Ans Skole 2017 (Silkeborg)

  • Ans Skole

Ans Skole 2017 (Silkeborg)

Børn som bønder på Ans Skole. Et forløb fra medio april til primo september 2017, hvor en mellemtrins-årgang en dag om ugen flytter undervisningen ud på et lokalt landbrug. Eleverne inddeles i grupper, der får et jordlod de skal dyrker, de hjælper med gårdens drift og projektet afsluttes med høstfest, hvor forældrene inviteres. Dansk, matematik, engelsk og N/T indgår i projektet.

Landbruget er et økologisk kvægbrug placeret ca. 4 kilometer fra skolen. Eleverne cykler frem og tilbage. Udover det lille jordlod hver gruppe dyrker, arbejder eleverne med fagfaglige opgaver i dansk, matematik, engelsk og N/T, der knyttes op på projektet – Hvor mange frø og planter skal indkøbes? Hvor mange fold er udbyttet? Hvad er økologi? Osv. Ans skole har rullende fagdage på skolen, så det kræver ikke skemaændringer eller ombytning af lærerresurser, men kun et godt og velfungerende teamsamarbejde.  Alle skoler kan implementere projektet. Kun afstanden til gården kan være en udfordring. Ans Skole fik i første omgang kontakt til landbruget gennem økologisk landsforening, men nu planlægges det direkte med den lokale landmand.

Forældrene en vigtig del af projektet
Udover samarbejdet med landmanden indgår forældrene som en vigtig del af projektet. Helt praktisk skal forældrene hjælpe børnene med jordstykket i sommerferien. Det kan være nødvendigt at vande eller luge i så lang en periode, men Ans Skole oplever at børn og forældre tager opgaven på sig, og at de kun får positiv forældrerespons. Den afsluttende høstfest, hvor forældrene deltager, er efterhånden også blevet en tradition alle glæder sig til.

Teori og praksis mødes i et nyt læringsmiljø​
Det er også tydeligt, at skolen i Børn som bønder ser nogle andre sider af eleverne. Det mest mærkbare er en øget trivsel på årgangen – de arbejder bedre sammen, opgaverne giver mening og læringen gennem fysisk aktivitet giver mere overskud.  Teori og praksis mødes i et nyt læringsmiljø, og derved udnyttes mulighederne i skolereformen for en oplevelsesbaseret undervisning, der giver øget læring.

Øget trivsel og faglighed ind i skoledagen
Ans Skole har kørt projektet på 4.årgang, og i år er det tredje gang et hold var afsted.  

Ans Skole arbejder på at være en skole, hvor Trivsel * Faglighed = Den gode skole. Her er et projekt, hvor skolen med enkle midler får både øget trivsel og faglighed ind i skoledagen. Ans Skole kan se, at det virker. Samtidig får skolen mere variation, tættere teamsamarbejde, mere bevægelse og får åbnet skolen på en måde, der har inspireret resten af skolen. 

 

Skolens hjemmeside; http://ansskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.