Nordre Skole 2018 (Viborg)

  • elevplan_trivselark

Nordre Skole 2018 (Viborg)

Trivsel og læring kan man ikke bare ’hakke af’ i et skema og tro, at det hele kører, fordi man har snakket om det. Med de nye, tegnede dialogark har Nordre Skole bevæget sig væk fra skemaer for læringsmål og over i inspirerende dialogark, der bringer både elever, lærere og forældre tættere på det, det hele handler om: Elevernes trivsel og læring. Og ja, de kan uploades på Meebook.

På Nordre Skole i Viborg har de længe haft lyst til at skabe mere mening og en større sammenhæng mellem skolehjem-samtalerne og læringsmålene. De ville gerne mere end det, de gængse skemaer kunne. Væk fra den situation, der lidt karikeret kan beskrives som ’Hvordan synes du selv det går?’ til skolehjem-samtalerne, hvor lærerne sad med deres udfyldte skemaer og fortalte, hvordan de havde udfyldt dem og over i en tættere og mere nærværende dialog med både elever og forældre.

Omsætte ord til illustrationer

Nordre Skole haf kørt et forløb med The Animation Workshop – den højt estimerede animationsskole i Viborg, der uddanner professionsbachelorer i animation – i forbindelse med et ERASMUS-projekt. Skolen så, at animatoren kunne noget helt særligt med at omsætte ord til illustrationer. Og dér opstod idéen til dialogarket.

Seks tematikker

På arket er der illustreret seks tematikker, der vedrører læring og trivsel.

Hver tematik er illustreret med forskellige stemninger. Og så er tanken, at eleven får arket med hjem, sådan at han eller hun kan sidde sammen med forældrene med arket imellem sig og få talt hele vejen rundt om og ind i de områder, der vedrører læring og trivsel på skolen.

Lærer og elev tager den samme snak med det samme ark imellem sig. Og både elever, forældre og lærere taler om det sammen til skolehjem-samtalen. På den måde får skolen gjort samtalen mere nærværende og levende, den bliver til meget mere end et stykke papir. Som skole får de også sat en tyk streg under, at de faktisk mener noget med den samtale.

Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde med hjemmene. Det er vigtigt, at eleven selv byder ind. Og naturligvis, at lærerne bidrager med deres input fra hverdagen i skolen.

Gameplan og indivuduelt fokus

På den måde får de talt i dybden om, hvad status er, hvad der skal arbejdes med og følges op på. Der udvikles en form for gameplan, som alle rundt om bordet har en aktie i og indflydelse på. De bevæger sig væk fra det mere generelle ’Man får mere ud af undervisningen, hvis man laver lektier og markerer sig i timerne,’ og hen i retningen af det mere individuelle fokus, hvor det handler om den enkelte elev – naturligvis stadig med et blik på elevens deltagelse i fællesskabet.

Dialogarket blev introduceret i august i år og er nu blevet prøvet af både på elever, lærere og forældre. Der er stor begejstring hele vejen rundt. Det giver mening. Lærerne har taget det til sig med kyshånd. Forældrene til de nye elever i 0. klasse føler sig taget endnu bedre imod og inddraget i skolehjem-samarbejdet – og det smitter af på børnenes glæde ved at gå i skole.

Det er lige til at gå til

Og det her er ikke raket-videnskab. Det er et ark, der er lige til at gå til. Det kræver ingen manualer eller kurser eller forventnings-afstemninger. Det giver sig selv. Man kan se, hvad det er, man taler om, når man taler læring og trivsel. Og det kan også godt være en tegning af en svævebane – for mon Emil fra 1.a tør at tage en tur på den? Det mener han måske godt. Og det mod kan overføres til læringssituationen og det indgående arbejde med mindset, som er en integreret del af hele Nordre Skoles undervisningspraksis.

Og tør Emil ikke, kan mor og far og læreren rundt om bordet begynde at snakke med ham om, hvordan de sammen kan arbejde hen imod at turde. Hvad er næste skridt? Med dialogarket bliver dén samtale konkret og nærværende og til stor inspiration ind i skolearbejdet.

Når vi er ved det konkrete, så kan dialogarket uploades på Meebook. Så arbejdet med det taler ind i det ’store’ system, men sætter et langt større aftryk og skaber et bredere og stærkere engagement i den enkelte elevs læring og trivsel hele vejen rundt.

Nordre Skole i Viborg går med dialogarket på opdagelse i arbejdsindsatsen hos den enkelte elev. Alle – elever, forældre og lærere – bidrager og får i fællesskab skabt en mere levende dialog og kommer hele vejen rundt om barnet. Skolen er gået fra skemaer til involvering i øjenhøjde med både elever og forældre. 

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.