Slagslunde skole (Egedal)

Slagslunde skole (Egedal)

Gennem musik og sang højner Slagslunde skole elevernes læring og kognitive udvikling samt øger elevernes evne til at samarbejde og deres evne til at fornemme og justere sig selv i forhold til andre. Derudover er musikken og den musiske dimension formålet i sig selv.

Distriktsskole Ganløse har etableret et ekstraordinært tæt samarbejde med kommunens musikskole. Vi har sammen udviklet et koncept, der højner den musiske dimension i indskolingen. Det har vi gjort ved at udnytte både musikskolelærernes musiske kompetencer og erfaringer og folkeskolelærernes musiske kompetencer og evner for klasseledelse. Musikken er højt prioriteret, ligesom samarbejdet mellem lærerne er det.

Oprettelsen af musikprofilklasser er inspireret af forløb i Tyskland, hvor man tidligere end Danmark har haft et meget tæt samarbejde mellem musikskole og grundskole og det er dette program og de gode resultater herfra vi har bygget videre på. Nytænkningen består altså i at bruge allerede eksisterende viden på området til, i tråd med folkeskolereformens bestemmelser, at optimere elevernes læring gennem musik.

Eleverne starter dagen med rytmer og bevægelse​
Børn i skolestartsalderen har en umiddelbar motivation og let tilgang til musikken. Derfor profiterer de meget af at starte dagen med rytmer og bevægelse. Samtidig samler musik og sang klassen socialt, da alle er fælles om den samme aktivitet.Da dagen starter med sang og musik er nysgerrigheden fra børnene vakt – og derfor er det nemmere for dem at tage afsked med deres forældre. Det giver en positiv og energisk start på dagen. 

Rim og remser er en naturlig del af 0. kl. pensum og hverdag i skolen. Det er muligt at indtænke traditionel undervisning (dansk, mat mm) i samarbejde med musikskolelæreren og børnehaveklasselederen og derved tilrettelægge aktiviteter med dansk- og matematikfagligt indhold, hvor også rim og remser, bogstavkendskab, talkendskab mm indgår.

Det kan konkluderes, at der gennem musik arbejdes med de fleste af målene for børnehaveklassen – udover tal og bogstavkendskab. Det drejer sig om samarbejde, bevægelse, fællesskab, social læring, koncentration, fokus og fordybelse samt ikke mindst – at tage ansvar på en inkluderende og motiverende måde.

Erfaringen har udelukkende været positiv og det samme har tilkendegivelserne fra forældrene. Ifølge hjerneforsker Keld Fredens styrkes arbejdshukommelsen desuden ved at beskæftige sig med musik, og den er nøglen til at tilegne sig al viden, også de sociale færdigheder" derfor er musikprofilen tilmed en nøgle til bedre inklusion.

De børn der først var igennem musikprofilklassen har vist sig som en meget harmonisk og inkluderende klasse, der er fagligt godt med. Vi er spændt på de faglige resultater fremover.

Den musiske dimension
Musikprofilklassen er allerede en naturlig del af Distriktsskole Ganløse. Der er fokus på den musiske dimension, hvilket understøttes gennem fælles morgensang, korundervisning og musiske arrangementer og aktivitet. Undervisningsforløbet er en fuldt integreret del af skolens profil. Vi har nu ikke blot en musikprofilklasse, men er en musikprofilskole. Dette kræver at det gode samarbejde med musikskolen bevares.

Folkeskoleloven lægger op til, at der er et forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole – hvilket er i tråd med, at musik beviseligt har en positiv indvirkning på børns læring.

Den musiske profil
Der er gennem længere tid blevet arbejdet for at få oprettet en musisk profil på Slagslunde Skole. Der er lærere, der har været på studietur til Hamborg for at lade sig inspirere af projektet ”Jedem Kind Ein Instrument”, hvor alle elever lærer at spille et instrument. Her tages også udgangspunkt i viden om, at musik, rytme og bevægelse skærper indlæringen. Jf. denne artikel: Om samarbejde musikskole-grundskole i ’Jedem Kind ein Instrument’

I skoleåret 2015/16 startede en musikprofilklasse på Slagslunde skole. Hver dag kommer en musikskolelærer og underviser klassen i en lektion. Han og klassens bh kl. leder planlægger sammen undervisningen. Musikskolelæreren har ansvaret for det musikske og børnehaveklasselederen har ansvaret for det pædagogiske og for klasseledelsen.

Oplevelsen af et fællesskab
Musiklektionerne i 0.klasse hviler på grundigt forberedt samarbejde med den faste klassepædagog som altid er med. Sammen skabes trygge, forudsigelige rammer med mange ritualer. Fortrinsvis i klasselokalet, hvor der er rigelig gulvplads til en rundkreds. En lektion om ugen foregår undervisningen i gymnastiksalen til mere pladskrævende aktiviteter.

Det væsentligste mål for undervisningen er oplevelsen af et fællesskab, hvor alle bliver revet med og bidrager. Dette forudsætter at alle er i stand til at deltage, og det er derfor vigtigt at ingen bliver hægtet af p.g.a. for stejl progression. Ved at dele stoffet op i enkle elementer og dosere det kortvarigt, regelmæssigt og med små variationer over det allerede tilegnede, opbygges elevernes tillid til at de vil kunne lære hvad som helst de præsenteres for.

Variation i programmet i den enkelte lektion er afgørende for opretholdelse af flow, så opmærksomheden ikke udfordres unødigt. Ultra korte (under et minut) rutineprægede øvelser er gode. Repertoiret veksler mellem sang, solmisation, sanglege, dans, rammelege, hørelære/teori og spil på xylofoner/slagtøj. Der vælges så vidt muligt samlende aktiviteter som fordrer fælles fokus, og forsøger at være relevant i forhold til klassens øvrige arbejde (dansk, matematik, temauger, årstider m.m.).

Vejledning til andre:

Først og fremmest skal folkeskole og musikskole indgå i et tæt og forpligtende samarbejde, hvor hinandens kompetencer og forskelligheder gives opmærksomhed. Dernæst skal lærerne indgå nysgerrigt og ydende i samarbejdet. Ledelsen bistår med mål og rammer for forløbet og samarbejdet.

En forudsætning for projektet er at skolen har lærerkapacitet til at fortsætte det musiske arbejde – eksempelvis med kor, morgensang og orkesterundervisning. Skal det blive en succes skal det musiske ikke stå alene i profilundervisningen. Det er ligeledes fordrende for eleverne, hvis de har mulighed for at vise hvad de kan og har arbejdet med.

I sidste ende skal der være vilje til at prioritere musikken. Til at prioritere pladsen og finde mulighederne.  

 

Skolens hjemmeside; http://www.distriktsskole-ganloese.dk/afdeling-slagslunde-skole

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.