Frydenhøjskolen (Hvidovre)

Frydenhøjskolen (Hvidovre)

Vamos: Inspiration til bevægelse i folkeskolen og andre institutioner - På Frydenhøjskolen har de motion og "hjerne-pauser" på dagsordenen. Med Vamos, en boks fyldt med aktivitetskort som giver øvelser til hjerne-pauser, har skolen indført et forsøg på at få børn til at bevæge sig mere i skoletiden.

Vamos-boksen er en boks med 100 aktivitetskort til hjernepauser fordelt på 4 kategorier - Motorik, Puls,Styrke og Kvik op. Alle kategorier rummer et element af bevægelse med hver deres særlige fokus. Derudover har øvelserne også en positiv indflydelse på deltagernes trivsel, sundhed og læring. 

Redskab til at få motion ind i undervisningen
Med den nye skolereform kan det være en udfordring at få motion nok ind i undervisningen. Her kan boksen være et redskab og en inspiration til at hjælpe både lærere, pædagoger og elever med at få implementeret endnu mere bevægelse og samtidige gøre skoledagen sjovere.
Boksen er taknemlig i brug - Træk et kort fra boksen og følg anvisningerne – så er I i gang! De fleste af boksens aktiviteter varer mellem 3 og 10 minutter. Aktiviteterne kan dog, hvis tiden og behovet er der, forlænges. Kun ganske få af aktiviteterne kræver remedier eller forberedelse. 
Kortene kan anvendes stort set overalt, og de kan bruges på alle klassetrin – og i andre sammenhænge, hvor der grupper af mennesker samlet, som har brug for hjernepauser eller bevægelse.

Alle kan være med!
Alle kan være med. Vamos er med til at styrke de sociale bånd og giver deltagerne en pause fra bøger, skærme og tavler, når det er tiltrængt. Vamos styrker deltagernes motivation og øger koncentrationen i forhold til det efterfølgende arbejde. Vamos kan bruges af alle personer over 4 år.
Deltagerne får medejerskab, når de involveres i både udvælgelsen og formidlingen af aktiviteterne til de andre i gruppen. Vamos kan bruges i mange sammenhænge, hvor der er grupper af mennesker samlet, der har brug for hjernepauser eller bevægelse. Det er lige ved hånden og kortene kan bare tages op når som helst I løbet af dagen eller timen.
Vamos egner sig til alle klassetrin i folkeskolen. Ved at have Vamos stående i klasselokalet, har I altid inspiration til bevægelse lige ved hånden. Træk et kort, når der er behov for at højne koncentrationen og motivationen i undervisningen. Samtidig er Vamos en nem adgang til at øge mængden af bevægelse i elevernes skoledag. Vi anbefaler derfor, at hver enkelt klasse har sin egen boks stående i lokalet. 

Vision med Vamosboksen:

  • At gøre bevægelse til en del af hverdagen
  • At give alle mulighed for en hjernepause efter 20-25 min. koncentreret arbejde
  • At gøre alt stillesiddende arbejde mere effektivt
  • Gennem sjov bevægelse at øge trivslen, fællesskabsfølelsen og samarbejdet i gruppen

Hjernen vækkes, når kroppen er i bevægelse
Videnskabelige undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem hjernefunktion og kroppens bevægelser. Når kroppen er inaktiv, fx når en person sidder stille, bliver hjernen også ”inaktiv”. Hjernen går i en slags dvale. Modsat vækkes hjernen, når kroppen er i bevægelse. Aktive hjernepauser får jer op af stolene, skaber fornyet energi og fokus, øger effektiviteten og skaber ny motivation.
Børnene har taget rigtigt godt imod det og det opleves ofte, at selve elever I udskoling opfordrer læreren til at bruge kortene.
Børnene kan godt lide variationen og lærer på ny måder. Det er sjovt at lære! 

Det hele startede på Frydenhøjskolen
Mette Sevel Johnsen, ansat på Frydenhøjskolen i Hvidovre som psykomotorisk terapeut, motorisk konsulent og bevægelsesvejleder, fik idéen sammen med Karsten Bjerring, Cand.scient.idræt fra Københavns Universitet. Det hele startede på Frydenhøjskolen. Kun igennem et godt og tæt samarbejde med Frydenhøjskolen og de øvrige skoler i Hvidovre, har det været muligt at realisere projektet. I kan høre mere I følgende link: http://vamosboks.dk/nyhed/74/

Vejledning til andre
Der findes ikke to ens undervisere eller to ens elevgrupper. Måden hvorpå undervisningen gribes an varierer ikke kun fra skole til skole, men fra klasse til klasse og fra individ til individ.
Med Vamos har vi haft ambitionen om at skabe et værktøj, der er så taknemmeligt i brug, at alle klasser, undervisere og pædagoger kan få gavn af boksen uanset forudgående erfaringer med inddragelse af bevægelse i undervisningen.
Hvis man ønsker at høre mere om fordelene ved Vamos samt at få inspiration til brugen af boksen i det daglige, laver teamet bag Vamos meget gerne en workshop på jeres skole eller i jeres institution.
Den eneste omkostning er selve boksen som skal købes til klasserne. Det kan nemt integreres og er nemt at bruge.

Læs mere om projektet i artiklen: Tid til 'hjerne-pause' - nu leger elever hunde og går catwalk i klasselokalet

 

Skolens hjemmeside; http://frydenhoejskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.