Langhøjskolen (Struer)

  • idræt

Langhøjskolen (Struer)

Foreningssport og skoleidræt - Samarbejdet mellem Langhøjskolen og de lokale foreninger fremmer sammenhængskraften og bidrager til at eleverne i 0. - 3. klasse i højere grad bliver præsenteret for det lokale foreningsliv og de muligheder det rummer.

Samarbejdet mellem Langhøjskolen og de lokale foreninger er med til at motivere eleverne ved at skabe en mere relevant og interessant skoledag. Samtidig bidrager det til, at eleverne lærer mere og trives bedre.

Målet med projektet er:

  • at sikre at alle elever i indskolingen får mere bevægelse i skoletiden
  • at introducere foreningsidræt for alle elever
  • at få så mange elever til at dyrke idræt i foreningerne, fordi foreningssport øger børns trivsel og læring også i skolen
  • at foreningerne på sigt får flere medlemmer, da en større andel af eleverne i en årgang kommer til at dyrke idræt i foreningerne

Ugentligt "helle"
Eleverne glæder sig og ser frem til den ugentlige "helle", hvor alle kan deltage på det plan, man er på. De er forventningsfulde overfor ugens buket af muligheder og udfordringer, som de samarbejdende foreninger har tilrettelagt. Eksempelvis har trænerne særlige uddannelsekompetencer, som breder de idrætsfaglige udfordringer ud. Det betyder eksempelvis, at vi får øvet forskellige rotationer inden for gymnastik, at vi får brugt skadesforebyggende øvelser, at de motoriske grundøvelser trænes fremadrettet og individuelt. 

God satsning
Foreningerne melder tilbage at der er medlemsfremgang.
En mere nuanceret vurdering kan følge, da vores erfaring p.t.er baseret på to måneders aktiviteter. Men det er helt sikkert, at eleverne får mere energi og virker friske i skoletidens sidste timer. 
Både foreninger og skole er enige om, at det er en rigtig god satsning.

Organisering
Ideen opstod kva en kontakt fra Per Spanggaard, Langhøj KFUM.IF (håndboldafdelingen) som kunne se muligheden i at tilbyde foreningsidræt i de mindre klasser, for at få eleverne i gang med idræt, og fordi han syntes skoledagen var lang . Og at man i foreningerne kunne mærke tilbagegang efter den nye folkeskolereform.

Foreningerne varetager undervisningen fredag fra 11.25 - 12.40. Indholdet er idrætsaktiviteter inden for gymnastik, badminton, fodbold og håndbold. klasserne deles i tre grupper og foreningerne afholder undervisningen med tre stationer med tre ud af fire sportsgrene. De tre grupper roterer, så alle kommer forbi de tre stationer i løbet af et undervisningspas. Hver station varer tyve minutter. Derudover er der femten minutter til intro og outro. 

Vejledning til andre
Implicerede interessenter mødes om en brainstorm, hvorefter en arbejdsgruppe nedsættes. Foreninger, skoleledelse, personalegruppe og skolebestyrelse er repræsenterede omkring fastsættelse af mål for forløbet. Herefter arbejder foreninger og skole sammen omkring praksis. Opgaver som eksempelvis forældrekontakt, indhentning af vedkommende børneattester og det overordnede ansvar påhviler skolen.

 

Skolens hjemmeside; http://langhojskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.