Ølgod Skole 2019 (Varde)

Ølgod Skole 2019 (Varde)

Ølgod Skole har ønsket at styrke skole-hjem samarbejdet kvalitativt, sådan at forældrene kommer tættere på elevernes læring, og eleverne bliver mere inddraget og i højere grad aktive deltagere i mødet mellem skole og hjem.

Ølgod Skole ønsker at ændre rammen for skole-hjemsamarbejdet, således at der bliver bedre kvalitative muligheder for det personlige møde og samtaler ud fra en fælles oplevelse omkring elevernes læring og hverdag i skolen.

Rammerne for samarbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i alle skal kunne deltage og bidrage positivt, og at der ikke må skabes barriere i samarbejdsrummet, som gør det vanskeligere for ressourcesvage elevers forældre at deltage i samarbejdet.

Skolens personale har drøftet, hvordan rammerne for et kvalitativt bedre skole-hjem samarbejde skal skabes gennem en længere periode, og der har været enighed om, at der gennem større kendskab til hinanden og hverdagen i skolen bliver der mulighed for et bedre skole-hjem samarbejde.

Det er et stort ønske at styrke kvaliteten i bl.a. skole-hjem-samtalerne, således at det bliver analyserende samtaler fremfor definerende samtaler, så forældre og elever mere aktivt og ligeværdigt kan indgå i dialogen mellem skole og hjem.

Skolen ønsker den analyserende samtale mellem skole og hjem, hvor begge parter er åbne og nysgerrige på muligheder og udfordringer, så eleven kan bidrage med deres oplevelser af skolen og læring i tryghed og med nye dannelsesmuligheder.

For at skabe rum til den analyserende samtale vil skolen give bedre muligheder for relationsskabende aktiviteter og en bedre platform for indsigt i elevernes læring og læringsrummet i skolen.

Dette rum skabes gennem følgende aktiviteter:

  • Besøgsdage, hvor forældrene inviteres til at overvære deres børns præsentation af læringsaktiviteter og indlærte kompetencer, hvor der er mulighed for at drøfte udviklingen mellem lærer, forældre og elev
  • Skole-hjem samtaler, som placeres indenfor kort tid efter besøg ved læringsaktivitet, således at samtalen kan tage afsæt i den fælles oplevelse omkring besøgsdagen
  • Øgede muligheder for at lærerne kan deltage i sociale arrangementer med klasserne og forældrene, så både lærer, forældre og elever kan få andre indtryk af hinanden og skabe relationer, som rækker ud over rammerne i det almindelige skole-hjem samarbejde

Disse tiltag i forhold til at styrke og kvalitativt forandre skole-hjem-samarbejdet bidrager også til nye læringsmuligheder for eleverne og styrket motivationen for læring, da deres bidrag til samtaler og samarbejde mellem skole og hjem vægtes højt og giver deres læringsbestræbelser og trivsel en vigtig plads i dialogerne.

Der er på nuværende tidspunkt planer om at inddrage forældrene i en undersøgelse af, hvordan de oplever det nye skole-hjem-samarbejde, samt at få deres input til, hvordan der evt. kan justeres yderligere på samarbejdet, så de oplever samarbejdet som ligeværdigt og relevant ift. deres ønsker og behov. Dette vil ske i foråret 2020.

Besøgsdagene er på nuværende tidspunkt tilrettelagt ud fra elevernes alder og kompetencer, således at indholdet og elevernes selvstændighed under besøgsdagene er differentieret både ift. indhold og emner, hvilket også afspejles i de efterfølgende samtaler.

Senest opdateret den

4. oktober 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.