Erritsø Fællesskole afd. Bygaden (Fredericia)

  • elever på brobesøg

Erritsø Fællesskole afd. Bygaden (Fredericia)

Talentudvikling i folkeskolen - Formålet med talentudviklingen på Erritsø Fællesskole er at sikre, at alle elever får mulighed for at blive så dygtige som de kan. Skolen sætter fokus på de fagligt dygtige elever. Ved at udfordre de dygtigste elever hæves bundniveauet automatisk i klassen.

På Erritsø Fællesskole afd. Bygaden sætter de fokus på de fagligt dygtige elever, og giver dem nogle opgaver der udfordrer dem, så de mærker, at de ikke "bare" kan løse opgaven som de plejer. Derudover har skolen et stort fokus på det relationelle forhold elever mellem. Ved at skabe nogle faglige fællesskaber, udvikler eleverne selv nogle sociale fællesskaber udenfor skolen. Der er således både fokus på de dygtigste elevers faglighed, men også på deres trivsel i fællesskabet. Sidst, men ikke mindst oplever Skolen, at ved at udfordre skolens dygtigste elever, hæves bundniveauet automatisk i klassen.

Talentvejledere
Der er to talentvejledere der arbejder for hele skolen og har forskellige forløb parat, til forskellige årgange og fag.
Fra skoleåret 2016-17 er to lærere blevet ansat som talentvejledere i en 0,25 stilling hver. Det betyder at de skal være talentvejledere for hele skolen: Indskoling, mellemtrin og overbygningen. Deres arbejde her består i, at vejlede kollegaer i, hvordan de kan udfordre de dygtigste elever, samt afholde camps og forløb for særligt udvalgte talenthold - alt afhængig af fag og emne. Derudover arbejder vi på, hvordan talentarbejdet kan blive implementeret i den daglige undervisning på alle årgange og i alle fag.

Camps for talentelever
Erritsø Fællesskole afd. Bygaden arbejder med camps for deres talentelever. Fx har de lige gennemført en ScienceTalentCamp omkring konstruktioner, hvor 19 udvalgte elever var på bridgewalkning, arbejdede med en ingeniør og byggede deres egen konstruktion. Her var matematik og naturvidenskab i fokus. Ligeledes har skolen et længerevarende forløb i dansk omkring noveller på tegnebrættet, hvor udvalgte elever deltager i én lektion om ugen i 2-3 måneder. Her inddrages også workshops, for at booste fagligheden.

ScienceTalentCamp
Erritsø Fællesskole afd. Bygaden er en skole, der ligger lidt uden for Fredericia, tæt ved Lillebælt, derfor syntes skolen det ville være oplagt at udnytte lokalområdet: ScienceTalentCamp skulle tage udgangspunkt i Den Nye og Gamle Lillebæltsbro. Skolen havde en vision om, at de gerne ville udfordre deres elever fagligt - og på deres evner til at bygge en konstruktion med egne hænder.

- Dag 1: Skolen startede ScienceTalentCamp med en "Marshmallow challenge", hvor de først skulle konkurrere mod hinanden i små grupper og bagefter samarbjede om, at bygge det højeste tårn. Derefter var vi på BridgeWalking over Den Gamle Lillebæltsbro. Efterfølgende fik eleverne et foredrag omkring, hvilken konstruktion broen er bygget op omkring og en historisk gennemgang. Dagen sluttede af med, at de skulle bygge et tårn med nogle træ-byggeklodser på tid. Denne øvelse skulle medvirke til, at eleverne forstod vigtigheden af at lave forskellige prototyper.

- Dag 2: Her havde skolen besøg af en lokal ingeniør, der underviste eleverne i trak, tryk, beregninger og belastninger af forskellige bjælker. Han gennemgik også hvordan trekantsprincippet er anvendt verden over. Afsluttende havde han et IT-program med til eleverne, hvor de selv kunne tegne deres egen bro og de dermed kunne beregne hvor stor en belastning deres bro kunne modstå. Derefter gik eleverne i grupper igang med at idégenerere på, hvilken konstruktion de ville benytte og arbejdede med forskellige prototyper. Elevernes opgave var: Byg en bro der minimum var 2 cm over jorden, mindst 1,5 meter lang og skulle modstå højst belastning. Skolelederen stod for at afprøve broernes maks belastning.

- Dag 3: Eleverne fortsatte med at bygge deres broer. De hjalp hinanden med alt fra at lave beregninger til hvilken vinkel træet skulle saves i. Selv om de konkurrerede mod hinanden, opstod der under byggeriet en fælles holdånd på vores talenthold. ScienceTalentCampen sluttede af med, at skolelederen testede de byggede broer. Der var seks broer i alt og alle kunne holde til, at han gik over dem. Men da han begyndte at hoppe på dem, var der tre broer der gik i stykker. Derefter talte skolen med eleverne om, hvorfor deres konstruktion ikke var stærk nok - og fandt i fællesskab ud af, hvad broens svage punkter var jf. besøget af ingeniøren dagen i forvejen, og hvordan man kunne gøre konstruktionen stærkere.

Evaluering
Afsluttende evaluerede vi ScienceTalentCampen med eleverne. Her svarede de, at det havde været rigtig fedt for dem, at blive udfordret fagligt. Ligesom at det var fedt for dem, at de var blevet samlet som et hold på tværs af årgange og klasser, hvor den største fællesnævner var, at de havde den samme faglige interesse og niveau.

Vejledning til andre:

Udvælgelsen:
Det er vigtigt at man kun vælger de dygtigste elever. Skolen havde en målsætning om maks 20 elever og fandt 19 elever. Skolen har brugt en tjekliste som er udarbejdet med inspiration fra ScienceTalenters tjekliste. Det har for skolen været vigtigt, at synliggøre hvad talentholdet lavede - netop for at gøre det sejt at være klog.
Information:
Information til forældre, elever og kollegaer er vigtig. Jo større opbakning til projektet, jo lettere har det været at gennemføre det.
Åben Skole:
Skolen har været meget optaget af, at finde lokale samarbejdspartnere, som de efterfølgende vil kunne lave et samarbejde med. 
Ledelse:
Det er alfa omega at ledelsen bakker op omkring en ScienceTalentCamp. Der er nogle elever der skal have fri fra den almindelige undervisning, ligesom minimum én lærer skal vikardækkes.
Økonomi:
Jo flere penge man har, jo lettere bliver tingene. Men vi har oplevet stort engagement fra de lokale virksomheder, der slet ikke tænkte økonomi.

Læs mere om Erritsø Fællesskole også i denne artikel
​Se plan

 

Skolens hjemmeside; https://erritsoe.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.