Åben skole

Åben skole

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.
04.10.19
I Balsmoseskolens skolehaver på Grantoftegaard omsættes store verdensmål til praksisnære erfaringer. I skolehaverne tilbydes eleverne et autentisk læringsmiljø, som åbner op for et væld af
04.10.19
Igennem et to årigt projekt har vi samarbejdet med skolens miljøråd, LOMA og Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier. Vi har etableret et biotop med tilhørende krydderi-og frugthave og bi-hotel som
04.10.19
Projekt 'Harmoniorkester' vil i samarbejde med Sønderborg Musikskole give flere elever der normalt ikke søger musikken mulighed for at lære at spille et instrument. Og genetablere et skoleorkester på
Med en åben tilgang til aktørerne i og omkring skolen og ved konsekvent at forsøge at undgå kasse- og søjletænkning, løfter Skørping Skole gennem en række konkrete udviklingsforløb både elever og det...
Boost - innovativ skole i Helsingør på Espergærde Skole - Formålet er at udvikle elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs,...
Boost-innovativ skole - Hornbæk Skole udvikler elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer...
Junior Ranger - Junior Ranger er tænkt som en bred uddannelse, som både favner natur og kultur. De uddannede Junior Rangere skal bruges som "naturformidlere" for andre børn på skolen og gerne også...
Tingstrup Skole programmerer og koder til fremtiden - Tingstrup Skole har valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for udskolingselever. Her fokuseres på at nytænke undervisningen, og...
Bestyrelsens vision for Ungdomsskolen - Ungdomsskolen vil gøre en forskel for de unge på Bornholm ved at tilbyde spændende undervisning og aktiviteter, som er tilrettelagt efter de unges egne ønsker...
Samarbejde med frivillige fra Ældresagen - Grauballe skole aktiverer Ældresagen i et skolesamarbejde. På den måde kan udvalgte elever udvikle sig i en lille og tryg ramme, som både kan være et...
Gennem musik og sang højner Slagslunde skole elevernes læring og kognitive udvikling samt øger elevernes evne til at samarbejde og deres evne til at fornemme og justere sig selv i forhold til andre....
Foreningsdag - Med en foreningsdag bliver de aktiviteter, som byen byder på synliggjort, og eleverne på Tinglev Skole får et større kendskab til de forskellige muligheder de har, hvilket giver dem en...
Bæredygtighed, Innovation og Design (BID) - På Eltang Skole og Børnehave har de med bæredygtighed som tema sat viden, kompetencer og færdigheder i spil gennem innovative processer i undervisningen....
Talentudvikling i folkeskolen - Formålet med talentudviklingen på Erritsø Fællesskole er at sikre, at alle elever får mulighed for at blive så dygtige som de kan. Skolen sætter fokus på de fagligt...
Inddragelse af forældre, elever og bysamfund - Efter den nye skolereform blev etableret, har Dalmose Skole forsøgt at agere nytænkende ved at initiere et projekt som arbejder med forældre/elev/...
Morgenbevægelse i udskolingen - Ådalens skole er en skole i bevægelse, hvor de prioriterer fysisk aktivitet højt. Skolen er ikke i tvivl om vigtigheden mellem fysisk aktivitet og god læring.
Foreningssport og skoleidræt - Samarbejdet mellem Langhøjskolen og de lokale foreninger fremmer sammenhængskraften og bidrager til at eleverne i 0. - 3. klasse i højere grad bliver præsenteret for...
Obligatorisk instrumentalundervisning for alle elever - Gedsted Skole har en stærk tradition for musik som en del af skolens hverdag og som samlingspunkt for skolens sociale liv. Med udgangspunkt i...
Sammen kan vi mere - Skolesamarbejde mellem ni folkeskoler og en ungdomsskole sætter nye standarder for skoleudvikling i Odense Nord. Samarbejdspartnerne er Abildgårdskolen, Agedrup Skolen. H.C....
Master Class i matematik - Et samarbejde mellem Nydamskolen, Broager Skole, Gråsten Skole og Alssundgymnasiet Sønderborg. Nydamskolen tilbyder elever med særlige kompetencer i matematik et master-...
Bankdirektør som matematiklærer - Nyt samarbejde mellem Borbjerg Skole og Borbjerg Sparekasse puster nyt liv i matematikundervisningen.
Fodboldlinjen på Nordals Skolen - Formålet med fodboldlinjen er først og fremmest at motivere eleverne i hverdagen i forbindelse med deres skolegang, samt at skabe sociale relationer og fællesskaber...
MeWe Space - Et digitalt læringsrum, der motiverer og engagerer til læring, dannelse og oplevelser på nye måder.
Et helhedsorienteret syn på undervisning i området ”Uddannelse og job” - Med vejledningsreformen i 2014 fik lærerne et større ansvar for at sikre en undervisning, der bidrager til elevernes...
Fagdage - Molsskolen har udviklet en ny og mere sammenhængende måde at tænke den understøttende undervisning, bevægelse og fag sammen på
Kunst i Skolehøjde - er et samarbejde mellem Billedskolen Holbæk, BGK, udvalgte skoler og daginstitutioner samt professionelle kunstnere.
Aladdin og fjerne kulturer - Elverdamsskolen afd. Tølløse, teatergruppen Elverfolket og Billedskolen Holbæk samarbejder i projektet Aladdin og fjerne kulturer om scenografi og billedkunstundervisning...
I lære i den virkelige verden - Søgårdsskolen sikrer at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved praktik "i den virkelige verden". De inddrager således...

Sider