Gedsted Skole (Vesthimmerland)

  • Børn på violin

Gedsted Skole (Vesthimmerland)

Obligatorisk instrumentalundervisning for alle elever - Gedsted Skole har en stærk tradition for musik som en del af skolens hverdag og som samlingspunkt for skolens sociale liv. Med udgangspunkt i den åbne skole er alle elever siden august 2014 blevet tilbudt instrumentalundervisning som en obligatorisk del af skolens indhold i et samarbejde mellem Gedsted Skole og Vesthimmerlands Kulturskole.

Alle elever på Gedsted skole har mulighed for at lære at spille et instrument og blive så dygtige, som de kan hver især uanset social baggrund. Eleverne skal igennem undervisningen opleve og udvikle evnen til fordybelse og motiveres til at acceptere, at det at lære at spille et instrument tager tid samt vigtigheden i at øve sig på sit instrument. Eleverne skal opleve den sociale dimension ved at spille et instrument ved at spille sammen med andre.  Forældrene opfordres til at bakke op omkring undervisningen og hjælpe barnet med at øve hjemme.

Obligatorisk instrumentalundervisning for alle elever
Det nye i projektet er at skolen i samarbejde med kulturskolen har obligatorisk instrumentalundervisning for alle elever. Modellen bliver løbende  udviklet. Fra august 2016 ser modellen således ud:

  • 0. - 2. kl. spiller violin og cello
  • ​3. klasse har musikkarrusel, hvor de prøver kræfter med klaver, trommer, guitar og bas. De elever der ønsker det, kan ligeledes fortsætte med violin.
  • ​4.-6. kl. kan selv vælge instrument.

Ressourcemæssigt kan projektet lade sig gøre pga.folkeskolereformen. Instrumentalundervisningen er en del af den understøttende undervisning.

Musik som almen dannelse
Eleverne opnår et kendskab og en glæde ved musik, de ellers normalt ikke stifter bekendtskab med. Elever fra alle hjem, har mulighed for  at  få instrumental undervisning. Hverken økonomi eller kulturel baggrund er en hindring. Det er en del af elevernes almene dannelse, at de får et indgående kendskab til forskellige instrumenter og musikgenrer og den både danske og udenlandske musik- og sangskat og fx selv får mulighed for at spille både Vivaldi og Beethoven.

Eleverne får trænet deres opmærksomhed og koncentration. De lærer at følge en rytme og falde ind i musikken på det rigtige tidspunkt. De opnår en fællesskabsfølelse, når  man spiller i et orkester og de oplever succes og  stolthed ved koncerter for forældre og medarbejdere.

Musik på skemaet
Eleverne spiller 45 min. om ugen. Det sker i et skema-rul fire gange årligt, således at der ikke mistes den samme lektion hver uge. Alle klasser har mere dansk og matematik end minimumstimetallet for at tage højde for, den manglende undervisning i disse fag.

Idéen er opstået i et samarbejde mellem skolens musiklærer og skoleleder samt lederen af kulturskolen som et bud  på, hvad understøttende undervisning kan indeholde.

Vejledning til andre:
Det er vigtigt, at kulturskolens lærere og skolens lærere får et godt samarbejde. Inklusionsaspektet er ikke et område, som kulturskolelærere almindeligvis bruger så meget energi på. Det har været et nyt område for dem.
Det er vigtigt at både ledelse, bestyrelse og medarbejdere er opmærksomme på, at den understøttende undervisning på Gedsted er brugt på instrumentalundervisning og at man derved samtidig har valgt andre aktiviteter fra.

Læs mere om projektet eller se nedenstående videoer:

 

Skolens hjemmeside; http://gedsted-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.