Søgårdsskolen (Gentofte)

  • Folkeskole Søgårdsskolen

Søgårdsskolen (Gentofte)

I lære i den virkelige verden - Søgårdsskolen sikrer at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved praktik "i den virkelige verden". De inddrager således lokalsamfundet i, at løfte opgaven med at stille deres elever med særlige behov bedre til at kunne træffe realistiske valg for fremtiden.

Søgårdsskolen er en specialskole i Gentofte, som i samarbejde med Gentofte Hospital har komponeret et tilbud til udskolingselever i 9. og 10.klasse. Eleverne er som udgangspunkt på afdelingerne i formiddagstimerne (dette kan variere efter behov), og i eftermiddagstimerne kommer eleverne på skolestuen, som hospitalet har stillet til rådighed. Her modtager de 6-10 elever undervisning i dansk, engelsk og matematik forestået af Søgårdsskolens personale (pædagoger og lærere i samarbejde).

Indsigt i egne muligheder
Søgårdsskolen ønsker, først og fremmest at sprede paletten af muligheder for deres elever, som står overfor en snarlig exit fra skolen. Deres valgmuligheder skal blive så varieret og realistisk som overhovedet muligt. Søgårdsskolen ønsker, at styrke elevernes indsigt i egne muligheder, samt give dem en oplevelse og opfattelse af arbejdsmarkedets tilbud. Samtidig hermed er det tilsigtet, at de får udvidet deres forståelse for, hvad der kræves for at indgå på en arbejdsplads med relationer, ansvarsområder, stabilitet og kompetenceudvikling.

Praktikforløb på Gentofte Hospital
Søgårdsskolen tilbyder udskolingseleverne 2 x 8 ugers praktikforløb på Gentofte Hospital i diverse servicefunktioner. Hospitalet udmelder 6-10 praktikpladser i forskellige afdelinger, som skolepersonalet i samarbejde med forældre og elever matcher med passende elevprofiler. F.ex en elev der ønsker at gå køkkenvejen tildeles fortrinsvis praktik i Hospitalets centralkøkken, en teknikinteresseret elev får en plads i Service og Teknik osv.

Mentoren
Hver elev tilknyttes en mentor, som er ansat i pågældende afdeling. Hver mentor modtager en grundig indføring i elevens profil ved en workshop forud for praktikopstart. Sammen med mentoren udarbejder skolepersonalet en initial målsætning for praktikken, herefter opsættes der mål for elevens konkrete arbejde, disse mål er dynamiske og evalueres og udvikles efterfølgende, hver uge ved et møde mellem elev, mentor og personale fra skolen.

Svendeprøven
Når praktikken nærmer sig sin afslutning, aftaler mentor og skolepersonale en ”svendeprøve” for eleven. Denne skal tage afsæt i de mål eleven har arbejdet imod og opnået undervejs i praktikken. Eksempelvis at klargøre en seng, fra den kommer beskidt ind i afdelingen, til den er rengjort, steril og redt med rent sengetøj. Eller at tilberede mellemmåltidet for patienterne med alt hvad dertil hører af tilberedelse af eksempelvis æggesalat (inklusive kogning og pilning af æg, sammenrøring af mayonnaise osv.), smøring af sandwiches til pakning af vognen med mad og drikke der køres til patientafdelingerne. Når denne svendeprøve er udført får eleverne et diplom fra hospitalet, som beskriver hvad den unge har arbejdet med og opnået af færdigheder.

Undervisning og certifikater
Herudover har eleverne modtaget undervisning i brandslukning. Været på kursus i håndhygiejne, forud for praktikken. Ydermere har de opnået certifikater i basal genoplivning samt modtaget undervisning og fået bevis i førstehjælp fra Røde Kors. De to sidstnævnte kurser bliver tilrettelagt som et forløb der ligger i ugerne efter praktikken er overstået, men stadig i hospitalets regi.

En positiv effekt
Forløbet har haft en positiv effekt på Søgårdsskolens unge. Både i forbindelse med deres læring, men også deres dannelse og modning. Skolen har eksempelvis registreret store faglige fremskridt hos de elever der har været udfordret på læsning, da de har fokuseret læringstilbuddet efter praktikformiddagen til at koncentrere sig om de områder, hvor eleverne har haft brug for et særligt boost. Således har Søgårdsskolen tilrettelagt forløb der har øget læsetræning, øget engelskundervisning osv. Disse indsatser kan direkte aflæses i elevernes forbedrede niveauer indenfor deres fokusområde.

At vokse med opgaven
I kraft af at de unge på et dagligt plan har indgået i teams på praktikpladserne på lige fod med de hospitalsansatte, har de  undergået en modningsproces, som ikke havde været mulig for dem at opnå lige så hurtigt som ved almindelig skolegang. Mange af eleverne er senmodnede og kan fremstå let barnlige selv i en alder af ca. 16 år. Men at være i et 100% voksent miljø, hvor de mødes med passende forventninger til deres indsats og ansvarlighed, gør dem i stand til at vokse med opgaven i et tempo der passer dem.

Færre konflikter og øget ansvarlighed
Dette har været direkte aflæseligt i færre konflikter, øget ansvarlighed på områder der ligger udenfor opgaven, mindre individuel frustration over bagateller hos den enkelte osv. De er populært sagt blevet to år ældre på et praktikophold. Dette kan også ses i deres fornyede indsigt i egne muligheder, samt en spirende interesse for, at planlægge en fremtid indenfor et erhverv de ikke tidligere havde tænkt mulig.

Fremtiden for udviklingsforløbet
Der er en gensidig vilje til at fortsætte samarbejde, og næste skoleår vil således være tredje år, hvor vi kan tilbyde elever denne mulighed. Vi har som skole efterhånden indrettet os på, at en del af vores unge, pædagoger og lærere er ude en stor del af året til dette projekt. Der er stor og positiv opmærksomhed på projektet fra resten af skolen, og elever i det ældste mellemtrin glæder sig til det bliver deres ”tur” til at komme ”på arbejde”.

Vejledning til andre
Det kræver planlægning, struktur, vilje, begejstring og gåpåmod fra begge parter. Såfremt kontakten mellem virksomhed og skole er skabt, og der er en gensidig vilje til projektet så kan det antage mange former, og det kan tilrettelægges så det passer til den enkelte skole og den enkelte virksomhed.

Se mere om projektet her:

IMG_1232 from Malene Meyer on Vimeo.

 

Skolens hjemmeside; http://soegaardsskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.