Holbergskolen 2018 (København)

 • elever

Holbergskolen 2018 (København)

Forældrealliancen Holbergskolen: Fokus på, hvordan man løfter folkeskolen gennem øget forældresamarbejde. Det gælder fx i forhold til sprog, læring, trivsel og dannelse. På den måde bruger Holbergskolen forældreressourcen til gavn for skolens kerneydelse, som må være det vigtigste ved at drive skole.

Forældrealliancen er en samlet betegnelse for den samlede indsats, der gøres på Holbergskolen for at frigive den kæmpe ressource, der ligger i øget forældreinvolvering.

På Holbergskolen har vi en række udfordrede børn fra udsatte boligområder i Københavns nordvest kvarter. Vi har også mange børn fra ressourcestærke hjem, men ens for dem alle er, at deres forældre ønsker, at deres børn skal få et godt liv. Det betyder, at der er en kæmpe ressource, som vi som folkeskole skal blive endnu bedre til at udnytte. Vi har fundet ud af, at nogle af de ting, som de børn har allermest brug er et godt sprog og en god opbakning fra deres forældre for at udvikle sig til livsduelige og faglige individer, der får skabt sig en god tilværelse til gavn for dem selv og samfundet.   

Udfordring
Holbergskolen havde tidligere alt for mange børn, der havde det svært med det danske sprog. Det gjaldt fx i forhold til læsning, skrivning, dette talte sprog, mm. Dette gjorde sig både gældende for børn med dansk og udenlandsk oprindelse. Sproget er vores verdens grænse, og det ”hus” vi som mennesker bor i. Mange af disse børn boede i et hus med få muligheder.

Vi oplevede, at vi manglede et øget samarbejde med forældrene på en lang række områder, hvis børnene skulle lykkes bedre. Det gjaldt fx ift. sprog, inklusion, faglighed, dannelse og trivsel samt en generel forbedring af skolehjemsamarbejdet for alle for at udnytte alle børns potentialer.

Projekter som en del af skolens strategi
På Holbergskolen har de siden 2013 arbejdet strategisk med pædagogiske udviklingsprojekter. Projekterne er designet således, at de hver især lever op til skolens den samlede strategi, og de værdier som skolebestyrelsen vedtager.

Vi startede med inklusionsprojektet, KÆMP, siden har vi tilføjet projekter som, Sprograketten, Thumbs Up, TK boost og Sprogalliancen samt en generel udbygning af det almene forældresamarbejde for alle forældre.

De projekter, som har forældreressourcen i centrum har forskelligt format, størrelse og målsætning, men fælles for dem er, at de bringer liv, øget trivsel, større faglighed, sundt fællesskab og positiv udvikling til vores skole.

Forældresamarbejdet for alle
På Holbergskolen starter forældresamarbejdet med, at den første skolehjemsamtale varer en time og foregår i folks eget hjem. Det gør de for at vise, at vi nu starter en proces sammen for at give de enkelte børn de allerbedste muligheder for at udvikle og udfolde sig i et langt skoleliv.

Vi får ved det slået fast, at det er en dialogisk proces, hvor vi tænker, at forældrene skal inddrages hele vejen igennem. Samtidig giver det vores personale muligheder for at se de forskellige livsverdener, de forskellige børn befinder sig i. Det er ikke for ”at løfte dyner”, men for at findes fælles forståelser for den videre dialog, samtidig med at vi evt. kan hjælpe mennesker, der har nogle udfordringer. Vi har kun haft positive tilbagemeldinger på konceptet fra både ressourcestærke og mere udfordrede forældre.

Sprogalliancen
Ideen med kurset opstod, da vi gennem årene har tænkt, at vi som skole ikke har været dygtige nok til at få overleveret og italesat skolens hverdag og kultur. Vi har oplevet det som om, at forældrene ikke altid støttede op, men samtidig tænkt at forudsætningen for at støtte op, er en forståelse for hvordan hverdagen, kulturen og traditionerne er skruet sammen på Holbergskolen. Det må vi som skole tage et større ansvar for.

På Holbergskolen har de gennem de sidste år haft Sprograketten, et tilbud til forældre, hvis børn scorer under 15 (ud af 100) i sprogvurderingen, der foretages i begyndelse af 0 klasse. Disse forældre får tilbudt et kursus, der hjælper dem med at støtte deres børns sproglige udvikling hjemme i samarbejde med børnehaveklasselederne, sprogansvarlige i området samt andre undervisere. Kurset løber over 24 uger.

