10 skoler ( Odense Nord)

 • skolesamarbejde

10 skoler ( Odense Nord)

Sammen kan vi mere - Skolesamarbejde mellem ni folkeskoler og en ungdomsskole sætter nye standarder for skoleudvikling i Odense Nord. Samarbejdspartnerne er Abildgårdskolen, Agedrup Skolen. H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole og UngNord, én af ungdomsskolerne i Odense.

Ni folkeskoler og en ungdomsskole i Skolesamarbejdet i Nord, Odense har fundet opskriften på, hvordan man i fællesskab kan arbejde systematisk og innovativt med skoleudvikling. Samarbejdet har især succes med at omsætte folkeskolereformens visioner om at forbedre valgfagene, åbne folkeskolen, understøtte den demokratiske dannelse samt styrke uddannelsesparathed og brobygning til nye og konkrete læringsinitiativer – som både rækker ud, og går på tværs af institutionelle og geografiske skel.

Skolesamarbejdet i Odense Nord arbejder med skoleudvikling
Når Skolesamarbejdet i Nord arbejder med skoleudvikling, så indgår begreber som: det brede samarbejde, autentiske læringsmiljøer, virkelighedsnær undervisning, innovation, samspil mellem forskellige fagligheder, elevvalg efter interesse og motivation, som helt centrale elementer.

I det følgende belyser Odense Nord ovenstående med afsæt i fire eksempler, der alle er udtænkt og udviklet i Skolesamarbejdet i Nord:

 • Valgfagsordningen
 • Undervisningsforløb i Job og Uddannelse
 • Demokratidagen
 • Turbo-brobygningsforløb målrettet ikke- uddannelsesparate elever.

Valgfag – bredere og bedre valgfagstilbud
Det nyskabende omkring skoleudvikling kommer især til udtryk gennem det brede valgfagssamarbejde om at skabe et bredere og bedre valgfagstilbud til 1300 unge fra 7.-8.-og 9.klasse. Valgfagene afvikles over hele dage og omfatter sammenlagt 60 timer pr. skoleår.  Omkring valgfag samarbejdes der med flere end 30 eksterne samarbejdspartnere, som omfatter alt fra foreninger som, Odense Sportsfisker Klub og Næsby Boldklub, ungdomsuddannelser som Syddansk Erhvervsskole og Tietgen Business, forsyningsvirksomheder som VandCenter Syd, Odense Renovation og Fjernvarme Fyn, kulturinstitutioner, som Odense Teater, Danmarks Radio FYN, Brandts Klædefabrik og Odense Zoo.
Bredden i samarbejdet og dermed også bredden i valgfagsudbuddet betyder, at de unge kan vælge imellem hele 20 forskellige valgfag, hvilket giver plads til, at eleven kan træffe et reelt interessebaseret valg, som styrker motivationen for læring.

Læs eksempler på de mange valgfag ved at klikke her: Valgfagsmesse tirsdag

Læs et eksempel på en partnerskabsaftale ved at klikke her: Partnerskabsaftale 

Rasmus Bendixen, Danske Skoleelever. (Tale under åbning af valgfagsmesse. 9/6 2016):

”Valgfag skal ikke bare være flere timer i tysk eller være det samme som andre timer- det skal være nyt, spændende og alternativt – det er de muligheder I(elever), får i dag, og det skal I være super super glade for, fordi det ikke er alle steder i Danmark, at man får de muligheder, som I får her i Odense.

Projektuge i ”Job og uddannelse” styrke unges uddannelsesvalg
I forlængelse heraf udgør udviklingen og iværksættelsen af en projektuge i ”Job og Uddannelse” målrettet 200 elever fra 8. årgang, også som noget helt nyt.
Her indgår ungdomsskolen, ungdommens uddannelsesvejledning, 4 folkeskoler og 4 ungdomsuddannelse i et fælles samarbejde med 20 virksomheder om at styrke koblingen mellem grundskole, virksomheder og erhvervsuddannelser. Formålet er at skabe større opmærksomhed erhvervsuddannelserne og styrke unges uddannelsesvalg.
Projektugen er ligeledes tilrettelagt med ”valget,” som et centralt element, da eleverne på tværs af folkeskolerne vil kunne vælge et forløb inden for en uddannelse/branche, som interesserer og motiverer dem.

Demokrati på 100 måder
Demokratidagen er endnu et eksempel på, hvordan Skolesamarbejdet i Nord formår at inddrage en bred skare af eksterne samarbejdspartnere om at levere noget nyt til gavn for 500 elever fra 8. årgang. Her indgår politikere, NGO´er, kreative ildsjæle, foreninger og ungdomspolitiske organisationer i samarbejdet om at udbyde op i mod 20 forskellige workshops, som de unge kan vælge i mellem efter interesse.
Læs og se meget mere om Demokratidagen ved at klikke her: TV2 Fyn Demokratidag og her: Demokratidag

Innovation og Bæredygtighed​
”Innovation og Bæredygtighed” er et spritnyt valgfag, der er blevet til i samarbejde med de tre store forsyningsvirksomheder VandCenter Syd, Odense Renovation og Fjernvarme Fyn. Valgfaget her er et klasseeksempel på, hvordan Skolesamarbejdet i Nord arbejder med at styrke elevernes motivation for læring ved at forlægge undervisningen uden for folkeskolen i ”autentiske læringsmiljøer”, og hvor undervisningen tilrettelægges med et tydeligt virkelighedsnært perspektiv.

I valgfaget ”Bæredygtighed og Innovation ” foregår undervisningen b.la. ude på et af virksomhedernes renseanlæg, hvor eleverne stilles over for opgaver som at finde idéer til at løse fremtidens miljø- og ressourceudfordringer og gøre idéerne til virkelighed. Samarbejdet om valgfaget griber således fat i nogle højaktuelle og samfundsrelevante problemstillinger.

