Sophienborgskolen (Hillerød)

Sophienborgskolen (Hillerød)

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skolehjem-samarbejde. Sophienborgskolen åbnede dørene for børnenes forældre (og øvrige netværk) og fik skabt en helt ny (kontinuerlig) form for dialog om børnenes skolehverdag, læring og den faglige progression. Forældrene oplevede endvidere, at de fik styrket deres indbyrdes relationer og netværk til gavn for børnenes relationer.

Med de nye læringsmål, længere skoledage, lektiecafé i skoletiden etc. udarbejdede Sophienborgskolen et nyt skole-hjem-samarbejde. Skolen ønskede et tæt/tættere samarbejde med forældrene, at inddrage forældre mere i børnenes skolehverdag, at tydeliggøre de enkelte fags læringsmål for forældrene, mere kontakt og ’taletid’ med forældrene om deres børns læring og én skolehjem-samtale midt på skoleåret samt fire forældreferniseringer fordelt på skoleåret.

Sophienborgskolens forældrefernisering arbejder med de tre nationale mål for folkeskolen:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Sophienborgskolen arbejder med målstyret undervisning og bygger hele tiden videre på den viden og de færdigheder, som eleverne allerede har og tilegner sig løbende. Via værksteder, opstillet it, plancher, produkter og dialog viser eleverne deres forældre, hvordan de arbejder med stoffet og dygtiggør sig. Denne progression følger forældrene over de fire ferniseringer i løbet af skoleåret. Forældrene har således også bedre mulighed for at følge op på/understøtte denne læring og disse aktiviteter hjemme, hvilket også er med til at styrke elevernes faglige udvikling.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
Eleverne oplever at arbejde sammen mod de enkelte ferniseringer og er stolte over at vise deres arbejde frem samt fortælle om det, de har lært. Det bliver desuden meget tydeligere for den enkelte elev, hvilke mål de hver især skal nå, og at deres læreprocesser er ’deres egne’ - med dem selv som aktører.

Forældrene oplever og fortæller, at ferniseringerne er rar og uformel måde at være i kontakt med skolen på. Til ferniseringerne er alle lige, og det er det enkelte barns læring, der er fokus på – og altså ikke den sociale baggrund, forældres ressourcer, sproglige evner eller andet. Derudover er andre fra børnenes netværk naturligvis også velkomne, og skolen har således besøg af både bedsteforældre og flere andre familiemedlemmer, som alle er med til at støtte op om børnene. Dette mener Sophienborgskolen kan være med til at mindske betydningen af social baggrund forhold til faglige resultater.

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Ved at åbne dørene endnu mere til skolen og invitere forældre og bedsteforældre ind i undervisning, styrker Sophienborgskolen skolehjem-samarbejdet samt tilliden til skolen og det professionelle arbejde. Skolen viser, hvordan der arbejdes kontinuerligt med elevernes faglige og sociale udvikling på en gennemskuelig og professionel måde – forankret i læringsmålene for de respektive fag/forløb.Forældrene har mulighed for at stille spørgsmål til dette - til både skolen og deres eget barn. Forældrene får desuden selv mulighed for at afprøve metoder, teste egen viden og arbejde med de samme opgaver, som deres barn arbejder med til dagligt.

Erfaringer på Sophienborgskolen
Sophienborgskolen har erfaret, at forældrene oplever sig langt mere inddraget i deres barns skolehverdag – især nu, hvor lektiecaféerne har ’overtaget’ en større del af lektielæsningen.

Forberedelserne til Forældreferniseringerne er en fuldstændig integreret del af Sophienborgskolens hverdag og undervisning. Det vil sige, at det skolen arbejder med, producerer og lærer = det de viser og fortæller om til ferniseringerne. Skolen udarbejder således ikke ting og andre produkter til fremvisning - i stedet synliggør de arbejdsprocesser, erfaringer og læring for forældrene, og engagerer forældrene i børnenes læring via værksteder, quizzer, it-programmer m.v.

Vejledning til andre
Sophienborgskolen har udarbejdet en vejledning til forældrefernisering, som kan fungere som en køreplan for skoler, der ønsker at prøve kræfter med Forældrefernisering (download "Vejledning til forældrefernisering" nedenfor).  

Læs vejledning til forældrefernisering og præsentation til forældrefernisering

 

 

Skolens hjemmeside; http://www.sophienborgskolen.com/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.