På dette kursus har flere forældre undervejs givet udtryk for, at de selv manglede danskkundskaber, så Holbergskolen fik idéen om også at lave kursus i dette i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Niels Brock. De var heldigvis med på idéen.

Kort fortalt:

 • Der undervises med udgangspunkt i de ting, vi arbejder med på Holbergskolen. Især skolens kultur, vores traditioner, skole intra, etc.
 • Forældre får danskundervisning (FVU- forberedende voksen undervisning)
 • Underviseren er udlånt af Niels Brock
 • Forældrene har fået tilbuddet af klasselæreren. Her bruger vi den særlige relation, som skolen har til forældrene
 • Når forældrene har givet udtryk for at de ønsker at deltage i undervisningen, har underviserne talt med forældrene og fortalt mere detaljerende om kurset
 • Kurset er på 80 lektioner
 • Undervisningen foregår en eftermiddag ugentligt på Holbergskolen
 • Der undervises på det niveau, man er på, og der tages højde for tidligere gennemgåede danskkurser
 • Kurset afsluttes med en prøve og der udstedes kursusbevis

Når forældrene er på kursus, får deres børn samtidigt et tilbud om at arbejde med deres sproglige kompetencer.

Børnene får tilbudt:

 • 2 lektioner om ugen
 • 2 pædagoger fra skolen, som eleverne kender
 • Vi arbejder med natur og ord, dvs. at børnene hver gang er i naturen, vi fisker i mosen, vi plukker æbler, vi samler kastanjer etc.
 • Efterfølgende smager vi, taler om og får sat ord på de ting, vi har i hænderne
 • Eleverne øger deres sproglige kompetencer

Forældrene har oprettet en facebookside, hvor pædagogerne hver gang lægger de ting op, de har arbejdet med, så forældrene hjemme kan kigge billeder og tale om de ord der har hørt til aktiviteten.

TK-boost

Vi har brug for at løfte de elever, der ikke bliver erklæret uddannelsesparate i udskolingen. Vi skal gøre noget ekstra for, at disse elever også får en chance i uddannelsessystemet og dermed i livet generelt. Data fra effekten af intensive turboforløb viser, at der godt nok ses et output, men der kan ofte ikke ses nogle langtidsvirkninger. Vi har derfor brug for at inddrage forældrene, hvis vi skal sikre en længerevarende forankring.

Alle boost-forløb starter derfor med et hjemmebesøg, så skolen kan få forældrene med som medspillere i en proces, hvor de gør eleverne mere læringsparate. Det gælder nemlig ikke kun om et fagligt løft, men i lige så høj grad om en social og personlig udvikling. Derfor tager Holbergskolen også hele dannelsesaspektet ind i vores intensive læringsforløb for udskolingseleverne.

Ud over forældreinddragelse laver vi et såkaldt efterværn, hvilket betyder, at eleverne efter indledende møder med lærere, elev og familien også har en ordning, hvor de en gang om ugen resten af skoleåret mødes med deres boost-lærer og modtager undervisning på boost-holdet, så vi sikrer en opfølgning på både faglig, social og personlig udvikling, så vi forhåbentlig kan fastholde og udbygger effekten. Det er 3 af vores egne lærere fra udskolingen, der står for TK-boost i samarbejde med vores lokale fritidscenter TK Ungdomsgård. Vi afholder bootcampen hos dem, så de har fået lov til at lægge navn til indsatsen.

Vi laver et intensivt læringsforløb tænkt ind i en udvidet KÆMP-ramme (KÆMP vores store inklusionsprogram, hvor vi arbejder med 3 dimensioner, eleven, lærerteamet og forældrene), hvor elevens ungdomsklub danner det 4 ben. Vi har valgt 7. årgang, så vi kan gentage det i tre år = det lange seje træk.

Den udvidede KÆMP-ramme er altså eleven og forældrene samt teamet og ungdomsklubben

En udviklingsskole med innovative projekter og kendte koncepter
Holbergskolen mener ikke, at man altid behøver at opfinde den dybe tallerken på ny, men at være en udviklingsskole er både nye innovative projekter samt at videreudvikle kendte koncepter.

Vi har i hvert fald fundet ud af, at forældreinddragelse, -partnerskaber og alliancer er en af de ting, der har løftet vores skole allermest. Vi har i de seneste år haft besøg af langt over 100 skoler fra ind- og udland, og vi kan kun sige til dem, at der er nogle ”lavt hængende frugter”, der er lige til at plukke, nemlig at inddrage forældrene i stort set alle skolens forhold, det virker!
 

En lang række af de skoler har allerede implementeret flere af Holbergskolens projekter.

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.