Holbergskolen 2017 (København)

Holbergskolen 2017 (København)

KÆMP: Inklusion på Holbergskolen. Holbergskolen har udviklet en 3-Dimensionel metode til at arbejde med inkluderende skoleudvikling. Metoden er fællesnævner for KÆMP og de to datter-projekter ThumbsUp og Sprograketten. De 3 dimensioner, som skolen arbejder med udvikling indenfor er: Barnet, Familien og Lærerteamet.

Holbergskolen arbejder med en række udfordrede børn fra udsatte boligområder i Københavns nordvest kvarter. De børn vil de gerne have til at lykkes med at blive inkluderet i den danske folkeskole og udvikle sig til livsduelige og faglige individer, der får skabt sig en god tilværelse til gavn for dem selv og samfundet. 

Udfordringen
Holbergskolen havde for 4-5 år siden særdeles mange elever, der ikke trivedes i skolen. Det førte til udfordrende adfærd over for fællesskabet. Skolen oplevede den gang stor elevflugt. Skolen havde mange voldsomme hændelser, der skræmte mange især ressourcestærke forældre væk fra folkeskolen. Det oplever den ikke mere, fortæller skoleleder Sune Schnack Rasmussen;

Tværtimod vælger mange forældre vores skole, som har fået et stærkt brand i lokalområdet. 

Projekter som en del af skolens strategi
På Holbergskolen har de siden 2013 arbejdet strategisk med pædagogiske udviklingsprojekter. Projekterne er designet således, at de hver især lever op til skolens samlede strategi, og de værdier som skolebestyrelsen vedtager. KÆMP og efterfølgende projekter, som mange har forældreressourcen i centrum har forskelligt format, størrelse og målsætning, men fælles for dem er at de bringer liv, øget trivsel, større faglighed, sundt fællesskab og positiv udvikling til skolen.

Det første store projekt hedder KÆMP, hvorfra der er udsprunget to datter-projekter. Strukturen omkring projekterne er at have en projektleder til at lede hvert projekt. Projektlederen er en lærer, pædagog eller børnehaveklasse leder, der brænder for netop det specifikke projekt og har kompetencerne til at føre projektet ud i livet. Derved sikres det at udviklingen af projekterne sker ud fra børnenes, familiernes og de professionelles kompetencer og udviklingspotentialer. På Holbergskolen anser de inkluderende praksisser som en helt naturlig del af skolens kultur, hvilket gør at det kollektive fællesskab støtter og udøver support til udviklingsprojekterne.

3-Dimensionelt samarbejde
Skolen har udviklet en 3-Dimensionelt metode til at arbejde med inkluderende skoleudvikling. Metoden er fællesnævner for KÆMP og de to datter-projekter. De 3 dimensioner, der udvikles på er:

 • Barnet
 • Familien
 • Lærerteamet

Kan KÆMP overføres til andre skoler?
Det mener Holbergskolen sagtens at det kan. Det har de nemlig super god erfaring med. De har derfor haft besøg fra ca. 30 skoler fra Aalborg, 30+ skoler fra Københavns Kommune, en delegation fra Finland, Italien og en delegation af amerikanske universitetsstuderende og forskere. Besøgene har affødt en lang række KÆMP inspirerede projekter på andre skoler, der lige ledes har succes med at arbejde med inddragende og samskabende 3-Dimensionelle udviklingsprocesser. Som øvrige samarbejdspartnere har både Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune fulgt udviklingen af KÆMP og datterprojekterne tæt. Både SOF og BUF hjulpet projektet på vej ved at sprede den gode historie.

Projektets effekt
Skolens 3-Dimensionelle metode har vist sig at være yderst effektiv. De oplever tydelige resultater i deres inklusionspædagogiske arbejde, færre børn i ’sofaen’, færre slåskampe og en generel øget trivsel på skolen. De oplever også en øget social kapital på skolen, hvor rummelighed og respekt er blevet en stor del af hverdagen. KÆMP har været med til at løfte Holbergskolens kulturelle identitet op på et meget højt niveau, hvor det at være barn i KÆMP ikke er noget specielt, men en ganske naturlig og nærmest eftertragtet status for eleverne.

Mere infor om projektet kan indhentes her: www.KAEMP.nu

Inklusionsmetode målrettet enkeltelevers sociale kompetencer og trivsel i klassen
Målgruppe: Enkelt elever med inklusionsorienterede udfordringer, Familien og Lærer-Teamet.
Hvad: I KÆMP arbejdes der i den 3-Dimensionelle verden og holder fast i barnets ret til en trivselsfyldt hverdag i klassen, i frikvarteret - og i hjemmet. I KÆMP favnes barnets 3 hovedarenaer for psykosocial udvikling. Projektet finder, skaber, udvikler og forankrer barnets, familiens, lærer-teamets ressourcer, mod en bedre og mere trivselsfyldt hverdag.

Hvordan:

 • Eleven: får i en periode af 8 uger nyt skema. I skemaet er der faste timer i KÆMP, hvor vi laver ’hjernetræning’, som vi lidt humoristisk kalder det. Hjernetræning er, når vi øver socialisering, struktur, overblik, lege-regler og meget mere. De mest benyttede metoder med barnet er mentaliserings- og refleksionsøvelser.
 • Familien: Modtager vejledende samtaler i hjemmet og løbende støtte i dagligdagen.
 • Lærer-Teamet: Modtager løbende supervision, hvor der indgås aftaler om nye metoder for pædagogisk arbejde.

