Nordals Skolen (Sønderborg)

  • fodboldskole

Nordals Skolen (Sønderborg)

Fodboldlinjen på Nordals Skolen - Formålet med fodboldlinjen er først og fremmest at motivere eleverne i hverdagen i forbindelse med deres skolegang, samt at skabe sociale relationer og fællesskaber på tværs af tre 7.klasser på årgangen. Desuden skal fodboldlinjen sikre 4 lektioners bevægelse udover de obligatoriske idrætslektioner.

Fodboldlinjen på Nordals Skolen bestod af et partnerskab mellem skolen og den lokale fodboldklub Nord-Als Boldklub. Fodboldklubben stillede klubhus, materialer såsom bolde og andre træningseffekter til rådighed og i samarbejde med Nordals Idrætscenter stillede klubben også baner og omklædningsfaciliteter til rådighed. Frivillige ledere fra Nord-Als Boldklub arrangerede og koordinerede partnerskabet sammen med skolens ledelse og de tilknyttede medarbejdere.

Kendskab til hinanden i forskellige sammenhænge og kontekster
Samarbejdet mellem skole og forening er det nytænkende i dette forløb og hvordan skole og forening kan få gavn af hinanden. Nogle elever var kendt i både skole og foreningen, således fik alle parter kendskab til hinanden i forskellige sammenhænge og kontekster. Synergien og kendskabet til hinanden har været positiv for skolen og foreningen, idet partenerne har mødtes i flere forskellige sammenhænge og dermed kunnet udnytte hinandens kompetencer, i forbindelse med det fælles mål om at skabe de bedst mulige rammer for eleverne, deres skolegang og deres fritid.

Positivt for elevernes motivation til at gå i skole
Fodboldlinjen har først og fremmest været positiv for elevernes motivation til at gå i skole. Der har været morgentræninger fra kl. 8-9.30 mandag og fredag morgen, morgener hvor nogle elever ikke altid er motiverede i deres skolegang. En rundspørge blandt de 16 deltagende elever, siger enstemmigt at fodboldlinjen har motiveret dem til at møde i skole mandag og fredag morgen.

Positiv effekt på trivslen
Elevsammensætningen på fodboldlinjen var blandet fra de tre 7. klasser (både piger og drenge), som inden starten på forløbet skulle aflevere motiverede ansøgninger om at blive optaget på fodboldlinjen, som var en af tre mulige linjer. Blandingen af elever på årgangen har haft positiv effekt på trivslen som inklusionen. Eleverne har været sammen i andre sammenhænge og kontekster end i klasseværelset eller skolegården. Det vil sige eksempelvis fagligt svagere elever, har kunnet opnå succes og anerkendelse på fodboldbanen.
Idet fodboldlinjens træninger foregik andets steds end på skolen, fik eleverne også yderligere kendskab til opførsel i det offentlige rum og kendskab til foreningslivet generelt

En del af skolens hverdag
Fodboldlinjen er blevet en fast del af skolens hverdag, idet samarbejdet med foreningen er fortsat i skoleåret 2016/2017. Fodboldlinjen fortsætter denne gang som en del af linjetilbuddene for 7. og 8. klasse. For det nye skoleår har søgningen til fodboldlinjen været markant, således at elevtallet er fordoblet i forhold til det forgangne skoleår. I skoleåret 2015/2016 deltog 16 elever på fodboldlinjen, i skoleåret 2016/2017 deltager 32 elever.

Desuden har samarbejdet mellem skolen og foreningen udviklet sig til at blive mere omfangsrigt. Således er skolen i 2016 blevet en aktiv medspiller i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Skolecup, som foreningen gennem 50 år har arrangeret for områdets skoler. Skolecup 2016 arrangeres altså i et samarbejde mellem forening og skole.

Ekstra motion på skoleskemaet
Nord-Als Boldklub og Nordals Skolen har indgået samarbejde, som betyder at 7. klasse fra skoleåret 2015/2016 tilbydes en fodboldlinje i forbindelse med deres skolegang. Fodboldlinjen sikrer at eleverne, udover de obligatoriske idrætslektioner, tilbydes fodboldtræning 4 lektioner ugentligt. Fodboldlinjen er én af tre nye linjer, som 7. klasse vil blive tilbudt. I løbet af foråret 2015 har de kommende 7. klasses elever på Nordals Skolen skullet aflevere motiverede ansøgninger til skolen omkring deres ønske om linje for skoleåret 2015/2016. Der er 16 børn, både piger og drenge, som har tilmeldt sig fodboldlinjen.

Formål og indhold
Fodboldlinjen tilbyder morgen-træninger mandag og fredag. Træningerne vil foregå på banerne/hallen ved Nordals Idrætscenter, hvor Nord-Als Boldklub stiller træningseffekter, samt klubhuset til rådighed. Fodboldspillet kan derudover på nogle tidspunkter være udgangspunkt for undervisningen i andre fag.
Formål: Formålet med den nye fodboldlinje er at motivere eleverne i hverdagen i forbindelse med deres skolegang og skabe sociale relationer og fællesskaber på tværs af klasserne på årgangen. Samtidig skal fodboldlinjen gerne motivere flere af de unge til at spille fodbold i deres fritid og det gerne i Nord-Als Boldklub.
Den primære målgruppe er 7. klasses eleverne på Nordals Skolen. Der er intet krav om, at man skal spille eller tidligere have spillet fodbold i fritiden.
Indhold: Fodboldlinjen vi køre hele skoleåret 2015/2016, det vil sige fra august 2015 til juni 2016. Fodboldlinjen vil tilbyde morgen-træninger mandag og fredag. Træningerne vil foregå på banerne/hallen ved Nordals Idrætscenter, hvor Nord-Als Boldklub stiller træningseffekter, samt klubhuset til rådighed. Fodboldspillet kan derudover på nogle tidspunkter være udgangspunkt for undervisningen i andre fag.

Årlig udflugt med overnatninger
Fodboldlinjen vil tilbyde en årlig udflugt med overnatninger. Udflugten skal gå til et fodboldmiljø et sted i Danmark og skal udover at inspirere både børn og lærere også styrke fællesskaberne på tværs af årgangen. Der foretages halvårlig evaluering af fodboldlinjen. Evalueringen forestår Nord-Als Boldklub og Nordals Skolen, hvor de ansvarlige lærere og klubledere deltager.

Vejledning til andre
Kontakt til den lokale idrætsforening er første skridt. Den lokale idrætsforening, vil alt andet lige, altid være interesseret i at udbrede kendskabet til foreningen og derigennem måske få flere medlemmer. Et samarbejde kan have flere niveauer, måske vil foreningen endda stille instruktører til rådighed.

Danmarks Idræts-Forbund og herunder flere specialforbund har støttemuligheder, således at foreningen ikke vil lide økonomisk under eksempelvis slitage af materialer, baner etc. I forbindelse med fodboldlinjen på Nordals Skolen, har Dansk Boldspil Union ydet foreningen tilskud til indkøb af materialer.

 

Skolens hjemmeside; http://nordalsskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.