Sønderskov-Skolen 2019 (Sønderborg)

Sønderskov-Skolen 2019 (Sønderborg)

Projekt 'Harmoniorkester' vil i samarbejde med Sønderborg Musikskole give flere elever der normalt ikke søger musikken mulighed for at lære at spille et instrument. Og genetablere et skoleorkester på Sønderskov-Skolen.

Tidligere var Sønderskov-Skolen kendt for at have et yderst aktivt musik-miljø. Flere orkestre, kor og bands var dagligdag, og skolen leverede børn til flere af kommunens frivillige garder og orkestre. Gennem årene har den frivillige musik været trådt i baggrunden, men for nogle år siden søsatte Sønderskov-Skolen i samarbejde med Sønderborg Musikskole projekt 'Harmoniorkester' for at tænke nyt og få at få mere musik ind i hverdagen og genoplive gamle traditioner.

Udover et stærkt ønske om at få mere musik på skolen, har målet med dette projekt også været at forsøge at løse flere konkrete udfordringer, folkeskolereformen præsenterer for både skoler og musikskoler, med midler der samtidig styrker elevernes kompetencer og indlæring gennem musikudøvelse.

Gennem elevernes følelse af ejerskab, workshops, koncerter og turné samt et højt musikalsk niveau, søger projekt 'Harmonorkester' at fastholde elever i musikken. Projektet søger specifikt  at overvinde socioøkonomiske barrierer. Og samtidigt lever samarbejdet imellem Sønderborg Musikskole og Sønderskov-Skolen op til flere af skolereformens krav om ”den åbne skole”.

Den største udfordring med at gøre musikudøvelse til en fast del af elevernes tilværelse er fastholdelse. Skolereformens lange dage presser eleverne på deres fritidsaktiviteter, og mange har vanskeligt råd til den almindelige musikskoletakst, endsige køb eller leje af kostbare instrumenter. Velvillig fondsstøtte har i opstartsfasen muliggjort, at eleverne kvit og frit kan låne kvalitetsinstrumenter til brug i orkestret.

En enkel logistik - fra klasse til øvelokale - suppleret med musikskolens klassiske mesterlære, skal sikre at musikken bliver et naturligt element i skoledagen.

Ny forskning dokumenterer, at aktiv musikudøvelse udvider arbejdshukommelsen og styrker koncentration, indlæring og empati. I et orkester går det musikalske sammenspil på tværs af sociale skel. At give alle elever mulighed for at opdage musikken – og for musikken at opdage dem – vil være med til at understøtte skolereformens nationale mål om at mindske betydningen af den sociale baggrund, når det gælder om at opnå faglige resultater.

Projekt Harmoniorkester 

Sønderborg Musikskole og Sønderskov-Skolen har sammen udviklet projekt 'Harmoniorkester', der skal bidrage til at fastholde eleverne i musikken. Projektet bruger et højt aktivitetsniveau, hvor øvning er integreret i skoletiden, til at give eleverne den bedst mulige forudsætning for at integrere musikudøvelse i deres hverdag.

Orkestret har  afholdt flere koncerter og optræder jævnligt på både Sønderskov-Skolen og Sønderborg Musikskole. Den foreløbige kulmination var to galla-koncerter i maj måned i år; én offentligt for forældre, politikere og familie og én for 0.-5.årgange. Begge koncerter var store succeser, og orkestret modtog stående applaus fra fyldte sale.

Hvervning

Eleverne til projekt 'Harmoniorkester' hverves gennem et andet projekt; 'Spillelyst' på Sønderborg Musikskole. 3.årgang's elever er hvert år klassevis til en besøgs-dag på Sønderborg Musikskole hvor de prøver instrumenter og forsøger sig med sang- og koordinations/rytmikøvelser. Hele dagen ledes af instrumentallærere på musikskolen.

Efterfølgende får hver elev en personlig anbefaling fra musikskolen med et instrument. Eleverne kan frit vælge om de ønsker det anbefalede instrument, men erfaring viser at næsten alle følger anbefalingen.

Kriterierne for anbefalingen er mange; rytmeforståelse, umiddelbar instrumentkunnen - så meget man nu kan nå på de minutter der er til rådighed. Men allermest det man har kaldt 'bright eyes'; er eleverne nysgerrige, interesserede og er de sulte på mere.

De elever der ønsker at deltage; mellem 30 og 40 procent pr årgang, tilmelder sig efterfølgende et seks ugers introforløb med solo-undervisning og sammenspil. Forløbet afsluttes med en koncert, og derefter rykker eleverne op i 'Spillelyst Orkestret' på musikskolen. 'Spillelyst' fungere som føde-orkester for skolens Harmoniorkester, og efter et års undervisning og sammenspil, bliver eleverne fuldt og helt medlem af skolens store orkester.

Projekt 'Harmoniorkester' er efter en 5-årig pilot fase nu blevet en etableret del af skolens hverdag. Orkestret medvirker ved mærkedage, højtider, festlige arrangementer på skolen og  mange andre begivenheder. Ud over at være Sønderskov-Skolens 'eget' orkester, har orkestret stor succes ved koncerter på blandt andet Sønderborg Musikskole, og de ældste elever er ved at nå et niveau hvor byens ungdomsuddannelser efterspørger deres kunnen til  egne produktioner.

Om eleverne gennem musikken har højnet deres faglige niveau i andre fag er endnu for tidligt at sige. Men sikkert er det at orkestret fungerer fantastisk musikalskt og socialt, på tværs af årgange og 'skel'. Og de elever, der spiller og selvsikkert optræder, og som måske uden den positive eksponering, orkestret er med til at give, kunne have været 'lidt til en side' - at spille musik og et instrument er ikke mainstream...endnu! - stortrives og vokser.

Senest opdateret den

4. oktober 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.