Højvangskolen (Aarhus)

 • Folkeskole Højvangskolen

Højvangskolen (Aarhus)

Elevstyrede forældresamtaler - Højvangskolen ønsker at revitalisere skolehjemsamarbejdet ved elevstyrede forældresamtaler. Dette vil samtidig muliggøre en endnu bedre inddragelse af forældrene som ressource i forhold til elevernes læring og trivsel.

En folkeskole der arbejder med elevstyrede forældresamtaler 
Gennem elevstyrede forældresamtaler ønsker Højvangskolen at understøtte deres overordnede vision om: ”... at alle elever på Højvangskolen bevarer og øger deres lyst til læring igennem hele skoleforløbet, så de alle fortsætter på en ungdomsuddannelse, samtidig med at de styrker deres selvværd." 

Arbejdet med de elevstyrede samtaler understøtter skolens vision ved at, Højvangskolen arbejder mod, at alle elever på skolen er aktivt engagerede i at nå nye læringsmål, og at de bliver så bevidste om deres egen læring, at det bliver eleverne selv, der er de bedste til at formidle viden om deres egen læring til deres forældre.

Formålet med de elevstyrede samtaler
Formålet med projektet er, at eleverne tager et personligt medansvar for deres skolepræstationer, at de bliver fortrolige med processen med at selvevaluere og reflektere samt at fremme en åben og ærlig dialog mellem elever, forældre og lærere. 

​Udviklingsgrundlag
Projektet tager udgangspunkt i tankerne om at:

 • Elever, der ved, hvor de selv står, og hvor de skal hen, lærer mere
 • Elever bliver mere bevidste om, hvor de står, og hvor de skal hen, når de skal fortælle om det til andre
 • Forældre der hører deres børn fortælle, hvor de står, og hvor de skal hen, kan bedre hjælpe deres børn
 • Børn der hjælpes og støttes af deres forældre lærer mere

Fordele som forskning og erfaring viser
Forskning og erfaring viser følgende fordele ved elevstyrede forældresamtaler:

 • Elevplanen bliver et naturligt og integreret dialogværktøj i direkte sammenhæng med den daglige undervisning
 • Større ansvarlighed hos eleverne for deres egen læring
 • Øget stolthed for præstationer blandt eleverne
 • Øget selvtillid blandt eleverne i forhold til at tage lederroller på sig
 • Øget læringsselvstændighed hos eleverne
 • Øget motivation for læring
 • Flere positive elev-lærer relationer
 • Øget forældredeltagelse i skolens liv
 • Forbedret kommunikation med forældrene, hvilket resulterer i dybere forståelse af og tillid til det, der sker i skolen

Vejledning til andre
Lærerne og pædagogerne udvikler samtalens indhold årgangsvis og vælger fokus i den første samtale. Forberedelsen til samtalen sker som en del af den daglige undervisning. Lærere og pædagoger er konsulenter og tidsstyrere til samtalen. Ledelsen indkalder alle forældre før samtalerne afholdes, for at informere forældrene om denne forandring og for at klargøre formålet med samtalerne. Ledelsen iværksætter en samlet evaluering, når samtalerne er afholdt. Eleverne inviterer deres forældre og står for afviklingen af samtalen. Lærere og pædagoger kan dog godt have et punkt på den enkeltes dagsorden, hvor de deltager i et begrænset omfang som informatører.

Læs mere om elevstyrede forældresamtaler og projektet

 

Skolens hjemmeside; http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

cg

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.