Skæring Skole 2018 (Aarhus)

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulighed for at alle kan bidrage til udviklingen på Skæring Skole. Skolens personale ønsker at udvikle skolen med afsæt i et samarbejde, som bygger på en bred forståelse af fællesskab omkring Skæring Skole. Via stor åbenhed kan alle bidrage til skolens udvikling gennem fælles inspiration og samskabelse


Med etablering af ForældreForum, ønsker Skæring Skole at skabe en ny praksis, som åbner mulighed for at alle kan bidrage til skolens udvikling.

Vi ønsker at udvikle skolen med afsæt i et samarbejde, som bygger på en bred forståelse af fællesskab omkring Skæring Skole, stor åbenhed, som kan give mulighed for, at alle kan bidrage til skolens udvikling gennem fælles inspiration og samskabelse. Et fællesskab, hvor vi primært fokuserer på skolen som helhed fremfor på klassen eller den enkelte elev.
 

Skæring Skoles ForældreForum er defineret ved et årligt overordnet emne og en fast række tiltag, møder og arrangementer i løbet af et skoleår. Det er en åben enhed, hvor folk frit kan deltage fra gang til gang.
Flow over afvikling af Forældreforum


 

I skoleåret 2017-2018 var emnet ”Elevernes motivation”.
Baggrunden for valg af emnet var bl.a. signaler fra Forældretilfredshedsundersøgelse samt nyhedernes opmærksomhed i form af ”Den store motivationskrise”. Vi valgte at sætte fokus på, hvordan vi kunne øge de unges motivation primært i udskoling. Valget faldt endvidere i tråd med skolens planer for og ambitioner om udvikling af udskolingen. Bestyrelsen ønskede at skabe en debat om, hvordan skolen kan få skabt de bedste rammer for, at eleverne kan blive så dygtige de kan.

Elevcafe’erne i september 2017 – omhandlede den gode skoledag:
Output:

 • øget fokus på elevrådet
 • øget inddragelse i evaluering af toning      

Den 28. november var forældre, lærere, pædagoger og ledere inviteret til møde om motivation under overskriften:

Skolen – belastning eller begejstring
Hvordan motiverer vi en ny generation af børn og unge.

Et spændende møde.  Mange mødte op. Der var skøn energi, masser af dialog: vi blev klogere sammen og vi lyttede til hinanden som noget af det allervigtigste.

På de indre pædagogiske linjer har netop det fokus – motivation - været med til at inspirere og forstyrre vores pædagogik.

 • Hvordan kan vi gøre det bedre?
 • Hvad er motivation for en størrelse?
 • På hvor mange måder kan vi motivere?
 • Motiveres børn og unge forskelligt?
 • Hvorfor er nogle elever motiverede og andre ikke?
 • Hvordan skaber vi alsidige skoledage med stor
 • grad af variation og færre gentagelser af det samme?

Output:

 • generelt gensidig opmærksomhed på forskellige måder at skabe motivation på
 • fokus på relationens betydning for elevens motivation
 • fokus på øget holdtimer til bl.a. at styrke vidensmotivation
 • generelt øget samarbejde på tværs af årgangen
 •  som det første på det professionelle niveau
 • fokus på at arbejde mere på tværs af årgangens elever
 • ønske om flere virksomhedsbesøg – viden og job og uddannelse, så
 • eleverne får et billede af, hvad de skal bruge læring til - meningsskabende                     

Fokus i skoleåret 2018-2019:

Mening i læring
Mål: at have motiverede elever, der ser mening i læring
To indikatorer fra trivselsundersøgelsen i foråret 2018 som giver anledning til dette fokus:

 • Eleverne oplever lav indflydelse – medbestemmelse
 • Eleverne oplever, at undervisningen/timerne er kedelige

Hvad skyldes det?

 • Kan vi gøre noget
 • Hvordan vil vi arbejde med de ting?
 • Hvilke handlinger skal vi have på?
 • Hvad er vores mål? Udvikle vores arbejde med elevdemokrati og øget medbestemmelse.
 • Er vi voksne – forældre og lærere - gode til at gøre opmærksom på, hvad eleverne har indflydelse på.

Året igangsættes med oplæg for det pæd.personale og ved elevsamlinger:

 • fokus på mindset
 • Hjernen er en muskel.
 • ”Jeg kan det ikke endnu”
 • Læringskløften
 • Fokus på forventning: ”jeg er her for at lære og blive så dygtig som jeg kan”

Elevcafe i september/oktober 2018 med fokus på:
Fra sidste års cafe ved vi, hvad der motiverer til at mestre, til at se mening, at høre til, at være den jeg er…
I år skal vi have svar på HVORDAN?

 • Give os billeder på, hvordan I tænker lærere og pædagoger skal gøre for at det det giver mening for jeres læring
 • Konkrete eksempler – videndeling
 • Gode råd – til lærere og pædagoger
 • Hvad kan du selv gøre?
 • Hvad kan dine forældre gøre?
 • Hvad vil det sige at have medbestemmelse
 • Hvad betyder det at kede sig? – hvorfor svarer eleverne det?

Forældreforum den 20. november 2019 – (tanker forud for planlægningen)

Mål: vi skal have samme sprog og forstå hinanden bedre
Output: kan måske anvendes til udarbejdelse af en hjælpefolder/pjece til forældre og forældreråd
Videre forløb: forældreoplæg i foråret evt, med ”stemmer” fra lokalområdet – fritid, fritidsforeninger, virksomheder, kirke... hvad gør vi for at motivere?

 1. Velkomst og overgang fra sidste års tema til i dag:
 2. Fra motivation til fokus på mindset, mening i læring, vi øver os på forventningen
 3. Teoretisk input til mindset m.m. v. ?
 4. Elevstemmer
 5. Fokus på udviklende mindset – hvordan vi understøtter elevernes læring

  Indhold og program er ved indsendelse af bidrag her til DM i skoleudvikling endnu ikke på plads.


Når flest mulige bidrager til skolens udvikling gennem fælles inspiration og samskabelse, styrker vi elevernes læring.
 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.