Hurup Skole (Thisted)

Hurup Skole (Thisted)

Sammen om overgange - Samarbejdsaftale mellem Hurup Skole, Bedsted Skole og Vestervig Skole. Formålet med aftalen er at skabe sammenhæng i elevernes overgang fra 6. til 7. årgang, samt at styrke elevernes faglige og sociale forudsætninger for opstarten i overbygningen.

Bedsted, Vestervig og Hurup Skole var alle tre tidligere overbygningsskoler. En ny skolestruktur i Thisted Kommune betød, at overbygningerne på hhv. Bedsted og Vestervig skoler blev nedlagt, og at eleverne blev samlet i Hurup Skoles overbygning. 
Formålet er således at sikre elevernes fortsatte trivsel og faglige udvikling i overgangen fra de 3 skolers 6. klasser til Hurup Skoles overbygning, samt at give eleverne de bedst mulige sociale og faglige forudsætninger for opstarten af deres udskolingsforløb på Hurup Skole.

Forældresamarbejde
Samarbejdsaftalen er født af et ønske hos de forældrevalgte repræsentanter i de 3 skolebestyrelser om at gå ind og støtte skolernes samarbejde om elever og forældres overgang fra 6. klasse til overbygning. Forældrene ønskede skoleledernes hjælp til at afvikle et fælles bestyrelsesmøde for de 3 skolebestyrelsers formænd, næstformænd og skoleledere.
Mødet blev en meget konstruktiv proces, hvor erfaringer, forventninger og ønsker til samarbejdet med og om deres fælles børn og deres forældre blev udvekslet og formuleret til en fælles og gensidigt forpligtende samarbejdsaftale.
Bestyrelserne præsenterede efterfølgende den endelige aftale på skolebestyrelsernes kvartalsmøde med Thisted Kommunes Børne- og familieudvalg. 

Udarbejdet af skolebestyrelserne 
Samarbejdsaftalen er udarbejdet af de 3 skolers skolebestyrelser i fællesskab. Der afvikles et årligt fælles bestyrelsesmøde, hvor aftalens indhold gennemgås og de enkelte indsatser evalueres med henblik på en fortsat styrkelse af kommende skoleårs samarbejde.
Aftalen evalueres desuden i Hurup Skoles elevråd.
Samarbejdsaftalen skal også fremover fungere som en dynamisk aftale med plads til forbedringer. For kommende skoleår udvides aftalen eksempelvis med et samarbejdsforsøg med den kommunale Ungdomsskole.

Forældreinvolvering, formalisering og gensidigt forpligtende 
Samarbejdet omkring overgangen fra 6. klasse til overbygning lå ind til da hos de 3 ledelser og nytænkningen består derfor i høj grad i forældreinvolveringen, formaliseringen af samarbejdet de 3 skolebestyrelser imellem og den gensidigt forpligtende samarbejdsaftale.
Forældreinvolveringen har samtidig haft indflydelse på de enkelte indsatser i aftalen.

Fælles målsætning og årshjul
Samarbejdsaftalen fungerer dels som en fælles målsætning og dels som et fælles årshjul, således at aftalens indsatser indgår i skoleårets planlægning for alle tre skoler.
De enkelte indsatser har fungeret naturligt integreret i skolernes hverdag.

Positive effekter
Samarbejdsaftalen har dels øget elevernes kendskab til kommende klassekammerater forud for opstarten i 7. klasse og dels styrket samarbejdet mellem lærerne med henblik på at sikre elevernes trivsel, personlige udvikling og faglige progression i overgangen fra 6. klasse til udskoling. 

Vejledning til andre

  • Start med at kigge hinanden i øjnene og find ud af, om der er grundlag for og vilje til et formaliseret samarbejde. Forøg ikke at tvinge det igennem.
  • Gå efter fællesnævnerne.
  • Tag udgangspunkt i det der virker.

Læs mere om Samarbejdsaftalen for overgangen mellem 6. og 7. årgang for Bedsted, Vestervig og Hurup Skole

 

Skolens hjemmeside; http://hurupskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.