M.C. Holms Skole 2018 (Morsø)

 • æble og bøger

M.C. Holms Skole 2018 (Morsø)

Familie-forstærkeren: M.C. Holms Skole har sat elevernes læringsmæssige udbytte i centrum for skole-hjem-samarbejdet. Skolebestyrelsen, skolens pædagogiske personale og skolens ledelse har i fællesskab skabt et helt nyt fundament for alle de snitflader, der er mellem eleven, skolen og hjemmet. Skolen har sendt elevens læring, trivsel og dannelse igennem ”Familie-forstærkeren”

M.C. Holms Skole er en indskolingsskole for elever på 0.-3. klassetrin. M.C. Holms Skole ligger i bymidten i Nykøbing Mors – Morsø Kommune. Skolen har 4 klasser pr. årgang – 400 elever i alt.

På M.C. Holms Skole har vi gennem de seneste to skoleår arbejdet med en nytænkning af skole-hjem-samarbejdet. Vi har villet nedbryde den distance, som eleverne har oplevet mellem det, der foregår på skolen, og det den enkelte elev oplever hjemme. Vi har villet skabe en fælles relation, som skulle gøre M.C. Holms Skole til ”vores skole”.

Processen startede i skolebestyrelsen, hvor forældrerepræsentanterne havde et ønske om, at familierne skulle vide mere om hverdagen på skolen, være mere aktive i samarbejdet, være mere nysgerrige på den læringsmæssige dagsorden og bruge skolen meget mere i forbindelse med sociale arrangementer.

Forældresamarbejdets betydning for det inkluderende læringsmiljø
M.C. Holms Skole har i processen samarbejdet med Undervisningsministeriet, Morsø Kommunes pædagogiske konsulenter, Lektor Ulla Kofoed - Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management gennem et forløb, hvor man ønskede at undersøge forældresamarbejdets betydning for det inkluderende læringsmiljø.

Skolebestyrelsesmøderne, møderne i skolens pædagogiske udvalg og skolens personalemøder har været de hårdtarbejdende omdrejningspunkter for den nødvendige ideskabelse, den perspektivrige refleksion og de nødvendige forandringsbeslutninger, som har sikret et resultat, der er enighed om og bred opbakning til.

Konceptet er blevet igangsat i forbindelse med det indeværende skoleårs opstart. Forældrene er blevet præsenteret for ”alt det nye” i forbindelse med forældremøderne i september måned 2018.

På M.C. Holms Skole er der ikke længere:

 • Forældremøder
 • Skole-hjem-samtaler
 • Forældrearrangementer
 • Lektieaftaler

På M.C. Holms Skole har de derimod:

 • Familiemøder
 • Familieopgaver
 • Familiearrangementer
 • Familieanbefalinger

Familiemøder:
Der afholdes 4 familiemøder pr. skoleår, hvor familier og personale i fællesskab undersøger, hvordan de kan støtte elevernes læring. 2 af møderne er fællesmøder, hvor hele årgangens personale mødes med den samlede familierepræsentation. De 2 øvrige er individuelle samtaler mellem familierne og klassens fagpersonale.

Familieopgaver:
Alle elever og deres familier bliver stillet 4-8 familieopgaver i løbet af et skoleår. Familieopgaverne giver familierne et udgangspunkt for at samtale om og stille spørgsmål til det, barnet lærer i skolen.

Familiearrangementer:
Det pædagogiske personale på M.C. Holms Skole har fået stillet særskilt tid til rådighed til deltagelse i familierådsmøder og familiearrangementer. Familiearrangementerne er en begivenhed, hvor elever og personale tilrettelægger en udstilling eller en aktivitet med et fagligt fokus, som inddrager familierne på forskellige måder.

Familieanbefalinger:
Det kan ofte give anledning til en rollemæssig forvirring, når familierne understøtter læringsprocessen i forbindelse med fordybelse i hjemmet. M.C. Holms Skole har derfor udarbejdet en anbefaling til, hvordan denne deltagelse kan gribes an:

 • Fordybelse skal være en god stund mellem børn og voksne
 • Vær nysgerrig på det, der har været på programmet i skolen
 • Hvad har du lært i dag?
 • Højtlæsning 15 minutter hver dag er meget effektivt
 • Leg med tal og mængder hver dag

”Familie-forstærkeren”
På M.C. Holms Skole har de sendt skolens kerneopgave på en rejse gennem ”Familie-forstærkeren”.

Vi har store forventninger til resultatet af forsøget, som meget gerne skulle sætte en helt ny standard for samarbejdet mellem eleverne, familierne og skolen.

De første familiemøder er nu afviklet, de første familieopgaver er afsendt og de første familiearrangementer er planlagt. Skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og skolens ledelse følger implementeringen tæt således, at eventuelle justeringer kan finde sted løbende.
De første indledningsvise erfaringer har været overordentligt positive:

 • Skoleårets første familiemøde er allerede blevet reflekteret i det pædagogiske udvalg og i forbindelse med et personalemøde. Det er personalets opfattelse, at budskabet er blevet succesfuldt kommunikeret. Der er valgt familierepræsentanter i samtlige klasser, så de første familiearrangementer kan planlægges. Det er en udfordring at estimeret 20 % af familierne ikke var til stede ved det første familiemøde, så det arbejdes der med en imødegåelse af.
 • Alle 400 elever har i skrevne stund en familieopgave med hjem. Det kan allerede nu mærkes, at det har en positiv effekt på samarbejdet mellem skolen og hjemmet, som er afgørende for elevernes oplevelse af sammenhæng mellem det, der foregår i skolen og det, der er virkeligheden derhjemme. Det opleves både relations- og læringsforstærkende.
 • Udarbejdelsen af familieopgaverne skaber en grobund for, at det tværfaglige fokus og samarbejdet mellem pædagoger og lærere har fået et kvalitativt løft.
 • ​Introduktionen af familieanbefalingerne har givet en ro omkring fordybelsen i hjemmet. Familierne er blevet bevidstgjort omkring, hvad skolen tager sig af og, hvilke anbefalinger der er til fordybelsen hjemme.

”Familie-forstærkeren” skal præsenteres for Morsø Kommunes skolelederkreds og i forbindelse med nationale konferencer omkring det inkluderende læringsmiljø.

Vi har præsenteret et stykke udviklingsarbejde, som inkluderer eleverne og familierne i løsningen af kerneopgaven for skolens virksomhed. Vi håber, vi har fundet en løsning på, hvordan læring kan vandre trygt mellem skolen og hjemmet, så det enkelte barn dannes, trives og lære bedst muligt. Det, håber vi, I synes, er rigtig interessant.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.