Carl Nielsen skole (Faaborg-Midtfyn )

Carl Nielsen skole (Faaborg-Midtfyn )

Fra mester til master - På Carl Nielsen skole skal det være sejt at være dygtig, klog, flittig og blive "til noget". Formålet er at udfordre og understøtte den del eleverne, som er tæt på eller direkte placeret i den øverste kvartil.

I mange år har folkeskolen haft fokus på de elever, som har det svært fagligt som socialt. Ved at styrke den faglige identitet og kultur, skabes der rum til udvikling af alle elever. Ved at fokusere på en bestemt gruppe af fagligt stærke børn, bliver der indirekte mere plads til de øvrige børn.

Carl Nielsen-skolen har de mange dygtige elever, men færre som er direkte fremragende. Med en ekstra indsats ønsker skolen at udvikle en kultur, hvor det er legalt at være meget dygtig og forbedre sig, hvor deres dygtige elever skal stå på tæer og udfordres og, hvor de dygtige elever udfordres ikke alene med lidt sværere opgaver, men med opgaver, hvor der trækkes innovative og kreative kræfter frem.

Masterundervisning
Hver uge tilbydes "masterundervisning" i både dansk, engelsk og matematik. Hvert fag får en time hver uge, hvor udvalgte elever på tværs får særlig faglige udfordringer. Skolen tænker en organisering, hvor indskolingen, mellemtrinet og udskolingen danner hold i de respektive fag. Det organiseres ved hjælp af de understøttende timer, således at på mandage er der master undervisning i dansk, onsdag i engelsk og fredage i matematik.

Et forløb varer et kvartal, hvorfor der udvælges elever til projekterne fire gange årligt. Et hold kunne være på 10-15 elever. Det er lærerne som udpeger deltagerne og forældrene involveres i projektbeskrivelserne.

De faglige udfordringer er anderledes end de sædvanlige udfordringer. Eleverne skal ikke bare have mere af den samme slags undervisning. Carl Nielsen skole stiller krav til, at eleverne hele tiden skal stå på tæer for at være med. Eleverne udfordres med opgaver, hvor der kræves initiativ, kreativitet og innovation.

De lærere som underviser master-eleverne er i særlig grad fagligt stærke.

Citat fra forælder efter første Master-forløb.
"Vi er så glade for, at I har vurderet, at (elev) har, hvad der skal til for at være en del af forløbet "masterclass". Både (elev) og hele familien er utrolig stolte og byder denne mulighed meget velkommen.Tænk at vores lille udfordrede dreng har fundet overskud og ro til at udvikle sig så flot både i skolen og på fodboldbanen (hvor han nu også er blevet elite). Det kan kun ske, hvis man er omgivet af skønne, dygtige og hjertevarme mennesker, som tror på en.Vi er som familie meget taknemlig"

Vejledning til andre
Da projektet ikke er gennemført, er der endnu ingen vejledning til andre. 

 

Skolens hjemmeside; http://carlnielsenskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.