Vestervangskolen (Herning)

Vestervangskolen (Herning)

Forældredrevet udviklingsproces har styrket fællesskabet og elevernes trivsel

På baggrund af en innovativ proces med klasserepræsentanter har bestyrelsen født idéen og nedsat et "åben skolegårdsudvalg". Udvalget har brainstormet på forskellige idéer, lavet planer, lavet aftaler, skabt kontakter til lokallivet osv.

Formålet med arrangementet er at styrke fællesskabet og elevernes trivsel på skolen samt åbne skolen mere for både forældre og lokalområdet.

  • Forældrene har åbnet skolen.
  • Forældrene har taget ansvar
  • Forældrene har inddraget forældre
  • Forældre har inddraget det lokale liv

Forældrene har igennem hele forløbet haft "bolden", men foruden forældrene og skolebestyrelsen og skolens elever, medarbejdere og daglige ledelse har projektet involveret en række parter fra det lokale liv omkring skolen: spejderne, en blomsterhandler, plejehjemmet, klatreklubben, genbrugsbutikken og fitness-centeret.

Udviklingsforløbets fokus

  • Åben skole
  • Trivsel
  • Skole-hjem-samarbejde
  • Forældreinddragelse og forældreansvar
  • Oprettelse af forældrebank

 

Uddybende beskrivelse af udviklingsforløbet

1. møde med klasserepræsentanter
Oplæg om forældreansvar og idégenerering på flg. områder
- hvordan kan vi forbedre elevernes sprog?
- hvordan kan vi promovere skolen?
- hvordan kan vi fremme trivsel?
- Hvordan kan vi involvere forældrene i den åbne skole?
- gode idéer til omkostningsfrie tiltag, der kan opfriske vores skole.

2. Seminar med skolebestyrelsen
- det gode forældresamarbejde - arbejde med LEGO serious play
- sortering af idéer
- aftale om idéer, der skal føres ud i livet (åben skolegård og forældrebank)

3. åben skolegårdsudvalg
- idégenerering
- sortering af idéer
- udarbejdelse af plan
- skabe kontakter til lokallivet

4. Åben skolegårdsarrangementet fredag d. 9. september kl. 15.00 -18.00
- mødepligt for elever
-guidede ture rundt på skolen med 3. og 4. årgang
- førstehjælp/skolens hjertestarter
- blomsterhandleren binder blomster
- spejderne laver klatrebaner
- plejehjemmet er på besøg
- klatreklubben
- genbrug leverer porcelæn til det muntre køkken
- fitnesscenteret laver gymnastik
- "skør OL"
- loppemarked
- sy et patchworktæppe
- lav fodspor i billedkunst
- auktion
- læsehjørne
- Vestervang har talent
- det muntre køkken
- pandekagebagning
- osv.

Projektet har haft stor grad af forældreinvolvering og ansvar. Der har desuden været elevengagement og samarbejde store og små imellem
Den etablerede forældrebank skal i høj grad integreres i skolens hverdag. Forældrebanken skal have liv blandt medarbejdere og forældre, og der reklameres jævnligt for forældrebanken.

Vejledning til andre
Det er væsentligt at inddrage hele vejen rundt. Forældrene bar projektet, men det betød, at nogle lærere og pædagoger og elever følte sig koblet af og ikke fangede "ejerskabet" før selve dagen.

 

Skolens hjemmeside; http://vestervang-skolen-herning.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.