejdet med udvikling af social læring, på en af Faxe kommunes specialskoler, og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af undervisning i og skarpt fokus på social læring. Der er derfor udviklet en læseplan, en vejledning samt undervisningsmaterialer til undervisning i faget. Arbejdet har vagt en del opmærksomhed i Danmark og nu også i USA.

Arbejdet med udvikling af social læring i en af vores specialskoler og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af undervisning i og skarpt fokus på social læring.  Vi har derfor udviklet en læseplan, en vejledning samt undervisningsmaterialer til undervisning i faget.  Arbejdet har vagt en del opmærksomhed i Danmark og nu også i USA med denne artikel:
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2017/0915/Reading-writing-and-empathy-How-Denmark-is-a-leader-in-teaching-social-skills
Det er de stolte af i Faxe Kommune:
http://faxe.netavis.nu/faxe-projekt-socialfag-vaekker-opmaerksomhed-usa/

Fokus på sociale kompetencer
Livet i de danske familier leves på en anden måde end for bare få år siden og børneopdragelse udøves på et andet grundlag. Internettet, I-PADS og sociale medier har ændret omgangsformerne i vores samfund og i familierne.  Det har betydning for børns læring og dermed for, hvad de kan, når de kommer i skole. Sociale kompetencer i forhold til at indgå i fællesskaber kan med fordel udvikles. I konsekvens heraf har vi arbejdet med at udvikle undervisning i social læring.  Foreløbige resultater er en læseplan for social læring, en vejledning i social læring samt undervisningsmaterialer til indskoling mellemtrin og udskoling med tilhørende lærer/pædagog vejledninger til undervisningen.

Vi arbejder i projektet med to former for fokus:

  •  Udvikling af almene sociale kompetencer
  • Udvikling af dannelse i forhold til at leve livet omgivet af sociale medier

Sidste fokus er valgt i erkendelse af, at de sociale medier, som fylder meget i vores hverdagsliv, er en relativ ny foreteelse, som vi i vores samfund ikke har opnået nogen særlig dannelse omkring endnu. Det påvirker vores børn og deres børnelivs sociale infrastruktur.Undervisningen i social læring udspiller sig som en del af den understøttende undervisning, der hos os har tre fokusområder:

  • Bevægelse
  • Trivsel
  • Faglig fordybelse

Se mere på http://socialfag.com

Hvis der er noget børn ikke kan, er det, fordi de ikke har lært det endnu.
Hvis vores demokrati skal overleve er det nødvendigt, at vi alle er udstyret med evnen til at omgås mennesker, der er forskellige fra os selv på en ordentlig måde. Vi skal kunne sige til og fra uden at der opstår store konflikter. Ikke mindst er det vigtigt, at vi har evnen til at sætte os i andres sted (empati). Det er ikke noget vi er født med. Det skal læres.
Skolen som dannelsesinstitution repræsenterer en god ramme til at understøtte forældres arbejde med den del af opdragelsen.

Lige nu bekymrer vi os over det børn ikke kan. Vi beklager os over det, vi mangler. Det skal vi holde op med. Vi skal i stedet sige, hvad vi gerne vil have og dyrke det også på den læringsmæssige arena.

Det er det arbejdet med social læring handler om.

 

Skolens hjemmeside; http://www.midtskolen.dk/

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.