Ellemarkskolen (Køge)

Ellemarkskolen (Køge)

Et helhedsorienteret syn på undervisning i området ”Uddannelse og job” - Med vejledningsreformen i 2014 fik lærerne et større ansvar for at sikre en undervisning, der bidrager til elevernes uddannelsesafklaring og -parathed. Ellemarkskolen besluttede sig for at arbejde målrettet med dette.

Ellemarkskolen vil i dette skoleudviklingsprojekt præsentere et helhedsorienteret syn på undervisning i området ”Uddannelse og job”, innovation, den åbne skole, brobygning til ungdomsuddannelserne samt fagene dansk og matematik – eksemplificeret i 3.klasse og 7.klasse. Som led i arbejdet har Ellemarkskolen etableret samarbejde med den lokale arbejdsgiverforening, den lokale fagbevægelse, arbejdsmarkedsafdelingen i Køge Kommune EUC, Handelsskolen, Slagteriskolen, små lokale iværksættere, det nye universitetssygehus samt Erhvervsservice.

Målsætninger og kompetencer
Ellemarkskolen besluttede sig for to målsætninger:

  1. etablere undervisning i ”Uddannelse og job”, som bidrager til elevernes uddannelsesafklarethed
  2. etablere undervisning, som bidrager til, at eleverne får viden om og konkret får erfaringer med erhvervsuddannelserne

Formålet er, på en motiverende og alsidig måde at give eleverne kompetencer inden for  tre overordnede kompetenceområder:

  1. Det personlige valg
  2. Fra uddannelse til job
  3. Arbejdsliv

Ellemarkskolen har benyttet sammenfaldet mellem Folkeskolereformen og vejledningsreformen til at nytænke området "Uddannelse og Job". Ellemarkskolen arbejder således differentieret med forskellige projekter og klassetrin

1. Venskabsklasse
Skolen har via projektchefen for sygehusbyggeriet (Universitetssygehuset i Køge) etableret en samarbejdsaftale, der betyder, at en 2.klasse følger byggeriet fra start til slut - fra indskoling til udskoling.. Klassen skal være venskabsklasse med Universitetssygehuset under hele byggeperioden ( 7 år). Hvert år et nyt projekt med nyt fokus og perspektiv i forhold til forskellige jobfunktioner og arbejdsprocesser. Temaerne skifter karakter i årenes løb alt efter, hvor man er i bygge- og projekteringsprocessen og i forhold til børnenes klasse, abstraktions- og udviklingstrin. En uge hvert år finder undervisningen sted ude ved sygehuset.

Evaluering: Sygehusprojektet ( 2.-3.kl) blev bl.a.evalueret i form af tekstarbejde i dansk.
Elev: "Vi byggede efter vores skitser - det var rigtig sjovt et sted ude bag sygehuset"
Derudover bliver det for hver projektperiode tydeligt, at eleverne bliver mere og mere bevidste om projektets formål og deres egen andel i dette. Der er mange aspekter, der kunne nævnes, men tre områder er :

  • Sproglig udvikling ( lærer det sprog, der hører til i en byggeproces, blandt forskellige jobtyper o.s.v.) 
  • Dannelse ( eleverne fremlægger efter hver projektperiode deres eget produkt for medarbejdere v. byggeriet. Første gang var det arkitekter og ingeniører). Så skal man gøre sig umage.
  • Omverdensforståelse ( undervisningen flyttes ud til sygehuset og på EUC).

2. Skolebod
Begrebet "Skolebod" i 7.klasse har fået en helt ny betydning, da Ellemarkskolen har etableret et skolebodsprojekt, hvor høje ambitioner, faglighed, sund mad og samarbejde med mange lokale interessenter er sat i fokus. Alt hvad man beskæftiger sig med under dette projekt er knyttet til mål og kompetenceområder i "Uddannelse og job" samt i fagene. Derudover indgår Innovation og Åben Skole som stærke elementer. I Skoleboden er bæredygtighed i år indført som princip. Det betyder, at det skal være økologisk med varer fra lokale producenter.

Evaluering: Lærerne foretager altid en før- og efterevaluering ( se bilag i rapporten) Efter første forløb udtalte en elev, at denne uge var den uge i hele skoleforløbet, hvor vedkommende havde lært mest. Dette er meget betegnende for elevernes evalueringer. En anden effekt er, at eleverne på Ellemarkskolen nu glæder sig til skolebodsugen på niveau med en lejrskole. Vi kan også se, at iværksætter og innovationstanken gør, at de nye 7.klasser hele tiden vil forsøge at tænke nye ideer.

3. Erhvevsuddannelser og håndværker for en dag
8.-9.klasse. Her knyttes projektet stærkere op på vejen frem mod elevens individuelle valg af uddannelse efter 9.klasse. Projektet arbejder i denne fase helt bevidst med et større fokus på erhvervsuddannelser. I denne del af projektet stiller vi STORE krav til forældrenes ansvar for børnenes valg af uddannelse. Når den første parathedsvurdering er udarbejdet i midten af 8.klasse, går vi MEGET TÆT på de familier, hvor børnene ikke anses for at kunne blive uddannelsesparate uden en fokuseret indsats.

Evaluering: Der er blevet udarbejdet et spørgeskema, hvor eleverne skulle svare på, om de var blevet mere uddannelsesafklarede. Eleverne fra 1. periode er nu gået ud af skolen og er startet på en ungdomsuddannelse august 2016. Ellemarkskolen har forespurgt i UUV, som kan meddele, at de alle er i gang med en erhvervsuddannelse bortset fra to elever, som går på henholdsvis produktionsskole og i 10.klasse

Integreret del af undervisningen
Alle tre projekter ER blevet en integreret del af undervisningen på Ellemarkskolen.  I indeværende år er skolen i gang med at implementere nye tiltag, bl.a. i form af overgangsmentorer og særlige forløb for udvalgte børn og forældre på Campus Køge, hvor de forskellige ungdomsuddannelser er samlet.

Vejledning til andre
Projektet ligger på skolens hjemmeside og Ellemarkskolen har på et skoleledermøde fremlagt projektet.
Rapporten er desuden skrevet på en måde, så andre lærere og ledelser direkte kan bruge projektet med mulighed for egne fodaftryk.

Læs mere om projektet eller se nedenstående video

 

Skolens hjemmeside; http://ellemarkskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.