Ådalens Skole (Frederiksund)

Ådalens Skole (Frederiksund)

Morgenbevægelse i udskolingen - Ådalens skole er en skole i bevægelse, hvor de prioriterer fysisk aktivitet højt. Skolen er ikke i tvivl om vigtigheden mellem fysisk aktivitet og god læring.

Ådalens Skole har ved dette skoleårs start, startet et nyt bevægelsesprojekt op. På nuværende tidspunkt, ca. fem uger efter opstarten, er tiltaget en stor succes. Eleverne i udskolingen får en mere varieret skoledag og et mere varieret udbud af bevægelse. Eleverne giver udtryk for at skoledagen ikke føles så lang, når de har startet dagen med motion.

Win-win-situation 
Den grundlæggende tanke bygger på tre grundelementer, der tilsammen gør projektet til en win-win- situation

  1. Understregning og en klar prioritering af bevægelsens vigtighed og berettigelse i elevernes hverdag.
  2. ​Desuden et kvalificeret og mangfoldigt tilbud om bevægelse for skolens elever
  3. ​En mulighed for at ”brede tilbudsviften ud” for vores elever, samt et fantastisk udstillingsvindue for foreningerne

1. Bevægelsen: ”Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og skal understøtte læring i skolens fag. Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv, som for eksempel idrætsforeninger eller kulturforeninger, og strække sig over længere tid”. 
Vi er en skole i bevægelse og prioriterer fysisk aktivitet højt. Vi er ikke i tvivl om vigtigheden af den konsensus, omkring sammenhængen mellem fysisk aktivitet og god læring.

2. Den åbne skole: Skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv”.
Dette gør vi ved et fantastisk samarbejde med de lokale idrætsforeninger og kommunens idrætskonsulent. Kommunen har afsat en pulje, der kan honorere trænerne/eksperterne indenfor hvert idrætstilbud, samt et lille tilskud til materialer, der skal bruges. Idrætsforeningen modtager en timeløn, lig med de timer der er brugt. Pengene går til foreningskassen.

3. Udstillingsvindue:
Denne investering er, for de lokale foreninger, en fantastisk mulighed for at vise netop deres sportsgren/aktivitet, og dermed måske hverve nye interesserede medlemmer.

Starter skoledagen med bevægelse
Ideen er, at udskolingen (6. – 9.klasse) starter skoledagen med bevægelse to gange om ugen. Dette foregår i tidsrummet fra kl. 8.00 – 9.00. Indenfor denne tidsramme, deltager eleverne i forskellige aktiviteter, når et bad og er klar til undervisning kl. 9.00.
Der er sammensat en plan for de fire perioder, som året er delt ind i. Ved skoleårets start lå der næsten et færdigt årshjul for Bevægelsesbåndet, for skoleåret 2016/17!

Bevægelsesbånd
Indholdet i bevægelsesbåndet består af obligatoriske tilbud, der ligger fast hver uge, samt løbende tilbud der er ruller.
Obligatoriske tilbud er to løberuter, på henholdsvis 3 km og 4 km, samt duathlon (bike and run) på 4 km ruten. Derudover er der et fast tilbud med fysisk træning – en aktivitetsbane som vi har sammen med den lokale amerikanske fodboldklub.

Løbende tilbud der ruller, er her de lokale foreninger kommer ind i billedet!
Skoleåret vil blive inddelt i 36 uger. Tanken er, at hver forening byder ind med et tre ugers forløb i de fire morgentimer om ugen. Det vil samlet give 12 timer, som hver forening lægger i aktiviteten. En forening kan selvfølgelig sagtens byde ind med to gange tre uger, hvis der er overskud og lyst til dette.

Mere energi
Udviklingsprojektet er stadig nyt, så det er derfor vanskeligt konkret at måle resultaterne. Skolen oplever dog, at eleverne har en anden energi i undervisningen efter de har bevæget sig. Derudover blander eleverne sig på tværs af klasser og årgange, når der dyrkes motion på denne måde.

Vejledning til andre
Der skal udvælges en tovholder der tager kontakt til foreningerne. Derudover skal der besluttes hvor pengene til foreningskasserne skal komme fra. Derudover kræver det ikke så meget mere end en skemalægning af programmet. Vores eksempel kan ses på http://morgenmotionaadalen.skoleblogs.dk/

 

Skolens hjemmeside; http://aadalensskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.