Tornvedskolen afd. Jyderup og Elverdamsskolen afd. Tølløse

Tornvedskolen afd. Jyderup og Elverdamsskolen afd. Tølløse

Kunst i Skolehøjde - er et samarbejde mellem Billedskolen Holbæk, BGK, udvalgte skoler og daginstitutioner samt professionelle kunstnere.

”Det eneste, der skal til, er at en mand går igennem sådan en grim gade iført en 15 meter høj hat, og med det samme forandres arkitekturen i den tid det tager ham at gå igennem gaden… En enkelt person kan ændre arkitekturen ved sin blotte tilstedeværelse.”
​-Hundertwasser

Tornvedskolens og Elverdamsskolens forløb Kunst i Skolehøjde (Forunderlige Hatte) har givet mulighed for at udforske og afprøve forskellige undervisningsformer og give eleverne nye og anderledes møder og oplevelser omkring billedkunsten og dens mange muligheder for udtryk. Lidt over 200 børn og unge har i løbet af foråret 2016 deltaget i Kunst i Skolehøjde, kreeret skulpturelle hatte og afsluttede projektet i et stort hatteoptog Pinselørdag i forbindelse med åbningen af ”Holbæk Images 2016"

Opbrud i skemaet
Rent praktisk giver forløbet Kunst i Skolehøjde mulighed for at bryde skemaet op og eksperimentere med forskellige former for undervisning: hele dage, små grupper, halve klasser, flere sammenhængende timer, værkstedsdage, ture og ekskursioner. Kunstnere og BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus)-eleverne benyttes som periodevise medundervisere og er med til at vise nye vinkler og perspektiver i det kunstneriske arbejde - og får samtidigt selv pædagogisk erfaring og inspiration.

Skabe og skærpe elevernes interesse og motivation
Inden for en bred forståelse af de 3 billedkunstneriske grundlæggende udtryk: tegning, maleri og skulptur ønsker Kunst i Skolehøjde gennem kvalificeret, faglig undervisning, at skabe og skærpe elevernes interesse og motivation i forhold til at udvikle eget billedkunstnerisk udtryk. Og med afsæt i mere eksperimenterende arbejdsprocesser vil projektet skabe bevidsthed om og forståelse for samtidskunsten billedkunstneriske udtryk.

Anderledes og utraditionelle undervisningsformer og metoder
Billedskolen tilbyder og eksperimenterer med nye anderledes og utraditionelle undervisningsformer og metoder. Som eksempel er kunstgenren performance integreret i undervisningen og er ved legende, sjove tilgange og kropslig medvirken, med til at opløse traditionel opfattelse omkring, hvad der er billedkunst og hvor undervisning skal foregå. Den anderledes undervisning og mødet med professionelle kunstnere har givet eleverne spændende oplevelser, anderledes skoledage og ny tilgang til billedkunstfaget.

At lege med identitet, karakter og roller
Besøgene på museerne har været oplevelsesrige og vigtige i forhold til bringe eleverne i omgivelser uden for skolen. Performance-delen har desuden opløst traditionelle forestillinger om billedkunst, så som billeder på papir eller lærred. Den har givet eleverne muligheder for at lege med identitet, karakter, roller og forholdende sig til hinanden. Eleverne har haft mulighed for at blive set og se sig selv i et nyt lys, og undervisere og billedkunstlærer har oplevet fordybede, meget engagede, positive og glade elever – og betragtet et godt samvær og samarbejde eleverne imellem.

Klassisk faglighed og sikre værdier
Projektet har desuden gennem kunstnerisk praksis berørt den klassiske
forståelse af billedkunsten og introduceret eleverne for samtidskunstens mere eksperimenterende udtryk. Undervisningsforløbene har taget afsæt i Billedskolen Holbæks værdier: fordybelse, engagement, skaberglæde, samvær, fantasi og poesi.

Den lille kunstudstilling
Det første halvår, hvor projektforløb og undervisning foregik i hele klasser, afsluttedes med udstilling af elevernes værker. Udstillingen var i forlængelse af en ‘kunst- og oplevelsesaften’, hvor eleverne fik meget forskellige oplevelser hos inviterede kunstnerne og BGK-elever. I forløbene efter jul er klasserne blevet delt op, så der arbejdes i mindre grupper. Alle, der deltog i projekt på skolerne, i daginstitutioner, i workshop for børn og forældre, lavede i denne periode skulpturelle hatte ligesom alle billedskolens elever. 

Det større internationale kunstprojekt
Hele sæsonen afsluttedes med optoget ”Forunderlige hatte forandrer byen”, der var en del af åbningen af ”Image Holbæk”, et større internationalt kunstprojekt i Holbæk.” Via en kobling til dele af det øvrige kulturliv og de kunstneriske miljøer i Holbæk er intentionen af give børnene en oplevelse af at være en del af en større sammenhæng – dette giver perspektiv, udsyn og fælles fortællinger og skabe synlighed og forandring i bybilledet.
Der er lagt vægt på skabelsen af en fælles fortælling – omkring projektet og dets afslutning og fremvisning i byen.

Læs mere om projektet og se filmen
 

 

Skolernes hjemmsider; http://skovvejens-skole.dk/afdelinger/afdeling-jyderup/ og http://kildedamsskolen.dk/afdelinger/afdeling-toelloese/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.