Skolen ved Sundet (København)

Skolen ved Sundet (København)

Ledelse, lærere, AKT-vejleder, UU-vejleder, inklusionspædagoger og sundhedsplejersker går sammen om et proaktivt arbejde for at med udsatte elever

Skolen ved Sundet har i det tværsociale udvalg øje for, om der er grupper af elever, som kunne trives bedre. For det er denne gode trivsel, der er grundlaget for, at eleverne får det bedste udbytte af det sociale samvær og den undervisning, de er en del af.

Nedenfor er tre eksempler på, hvordan skolen handler, når den opdager, at der er en gruppe elever, som er udfordret på en måde, så det hurtigt risikerer at få en negativ indflydelse på deres skolegang og læringslyst.

Pige-café

På Skolen ved Sundet har det tværsociale udvalg ofte drøftet tendenser hos eleverne i overbygningen. En af de tendenser, der har været mest udbredt, har været at en del af pigerne i overbygningen bliver henvist til Bispebjerg med spiseforstyrrelser.

Skolen har på baggrund af en bekymring for den gruppe elever oprettet en ”Pige-café”.

I ”Pige-caféen” møder pigerne den ene sundhedsplejerske og skolens AKT-vejleder. Her drøftes deres ensomhed, deres manglende selvværd, omverdenens krav som de oplever, ikke at kunne leve op til.

”Pige-caféen” foregår en gang om ugen. Der bliver serveret te og franskbrød, de får lavet lektier, de får drøftet deres bekymringer med de to professionelle voksne. Eleverne nyder at være sammen. Der deltager ca. 30-35 piger hver uge (til sammenligning svarer det til halvdelen af skolens samlede pige-elevtal for 8.kl - 9.kl.)

Se brevet til pigerne og deres forældre nederst i denne artikel.

Skilmissegrupper

Skolen har set en stigende tendens til, at elevers grundlæggende tryghed rystes, når deres forældre vælger at blive skilt. Denne utryghed får indflydelse på elevernes præstationer i det faglige læringsmiljø, og det får indflydelse på deres muligheder for at opretholde deres ellers velfungerende relationer til deres klassekammerater. Samlet set har de elever, der er udsat både i det faglige og sociale fællesskab, det rigtig svært.

Det tværsociale udvalg besluttede at oprette skilsmissegrupper for de elever, klasselæreren på 3. klassetrin vurderede kunne have gavn af denne ordning.

Skilsmissegrupperne varetages af vores sundhedsplejerske og vores ene inklusionspædagog og foregår en gang i ugen i lektiecafêen over en tid.

Forældrene bliver orienteret om skolens tanker med tilbuddet og kan selvfølgelig sige nej tak. Det er ganske frivilligt.

Se brevet til forældrene nederst i artiklen.

Triathlon-forløb

Klasselærere på 5. klassetrin udvælger elever, som socialt og fysisk vil have glæde af et forløb, som giver dem en større selvtillid og værktøjer til et bedre socialt liv.

De elever, hvis forældre tager imod tilbuddet, får en ekstra samtale med sundhedsplejersken inden forløbet og under forløbet.

Læse mere om selve indholdet i informationsbrevet til forældrene herunder.

--------------

Information til forældre om Pigecaféen

Pigecaféen er en metode til håndtering af konflikter og mistrivsel blandt piger i 8. og 9. klasse.

I pigecaféen får pigerne mulighed for at mødes under uforpligtende og hyggelige forhold og tale med kammerater og/eller en voksen om alle de mange forskellige forhold, de går og spekulerer over. I pigecaféen kan pigerne få en voksens fulde opmærksomhed og hente hjælp til at løse konkrete konflikter. Centrale redskaber for læreren/sundhedsplejersken i caféen er konfliktløsning med mægling, aktiv lytning samt relationsarbejde.

