Veksø Skole 2017 (Egedal)

Veksø Skole 2017 (Egedal)

Veksø Skole praktiserer pædagogisk kinesiologi med eksplosiv vækst i elevernes faglige udvikling og trivsel. Pædagogisk kinesiologi er en af undervisningsministeriet godkendt metode, der ved hjælp af blide fysiske øvelser stimulerer elevernes udvikling markant. Pædagogisk kinesiologi hjælper let og enkelt elever med forskelligartede problemstillinger – tilmed inden for en overskuelig tidshorisont.

Veksø Skole har gennem de sidste år praktiseret pædagogisk kinesiologi som en meget effektfuld metode til at afhjælpe læringsblokeringer og fremme trivsel med stor succes. Foreløbig har tre lærere på skolen taget kursus i pædagogisk kinesiologi, og skolens elever, forældre, lærere og pædagoger har som følge heraf oplevet store fremskridt.

Denne praksis har løbende været under udvikling og har nu fundet en form, der er meget anbefalelsesværdig af dele med andre. Som noget ganske nyt (startende i oktober 2017) har alle lærere i Danmark nu mulighed for at tilmelde sig et todages kursus, hvor pædagogisk kinesiologi er skræddersyet det pædagogiske personale på landets folkeskoler. Kurset vil kunne udbydes af lærere på Veksø Skole og af undervisere på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole.

Hovedsigtet med Veksø Skoles deltagelse i DM i skoleudvikling er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af denne meget virksomme metode – og af hjernegymnastik som en meget gavnlig form for bevægelse i undervisningen. Gevinsten ønskes anvendt på at afholde kurser for det pædagogiske personale på folkeskolerne i Egedal Kommune.

Resultaterne kan mærkes
I modsætning til gængse metoder anvendt i folkeskolen går pædagogisk kinesiologi i en helt anden retning – og med godt resultat. Veksø Skole ligger eksempelvis bedst placeret blandt skolerne i Egedal Kommune vurderet ud fra resultaterne af de kommunale læsetests.

Skolens hjemmeside; http://www.distriktsskole-stenloese.dk/afd-veksoe-skole

Her beskriver en lærer Veksø Skoles praksis med kinesiologi:

 

Hanne Freil om Pædagogisk Kinesiologi

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.