Yderligere information kan findes her: www.ThumbsUp.nu

Inklusionsmetode målrettet elevgruppers sociale fællesskab og trivsel i klassen
Målgruppe: Elevgrupper med negativ dynamik, Familierne og Lærer-Teamet.
Hvad: I ”Thumbs up” arbejdesogså i den 3-Dimensionelle verden, hvor samskabelsen mellem børn, forældre og lærerteamet er afgørende for den inkluderende praksis. ”Thumbs up” er en metode, der arbejder både indgribende såvel som forebyggende, med øget trivsel på skolen og i familierne der deltager. Der arbejdes her med større grupper af børn fx hele klasser med et særligt syn på 7-8 elever.”Thumbs up” er et inklusionsorienteret projekt, der rundet af en videnskabsbaseret praksis – I ”Thumbs up” udvikles konceptet hele tiden og skolen forholder sig derfor ikke blot til best-practise. De skaber NEXT-practice, siger de selv.

Hvordan?

 • Elevgruppen: Deltager træning i klasserummet 1 time om ugen, træning uden for klasserummet 2-4 timer om uge og individuel elevsparring.
 • Forældre: Deltager i 6 kursusaftner af 2 timer fordelt over en periode på 4 måneder, hvor der gennemgås det udleverede fagmateriale og arbejdes med hjemmeopgaver.
 • Lærer-teamet: Indgår i løbende supervision, hvor der arbejdes med et levende lærings mantra. Et mantra hvor lærere og elever arbejder målrettet med synlig læring i et engageret og dynamisk læringsmiljø. Lærerne i ”Thumbs up” arbejder fremadrettet med at udvikle klassens rummelighed og respekt, hvor egne metoder og værktøjer bliver udvidet i takt med klassens progression.

Sprograketten - Et forældrepartnerskab om børns sproglige udvikling
Målgruppe: Forældre til elever der er sproglig udfordrede. Børnene sprogvurderes i begyndelsen af 0 årgang. Forældre til de elever der scorer under 20 points ud af 100 tilbydes kurset. I enkelte tilfælde tilbydes forældre til elever på 1. og 2. årgang at deltage i kurset. Oftest er disse børn kommet senere ind i skolen.

Hvad: I Sprograketten arbejdes der med at styrke børnenes sprog og deres sociale kompetencer således at de kan indgå i klassens faglige og sociale fællesskaber.  

 • Elevgruppen: Har mulighed for at deltage på kursusaftenerne. De passes af pædagoger, der leger og spiller relevante spil med dem. Hjemme arbejder de med 14-dages opgaver sammen med deres forældre. Materialet er med til at give eleverne forforståelse eller fordybelse i de emner der arbejdes med i skolen.
 • Forældre: Deltager i kursusaftener og lave hjemmeopgaver der matcher undervisningens temaer. Hjemmeopgaverne som forældrene får med hjem er tilrettelagt så de kun tager 10 minutter hver dag. Materialerne til opgaverne udleveres, så forældrene er klar til at gå i gang og ikke skal bruge tid på at finde materialer.  Kurset indeholder 1 introaften, 12 undervisningsaftener og 4 eftermiddage med ”Åbent hus” hvor familierne kan komme forbi og hente materiale. Derud over er der 2 fælles temaaftener, den ene med oplægsholder udefra, den anden af skolens it vejleder, der giver information om nyttige undervisningsprogrammer, som familien kan arbejde med hjemme. Kurset afsluttes med 1 afslutningsaften med diplomoverrækkelse.
 • 0. årgangs-Team: Samarbejde på tværs af klasser om de sproglig udfordrede børn. Fælles planlægning så det matcher de emner, der arbejdes med i 0. årgang: Krop og bevægelse, årstidsopgaver osv. Det giver derfor mening at arbejde på tværs med de samme temaer og den samme progression da det er de 3 Børnehaveklasseledere der underviser om aftenen på forældrekurserne. Andre undervisere er skolens integrationsvejleder samt forvaltningens sprogvejleder.

For mere info
KÆMP:
https://www.lfs.dk/12391
http://politiken.dk/indland/art5621681/En-pagt-med-b%C3%B8rnene-g%C3%B8r-inklusion-til-en-succes
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/vi-reparerer-ikke-boern-vi-kigger-paa-dynamikken-mellem-mennesker/
https://www.folkeskolen.dk/610893/ny-afhandling-seks-maader-skolerne-kan-tage-den-paedagogiske-udvikling-tilbage

Sprograketten:
https://www.tv2lorry.dk/artikel/foraeldre-til-sprogligt-udfordrede-boern-kommer-paa-kursus
http://politiken.dk/indland/art5971078/Skoleb%C3%B8rn-kender-ikke-ordene-mudder-og-tr%C3%A6sko-Nu-skal-mor-og-far-p%C3%A5-kursus
http://www.altinget.dk/uddannelse/rssitem.aspx?id=1326534
https://www.folkeskolen.dk/608790/skole-laerer-tosprogede-foraeldre-sprogstimulering

 

Skolens hjemmeside; http://holbergskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.