Rantzausminde Skole og Issø-skolen (Svendborg)

Rantzausminde Skole og Issø-skolen (Svendborg)

MeWe Space - Et digitalt læringsrum, der motiverer og engagerer til læring, dannelse og oplevelser på nye måder.

Rantzausminde Skole og Issø-skolen er blandt de første skoler i Danmark, der har indrettet et “MeWe Space”. Det foregår i tæt samarbejde med musiker, kunstner og direktør for MeWe Space, Erling Hjernø. MeWe Space er en radikal ny måde at tænke et pædagogisk lærings- og sanserum udviklet i samarbejde med skoler i Svendborg. 

Hvad er MeWe Space?
MeWe Space er et multimodalt læringsrum, en fysisk ”Black Box” med 3 storskærme og 3 projektorer, surround sound og systemstyret lys, der kan bruges til undervisningsoplæg, bevægelse og fremlæggelse af elevernes egne medieproduktioner.

Læringsmål og evaluering på en ny måde
MeWe Space kan bruges til at arbejde med læringsmål og evaluering på en ny måde, som skaber ny ”forbinden” mellem skole og det omgivende samfund –  det åbner således læringsrummet samt det at være ramme om æstetiske læreprocesser. Eleverne kan se og opleve dele af undervisningen på en mere sansende måde. Undervisning i MeWe bliver en totaloplevelse, hvor eleverne kan ”flyttes” i tid og rum, til steder vi ellers ikke kan besøge. Det store format lægger op til, at eleverne i deres egne produktioner fordyber sig i detaljer og omhyggeligt arbejder med at tale til flere sanser på en gang.

At perspektivere tværfaglige projekter
MeWe Space er perfekt til at perspektivere tværfaglige projekter i de nye prøveformer i historie og naturfagene. Ved stærke og sanselige illustrationer som giver forståelsen for sammenhængen mellem samfundsfaglige og naturvidenskabelige fænomener.

Ex. I fysik/kemi undervisningen er “Partikler, bølger og stråling” et af de store områder inden for færdigheds- og vidensmålene. Med mål som “Eleven kan beskrive atomers opbygning “ og “Eleven kan forklare udviklingen og perspektiver i udnyttelsen af kernekraft, herunder med animationer og simuleringer” har vi i fysik/kemi savnet undervisningsmateriale, der kan illustrere atomets størrelse og opbygning samtidig med det giver forståelsen for hvilken betydning og effekt atomet har.

Elev oplevelse:
"Den nye viden bliver hele tiden fulgt op og kombineret med animationer og forklaringer på de andre skærme. Det gør jeg, at jeg forstår sammenhængen og får større forståelse af emnet. Med MeWe mister jeg aldrig koncentrationen, da der altid er nye oplevelser."
Rune 7.A Issø-skolen 

At skabe stærke sanselige og læringsmæssige indholdsproduktioner
I efteråret 2015 blev skolelederne på Rantzausminde Skole og Issø-skolen, via skoleforvaltningen i Svendborg, præsenteret for MeWe Space konceptet og valgte, efter inddragelse af læreteam på begge skoler, at investere i indretning af MeWe Space på begge skoler.

I januar 2016 startede et halvt års udviklingsforløb, på begge skoler, i samarbejde med firmaet MeWe Space ApS. Formålet var, gennem afprøvning og samarbejde med eksterne partner (f.eks. Svendborg museum, Silkeborg produktionsskole)  at skabe stærke sanselige og læringsmæssige indholdsproduktioner til MeWe Space. Derudover har målet været at udvikle et  nemt overskueligt software/værktøj med fokus på elevernes egne produktioner. MeWe Space er i sin grundform et omdannet lokale med 3 store skærme, som præsentere forskellig indhold, lyd og lys, samt interiør som inviterer til kropslighed. Resultatet af samarbejdet mellem en privat virksomhed og to Svendborg skoler er blevet til en række lærer/elev/MeWe  Space produktioner, samt en nem og intuitiv administrations platform.

Nutidens og fremtidens læringsrum
Resultatet af samarbejdet mellem en privat virksomhed og to Svendborg skoler er blevet til en række lærer/elev/MeWe Space produktioner, samt en nem og intuitiv administrations platform. I forlængelse af udviklingsprojektet står MeWe Space i dag med et seriøst bud på nutidens og fremtidens læringsrum.

Vejledning til andre
Rantzausminde Skole og Issø-skolen videndeler gerne og demonstrerer også gerne MeWeSpace.

 

Læs mere om projektet eller se nedenstående videoer (interview med skolelederne, elevsynspunkt og lærerovervejelser)

MeWe Space from Erling Hjernoe on Vimeo.

Interview nr.3 MeWe Space superbruger Michael Raunholst, Rantzausminde skole, Svendborg. from Erling Hjernoe on Vimeo.

Lars Nissen fortæller om MeWe Space from Erling Hjernoe on Vimeo.

Intervew nr. 4 superbruger Michael Raunholst from Erling Hjernoe on Vimeo.

Skoleleder Troels Segel intervew nr.1. from Erling Hjernoe on Vimeo.

 

Skolernes hjemmesider; http://rantzausmindeskole.skoleporten.dk/sp og http://issoe-skolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.