Kratbjergskolen 2017 (Allerød)

  • æble

Kratbjergskolen 2017 (Allerød)

Sammen om vores Grundfortælling på Kratbjergskolen! Kratbjergskolens grundfortælling eller varedeklaration er resultat af en proces, der har involveret medarbejdere, forældre, elever, repræsentanter fra lokalsamfundet og eksterne skole-eksperter. Skolen gennemførte tre åbne "Town Hall møder" med udgangspunkt i læring, trivsel og dannelse. De kiggede ud og kiggede ind, og fik styrket dialog på tværs og drømt om, hvad god skole er.

Kratbjergskolen er en sammenlægning af 2 tidligere selvstændige skoler pr. 1. august 2016. En væsentlig opgave i sammenlægningsprocessen, har været udviklingen af et fælles værdiregelsæt for skolen (Folkeskolelovens § 44, stk. 4). Vi har valgt at kalde arbejdet med udviklingen af disse fælles værdier, for udviklingen af en grundfortælling for Kratbjergskolen.

Formålet med en grundfortælling har været at:

  • Fremtidssikre et stort fælles ”VI” for afdeling Engholm og afdeling Ravnsholt, om et fælles værdigrundlag, der skal være retningsgivende for det, som Kratbjergskolen gerne vil stå for og være kendt for – nu og i fremtiden.
  • Udfolde FOLKESKOLEREFORMENS TREDJE FORMÅL om at styrke folkeskolen i tæt samspil med det lokale samfunds erhvervsliv, organisationer, personale og skolens forældre inden maj 2017.

Grundfortællingen er skabt gennem en INVOLVERENDE PROCES i foråret 2017, hvor grundtanken har været at skabe motiverende samtaler om det samlende fokus på, hvad skolen VIL (Vision) og hvad skolen KAN (principper) til gavn for nuværende og fremtidige elever. På den baggrund inviterede skolen– forældre, erhvervsliv, foreninger, politikere, lærere, pædagoger og andre interesserede -  til at deltage i 3 Town Hall møder, hvor møderne tog udgangspunkt i henholdsvis Trivsel, Dannelse og Læring. Med udgangspunkt i et kort oplæg fra en ekspert på mødets tema, diskuterede alle, hvordan børn og unge på Kratbjergskolen kan blive rustet til livet og de udfordringer og muligheder, der ligger i samfundet - så hvordan ser Kratbjergskolen ud i 2027?

Vi ønskede, at inddrage og lade os udfordre af alle gode kræfter, som vil sætte ord på fremtidens udfordringer og handling bag Kratbjergskolens DNA for nuværende og kommende generationer.

 

Projektet har taget udgangspunkt i:

  • En ambition om at tage Folkeskolelovens § 1 ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene…” alvorligt og at samarbejde med alle der har interesse i skolen
  • At have fokus på såvel trivsel, dannelse og læring

Udviklingen af ”et fælles vi”,
Om måden at arbejde på er nyskabende og implementerbar, er måske nemmere for andre at vurdere, men tilbagemeldinger fra de eksterne eksperter, der har bidraget til processen, har ubetinget været, at Kratbjergskolens måde at arbejde på kan inspirere alle skoler i Danmark til udviklingen af ”et fælles vi”, som udgangspunkt for dialog om det fælles ansvar for skolen og som udgangspunkt for at skolen åbner sig overfor det omgivende samfund.

Dette citat fra lokalavisen bragt efter første Town Hall møde 28. februar, antyder forældrenes oplevelse af effekten.

“… jeg blev så positivt overrasket over setuppet samt engagementet fra alle tilrettelæggere og deltagere, at jeg følte mig dybt motiveret… Det er trods ikke hver dag, man kan få lov til i så udstrakt grad, som det gives her, at være med til at påvirke, præge og støtte ‘fødslen’ af en ny skole… jeg føler virkelig at mine idéer, holdninger og visioner bliver hørt og taget alvorligt. OG at jeg er med til at bygge morgendagens skole”. - en forælder.

Udviklet i samarbejde med konsulenter
Projektet er udviklet i samarbejde konsulenthuset Next Step By Bindslev.
Eksterne eksperter og oplægsholdere har været: Trine Ankerstjerne, lektor på University College Sjælland, Chantal Pohl Nielsen, VIVE - Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol, Lars Grarup, Partner og Managing Director Stupid Studio & Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre

Udviklingsforløbet skaber den nødvendige dialog om skolen​
Udviklingsforløbet skaber den nødvendige dialog om skolen, inddrager, involverer og viser nye veje i samarbejdet. Samtidig har projektet givet et bud på en ”varedeklaration” for skolen, og eleverne har fået en platform for involvering hvor de bl.a. har udviklet 10 nøgler til fællesskabet under overskriften ”MED SKOLE SKAL FREMTID BYGGES & KLAR PARAT KAMMERAT”

Læs mere her.

 

Skolens hjemmeside; http://kratbjergskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.