Tingstrup Skole (Thisted)

Tingstrup Skole (Thisted)

Junior Ranger - Junior Ranger er tænkt som en bred uddannelse, som både favner natur og kultur. De uddannede Junior Rangere skal bruges som "naturformidlere" for andre børn på skolen og gerne også for børn på andre skoler.

Tingstrup Skole har i skoleåret 2016-2017 oprettet Junior Ranger uddannelsen via et liniefag for 7.-9. klasse. Skolen er i dette skoleår officiel udeskole, og Junior Ranger projektet er en del af udeskoleindsatsen. Der er flere mål med konceptet, og en af dem er at gøre skoledagen mere varieret ved at eleverne rykkes ud af vante skoleomgivelser og at de samtidig tilegner sig kompetencer og viden om Danmarks første nationalpark. Skolen mener, det er vigtigt at give unge viden om Nationalpark Thy og tage dem med ud, hvor dannelse sker i et samspil med naturen. 

Uddanne ambassadører og rollemodeller
Eleverne skal opnå en viden og kendskab til Nationalpark Thy omkring benyttelse og beskyttelse. Dette opnås gennem oplevelser og undervisning, som i store træk foregår i Nationalparken. 
Endvidere er formålet at uddanne eleverne til ”Juniorformidlere”, der med de opnåede kompetencer, vil være i stand til at hjælpe til med formidling i Nationalparken for andre elever, såvel som voksne. De lærer at færdes i naturen på en fornuftig og hensigtsmæssig måde, at kombinere friluftsliv og naturoplevelser, således at man får begge dele uden at skade naturen - altså at opretholde balancen mellem beskyttelse og benyttelse. På den måde er formidlings kompetence også et formål i konceptet, men en formidling, der bygger på viden og indsigt.
Det har også været et mål at implementere den åbne skole i projektet. Der er mange eksterne samarbejdspartnere med (se listen nedenfor), og de bidrager med undervisere, som er eksperter på netop deres område.
Sagt meget kort, så er formålet at uddanne ambassadører og rollemodeller,

Nyt koncept på dansk jord
Konceptet med uddannelse af Junior Rangere er kendt internationalt, bl.a. i Canada, men det er nyt på dansk jord. Derudover er Junior Ranger projektet også en ny måde at tænke den åbne skole på. Listen over samarbejdspartnere er lang, og da ideen bredte sig henvendte mulige samarbejdspartnere sig og tilbød deres bidrag. Lige nu er der for de eksterne aktører venteliste på at blive samarbejdspartner og dermed undervise børnene i lige netop det, som de brænder for.

Uddannelsen kan bruges i fremtiden
Alle parter i projektet og herunder selvfølgelig eleverne har kun ytret sig meget positivt om muligheden. Fredag den 14. oktober er der et tv-indslag i tv-midtvest, og så er der produceret en informationsvideo om vores Junior Rangere, og her udtaler en elev som eksempel: Uddannelsen kan bruges i fremtiden, hvor jeg kan fortælle min viden videre til andre.
Noget af det, som eleverne allrede har været igennem er førstehjælp i naturen, og nu er de uddannet til at tage vare på både sig selv og andre, hvis nogen kommer til skade.

4 timers sammenhængende undervisningstid
Undervisningen er tilrettelagt, så der er minimum 4 timers sammenhængende undervisningstid, som foregår i efteråret og foråret. Undervisningen afsluttes med et helt døgn i Nationalparken sidst i maj 2017. Derudover er der afsat tid i vinterhalvåret til efterbehandling, evaluering og forberedelse af den kommende periode. Bortset fra de to eftermiddage i vinteren, foregår al undervisning i nationalparken. Der er tilknyttet eksterne undervisere hver gang! (se samarbejdspartere nedenfor).

Emner
De første 5 gange har eleverne været igennem følgende emner:

 1. Teambuilding, orientering om nationalparken.
 2. Vildmarksførstehjælp (når der er langt til hjælpen kommer!)
 3. Fiskeri efter muslinger og østers i den maritime del af nationalparken
 4. Livet i nationalparken før i tiden (sandflugt, landbrug, den første skovrejsning …)
 5. Jagt i nationalparken (regulering af vildtbestand)

Undervisningen i foråret er endnu ikke endegyldigt planlagt, men følgende emner vil blive behandlet: 

 1. Det åbne land - klitarealerne 
 2. Det lukkede land - skoven 
 3. Fugle 

Andre parter i udviklingsforløbet
Projektet er blevet til i samarbejde med følgende eksterne aktører:

 • Nationalpark Thy: Projektleder formidling og friluftsliv Bo Immersen
 • Thisted Kommune: Naturvejleder Søren Kragh
 • Naturstyrelsen Thy: Forstfuldmægtig Morten Brown Stummann
 • Grejbanken: Naturvejleder og friluftsvejleder Thomas Kolding
 • Nordjyllands Beredskab: Viceberedskabsinspektør Rasmus Tollak
 • Museum Thy: Museumsleder Jytte Nielsen
 • Danmarks Jægerforbund: Naturvejleder Franz Holmberg
 • Hanstholm Turistfart: Kørselsfordeler Søren Sørensen 

Vejledning til andre
Junior Ranger er på grund af Tingstrup Skoles geografiske placering tæt bundet med Nationalpark Thy. Konceptet med uddannelse af Junior Rangere og herunder inddragelse af eksterne samarbejdspartnere kan sagtens fungere i andre områder. Det skal blot tilpasses det lokale område.

 

Skolens hjemmeside;: http://tingstrup-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.