Steen Jakobsen, Kunde- og Kommunikationschef hos VandCenter Syd:

”Når vi som virksomheder indgår i et samarbejde omkring valgfag, så er det med en klar forventning om at styrke en positiv vekselvirkning mellem virksomheder og folkeskoleverdenen. Vi tager vores ansvar alvorligt -  vi tror på, at elevernes seriøse arbejde med aktuelle problemstillinger
giver merværdi for os og styrker elevernes læring"

Læringsforløb med erhvervsuddannelser og virksomheder fremmer uddannelsesparathed
Erfaringerne med at tilrettelægge læringsforløb med et virkelighedsnært perspektiv og som foregår ude i autentiske læringsmiljøer går igen i et af de nyeste skoleudviklingstiltag, Turbo-brobygningsforløb, som iværksættes i samarbejde med ungdomsskolen, folkeskoler og erhvervsskolen, SDE. Her er formålet, at gøre ikke-uddannelsesparate unge uddannelsesparate. Forløbet tilrettelægges således, at der ved forløbets afslutning skal leveres et produkt, hvorved der skabes en direkte kobling til selve håndværket.

Dreng fra valgfag på Syddansk Erhvervsskole:

”Det er super fedt at komme ned og bruge sine hænder og hoved nede på Syddansk Erhvervsskole. Vi har bare haft super gode lærere og det har bare kørt lige fra dag ét af. Der er meget forskel på vores valgfag og almindelig skole"

Samspil mellem flere fagligheder og kompetencer styrker unges motivation for læring
Som endnu et nyskabende element i skoleudviklingsarbejdet indgår samspillet mellem forskellige fagligheder og kompetencer som et centralt element – især også når det drejer sig om at styrke elevernes motivation for læring. Erfaringer viser, at når man bringer folkeskolelærere, pædagoger, ungdomsskolelærere, frivillige og medarbejdere fra samarbejdende kulturinstitutioner og virksomheder sammen om at levere undervisnings- og læringsaktiviteter, så styrkes kvaliteten i det enkelte tilbud.

Her er det tydeligt, at den virkelighedsnære undervisning forestået af undervisere med andre fagligheder fra ungdomsuddannelsen, har en positiv indvirkning på elevens motivation for læring.

Valgfagssamarbejdets positive effekter på elevers motivation for læring

 • Elevfraværet på valgfagene er lavere end på fagene i folkeskolen.
 • ​Unge motiveres af, at der er en kobling mellem det teoretiske og praktiske og af at undervisningen foregår i autentiske læringsmiljøer.
 • ​Elever ser det ikke som en barriere at skulle flytte sig – de er nysgerrige, og vil gerne flytte sig efter gode rammer og faciliteter.
 • Eleverne motiveres af at modtage undervisning, der er adskiller sig fra undervisningen i skolen

Sammen kan vi mere!
Gennem Skolesamarbejdet i Nord har man skabt en fælles platform for skoleudvikling i Odense, som ikke bare bliver ved det skrevne ord, men som rent faktisk omsættes til konkret og anvendelsesorienteret handling. Derudover løber der en tydelig rød tråd gennem det fælles arbejde, som ikke kun sikrer fælles retning, men som i høj grad også stabiliserer samarbejdet om skoleudvikling, så det er bæredygtigt – også i fremtiden.

Fælles succes i samarbejdet bygger på fælles erfaringer med at

 • Fælles ressourceudnyttelse skaber kvalitet og bredde i læringstilbud og giver plads til det interessebaserede valg.
 • ​​Vekselvirkning mellem folkeskolen og det omgivne samfund åbner folkeskolen og bygger bro.
 • ​Autentiske læringsmiljøer og virkelighedsnær undervisning styrker elevengagement og motivation for læring. 
 • ​Bredde i fagligheder og kompetencer styrker kvaliteten og fremmer elevengagement og motivation for læring.
 • ​Samarbejde funderet på forventningsafstemning og fokus på anvendelsesorientering er nøglen til meningsfuld skoleudvikling.

Vejledning til andre:
Hvad skal der til for at tværinstitutionelle samarbejder om skoleudvikling kan udvikles andre steder? Anbefalinger, når man skal indgå det gode, ligeværdige og forventningsafstemte samarbejde:

 • Det er vigtigt, at man i et samarbejde afstemmer forventningerne, dvs. at man har defineret fælles mål, vision og indhold for samarbejdet, at arbejdsdelingen er klar og den økonomiske model er defineret.
 • Vi har erfaringer med, at det gavner samarbejdet at udarbejde en formaliseret samarbejdsaftale på baggrund af forventningsafstemningerne.
 • Det er afgørende, at ethvert samarbejde er ligeværdigt, og at alle parter oplever det som meningsfuldt at være en del af partnerskabet.  
 • Det er vigtigt, at samarbejdet ikke kun sker på ledelsesniveau, men at det også iværksættes på medarbejderniveau.
 • Det er vigtigt, at der under og efter aktiviteten sker en koordinering og opfølgning på aktiviteten. (Systematisk dokumentation og evaluering).

Læs sammendrag af projektet:
Sammendrag af projektet

Læs mere om projektet: 
Beskrivelse af demokratidag
Beskrivelse af Job og Udannelsesforløb 
Beskrivelse af Turbo brobygningsforløb 
Demokratidag - Program 
Valgfag - CEFU rapport
Valgfag - Eksempler på læringsmål 
Valgfag - Evaluering af valgfag 
Valgfag - Notat evaluering af valgfagssamarbejdet 
Valgfag - Partnerskabsaftale 
Valgfag - Valgfagsmesse 2016

Senest opdateret den

24. januar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.