Formål:

  • At pigerne lærer at blive bedre til at løse konflikter
  • At pigerne bliver bedre til at lytte til hinanden
  • At pigerne bliver bedre til at kommunikere åbent sammen’
  • At pigerne lærer noget om, hvilke signaler de sender via deres udseende og væremåde – hvordan de virker på andre
  • At pigerne bliver bedre til at tolke andres signaler på en mere objektiv måde

Et mere langsigtet mål er, at pigerne bliver mere tolerante og anerkendende over for hinanden og overfor andre, der er forskellige fra dem

Med venlig hilsen

(sundhedsplejerske)

(AKT-vejleder)

--------------

Information til forældre om skilsmissegruppen

Skilsmissegruppe for 3. årgang på skolen ved sundet.

For et barn er det ofte svært når forældre flytter fra hinanden eller bliver skilt. Børnene føler sig ofte i klemme, selvom forældrene er gode til at samarbejde.

Når tingene forandres, og familien brydes op, er der mange ting for et barn at spekulere over. Det kan nogle gange være svært at tale med mor eller far, da barnet står i en loyalitetskonflikt.

Formålet med gruppen er at hjælpe og støtte børnene, så de får redskaber og bliver bedre til at håndtere forældrenes skilsmisse. I gruppen deler børnene deres historier dels ved snak og dels ved forskellige lege og øvelser, som er med til at skabe tryghed og samvær. Der vil naturligvis være tavshedspligt i gruppen.

Vores erfaring med tidligere grupper viser, at både børn med store og med små problemer har gavn af gruppetilbuddet, da de lærer at sætte ord på egne følelser samt erfarer, at de ikke er alene om deres oplevelser.

Med venlig hilsen

(inklusionspædag) og (sundhedsplejerske)

--------------

Information til forældre om triathlon-forløbet

Kære forældre

Hermed får I som lovet en beskrivelse af triathlon-forløbet.

Tanken med forløbet og kriterier for udvælgelse:

Forløbet går ud på, at en gruppe på 8-10 elever bliver udvalgt til muligheden for et socialt og idrætsmæssigt boost ved at træne op til at gennemføre et triatlon i april/maj 2017. De skal svømme 400 m, cykle 18 km og løbe 4 km. Tanken med forløbet er, at vi kan give udvalgte elever en succes med en idrætsudfoldelse som et hold. Dvs. det er samtidig et socialt forløb og noget, de skal gøre i samarbejde med hinanden. Tanken er, at de via støtte fra læreren og hinanden får en stor succes med at kunne gennemføre forløbet og løbet som hold. Træningen vil være på deres niveau. Vi vil både træne løb, cykling og svømning, men også styrketræning, koordination og andet for at styrke dem idrætsligt. Eleverne er valgt ud fra forskellige kriterier som er forskellig fra elev til elev.

Rent praktisk vil vi bruge syvende time hver fredag, efter idræt, og ca. en gang om måneden vil vi tage i svømmehallen eller andet i 5-7 lektion. De elever, der har svømning fredag, vil blive flyttet til svømmeholdet mandag og idrætsholdet fredag. Dette for at de ikke både skal have svømme- og idrætstøj med om fredagen.   

Målet med forløbet:

Formålet er at eleverne får en skolesucces, både idrætsmæssigt og rent socialt. Det er meningen, at det skal være en holdindsats og at de støtter hinanden hele vejen igennem. Det skal både styrke dem mentalt og fysisk i idræt. Det vil både støtte dem i de 3 discipliner samt deres almene styrke og koordination.

Vi kan få støtte til følgende fra skolen:

Svømmebriller og evt. cykelhjelm til dem der mangler.

Hvordan kan I som forældre støtte op?:

1. Ved at sørge for at børnene har tøj og udstyr med hver gang.

2. Ved at følge med på intra for ændringer i skemaet, ved eks. At vi tager på tur i stedet for at være på skolen (alle beskeder bliver sendt som mail, og ikke i kontaktbogen)

3. Støtte dem i forløbet og høre ind til hvordan de synes det går.

4. Evt. øve med dem derhjemme.

 

Skolens hjemmeside; http://svs.kk.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.