Kirsebærhaven Skole 2017 (København)

Kirsebærhaven Skole 2017 (København)

Forældreopbakning og engagement er af afgørende betydning for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling og trivsel. Børn, der trives lærer nemlig bedst og fagligheden stiger! På Kirsebærhaven Skole har ledelsen, i et tværprofessionelt samarbejde med lærere, medarbejdere i den boligsociale helhedsplan samt skolebestyrelse derfor gennem det sidste par år, arbejdet målrettet for at øge forældredeltagelsen og engagementet. Med en række koordinerede og målrettede indsatser er afgangseksamenskaraktererne i flere fag steget med 2 karakter indenfor de sidste år! Et af indsatsområderne er implementering af en ny form for skole-hjemsamarbejde.

I 2014 blev Kirsebærhaven Skole handleplansskole på baggrund af dårlig score i de centrale nøgletal. Det betyder, at skolen skal skabe udvikling og afprøve nye indsatser, der kan styrke skolens kerneopgave. Kirsebærhaven Skole ønsker med denne målrettede indsats at sætte fokus på at styrke det faglige niveau for alle elever og sikre, at alle børn bliver så dygtige som de kan. Det betyder, at de sætter fokus på systematisk opfølgning af den enkelte elevs faglige læringsudbytte og progression.

Med SHS ønsker skolen at invitere forældrene til et tættere og stærkere samarbejde omkring elevens trivsel og læring, og de ser SHS som en metode til at styrke og fremme elevernes faglige niveau.

Drømmen er 

 • Eleven i centrum
 • At gøre skolehjemsamarbejdet vedkommende
 • Forældrene får et indblik i deres barns skoleverden
 • Forældrene får styrket deres medansvar for elevens læring
 • ”Vi spiller hinanden gode” til gavn for den enkelte elev
 • Skolen bliver et rart sted at være for alle – også forældrene! 

Formålet med SHS
Hensigten er at styrke opbakningen til skolen og børnefællesskaberne i de enkelte klasser for hermed at sikre et godt og trygt undervisningsmiljø for skolens elever samt et godt og frugtbart arbejdsmiljø for alle ansatte. Endvidere ønsker skolen at tydeliggøre og fastholde et fag-fagligt fokus med udgangspunkt i de aftalte læringsmål mellem elev og lærer til gavn for den enkelte fag-faglige progression.

Formålet er med afsæt i "eleven i centrum" at styrke den enkeltes trivsel til gavn for fællesskabet.

Organisering og planlægning
Der afholdes 4 skole-hjemdage i løbet af et skoleår. Skoledagen slutter kl. 12, og fritidshjem og klub kan modtage elever. Fra kl. 12.00-18.00 har forældre mulighed for at deltage i udvalgte aktiviteter og samtaler på skolen. 

Hvem deltager i SHS?
De enkelte årgangsteam aftaler og planlægger den enkelte SHS ud fra en given fælles ramme/et tema for hele skolen. Strukturen og organiseringen afhænger af den enkelte årgangs planlægning, og forældre kan booke sig ind til en skolehjemsamtale i et givent tidsrum samt deltage i en workshop, hvor forældre i samarbejde med deres barn skal deltage i en lærer-/elevstyret aktivitet.

Rammen – hvad er der fokus på i SHS?
Projektet har fokus på både den enkelte elevs trivsel og klassens trivsel. Trivselssamtalerne skal tage afsæt i elevernes trivselsrapport samt elevsamtalerne

Derudover ønsker skolen, at forældrene skal se og opleve vores flotte, nyrenoverede skole. Dette vil der være rig mulighed for til Åbent Hus arrangementer i gennem året.

Hvordan afvikles SHS?
Udgangspunktet er den obligatoriske elevplan, der for fagene dansk og matematik opdateres fire gange årligt. 

Der kan også indtænkes andre mål og aktiviteter med SHS, eksempelvis:

 • Trivselssamtaler
 • Elevfremlæggelser
 • Elevoptræden
 • Præsentation af undervisningssituationer, faglokaler, etc.
 • Fællesoplæg (temaer eks.; digital dannelse, læse-oplæg, mobning, hvordan hjælper jeg mit barn med matematik?, rusmidler mm.)

Eksempler på tiltag
I forhold til trivsel udfører skolen forældresamtaler, hvor eleven fører ordet og fortæller om egen trivsel og de tiltag, der er arbejdet med i klassen. Derudover arbejder skolen med præsentation af trivselsindsatser i klassen, f.eks. "Klassemøder", samarbejdsøvelser, sketches, tegninger/malerier, elevproducerede bøger ,digte, statistik etc.

Når Åbent Hus løber af stablen, byder skolen på:

 • Elevguidede ture i faglokaler/legeplads (svømning, idræt, N/T, fysik, Håndværk og design etc.)
 • Præsentation og fremlæggelse af emner, der er arbejdet med i fagene.
 • Gennemgang og præsentation af elevbøger (eleverne fremlægger) - hvordan arbejder vi i N/T, håndværk og design eller dansk og matematik
 • Produktion af præsentationsvideoer fra faglokaler og skolen
 • Produktion af kort over skolen (målestoksforhold)

Vil gerne udbrede budskabet
Mange undersøgelser viser, at forældreopbakning og engagement er af afgørende betydning for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling og trivsel. Det faktum, at Kirsebærhaven Skole med fokus på bl.a. øget forældreinddragelse, har formået at løfte flere afgangseksamenskarakterer med 2 karakterer, understøtter disse undersøgelser. Ved at udbrede SHS som metode til at styrke forældresamarbejdet håber Kirsebærhaven Skole hermed at kunne biddrage til at skabe øget trivsel og faglighed på alle folkeskoler rundt omkring i Danmark.

 

Skolens hjemmeside; http://kir.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.