Vestervangskolen(2) 2019 (Randers)

Vestervangskolen(2) 2019 (Randers)

På Vestervangskolen er der fokus på samarbejde mellem skolebestyrelsen og kontaktforældre, hvor forældreinddragelsen øges.

Vestervangsskolen er kommunens største folkeskole i Randers Kommune med knap 1000 elever. I 2016 gennemgik kommunen en stor skolestruktur hvilket betød, at elever og forældre fra 3 andre skoler skulle fusioneres med daværende elever og forældre på Vestervangsskolen. At lave og finde ny fodslag og fodfæste er en stor mundfuld. 4 forskellige kulturer skulle omdannes til en ny fælles kultur.

For Skolebestyrelsen var det vigtigt at skabe ejerskab og tilhørsforhold til skolen. I forvejen havde skolen udpegede klasserådsforældre i alle klasser hvis opgaver er at arrangere sociale arrangementer for den enkelte klasse. Ideen opstod ud fra et ønske om at støtte kontaktforældrene til at være en aktiv medspiller til forældrerepræsentanterne i Skolebestyrelsen.

Det kan være svært at skaffe medlemmer nok til forældrerådet i de enkelte klasser og det er også sjældent at der er kampvalg til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens ønske var derfor at skabe kontakt og dialog til forældrene ude i de enkelte klasser. Er man valgt til forældrerådet er man automatisk valgt som kontaktforældre men ingen vidste egentlig hvilke opgaver det betød.
Skolebestyrelsen planlagde derfor en fælles informationsaften for alle kontaktforældrene på skolen. Formålet var at fortælle om hvad det betyder at være kontaktforældre, hvilke opgaver der er samtidig med en fælles snak om hvad skolebestyrelse og kontaktforældre kan bruge hinanden til herunder erfarings- og idéudveksling.

Der blev brugt det meste af et år på at udarbejde en pjece som giver en kort introduktion til arbejdet som kontaktforældre. I oktober 2018 blev der inviteret til det første møde. Opbakningen var stor og årgangene pænt repræsenteret.

Outputtet blev et idekatalog udarbejdet i samarbejde med forældrene og skolebestyrelsen.

Idekataloget er er et opslagsværk, der opdateres løbende og hvor den åbne skole kan tænkes ind. Det indeholder ideer til dagsorden til forældremøder, temaer, arrangementer og hvor man kan hente hjælp til inspiration. Der blev udtrykt ønske om at blive involveret i skolebestyrelsens arbejde herunder som sparringspartner i forbindelse med udarbejdelse af fx. principper.

Planen er 2 årlige møder. Dagsordenen indeholder tid til gensidig orientering fra klasserne og skolebestyrelsen.

Emnet for næste møde er skolens antimobbestrategi.

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.