Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup 2017 (Haderslev)

Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup 2017 (Haderslev)

"Medarbejdere med mange kort på hånden skaber rummelige fællesskaber - Vi skaber den gode skole og løfter fællesskabet med medarbejdernes mange kompetencer.” På Fællesskolen HMV tror de på, at fællesskaber er med til at åbne flere muligheder for den enkelte elev. De har derfor opbygget en stab af medarbejdere med mange forskellige kompetencer for at understøtte den enkelte elevs læring og udvikling via fællesskab. De er gået fra fokus på det enkelte barn til at have fokus på fællesskaber. I en ansættelsesproces går de også langt for at sikre bredden i medarbejderstaben.

I 2010/2011 blev Børneunivers Hoptrup Marstrup Vilstrup skabt med den røde tråd fra 0 – 18 år. I skolens planlagte udviklingsforløb – som går fra omkring 2011 til 2017, har de opdaget, at små målrettede og fleksible tiltag, fordelt hen over skoleårene kan imødekomme de behov, der løbende opstår – og de gør en stor forskel for elevgruppen. Det højner trivslen, og flere elever kan deltage aktivt i undervisnings- og læringssituationer.

Skolens udviklingsplan lykkes, fordi medarbejderne udviser enorm fleksibilitet, tålmodighed, ro og robusthed i de forskellige tiltag.

Hvad gør skolen
Kommunikationskursus for alle medarbejdere (i 2011)har medvirket til en relationel og tydelig kommunikation, som mundede ud i en informations- og kommunikationspolitik. Politikken giver bl.a. klare retningslinjer for en anerkendende skriftlig kommunikation/information.  Krav om regelmæssighed og svarfrister. Fælles børnesyn, et kursus for alle medarbejdere: ”Det anerkendende og relationelle børnesyn”. Børnene skal mærke, at man kan lide dem. Skolens tilgang til krav og forventninger er altid, at børn og forældre gør det, så godt de kan. Dialog med eleverne om deres ansvarlighed og indsats i forhold til undervisning og læring.

Mindfullness: ro og fordybelse – brug for at lære. Tilbydes de større børn, der kan profitere af tilbuddet. Mentaliseringskursus for alle medarbejdere, som kan understøtte medarbejderne i en større og bredere forståelse af barnet/barnets reaktionsmønstre/adfærd.

Udeskole – teach out. Udviklingsarbejde med anbragte elever. Kamibe: karakterstyrker, mindfullness og bevægelse for 0.-1. kl. Implementeres i de små klasser og videre løbende op ad i klasserne. Projektet startede som et udviklingsprojekt i samarbejde med UC Syd og daginstitutionen Chilli, som er en del af Børneunivers Hoptrup Marstrup Vilstrup.

Oprettelse af modtagerklasser: flerkulturel – børnesyn. Oprettelse af ressourcecenter: der er ledige pladser, som enkelte elever skal have lov til at bede om. (anbragte børn) (de henviser ikke eleven – eleven skal selv anmode) Åben skole: samarbejde med HMIF og Musikskolen: få muligheden for at prøve – "kan jeg?" Skolens holdning: "Ja, du kan – du har bare ikke øvet/prøvet endnu." El-guitar og matemusik i 4. kl.

Morgenbånd: fast morgenbånd hver dag, 30 min., med en af klasseteamets medarbejdere – lærer/pædagog. Med faste fælles rammer/skabelon i alle klasser – betyder at en vikar altid kan træde inde, og alle børn kan være forberedt på dagen. 50 minutters moduler resten af skoledagen, hvor bevægelse og fordybelse er en del af undervisningen i alle fag. Ugens motionsdag: Idrætslærerne uddelegerer til teamene, som på skift sørger for aktiviteter/opstilling m.m. til alle klasser, som i løbet af dagen besøger gymnastiksalen.

Fælles værktøjskasse
Alle ovenstående kompetencer og bedste erfaringer er nu i ”Den fælles værktøjskasse”.

Skolen har læringsmiljøer, der altid er i fokus. Der ændres, justeres og indrettes nye funktioner, så det til en hver tid matcher elevernes behov. De er gået fra fokus på det enkelte barn til at have fokus på fællesskaber. Her kan f.eks. nævnes:

  • Pauserum – nu stillezone og hvilepladser
  • Bibliotek er PLC - indrettet med zoner efter farvekoder.
  • Fra ordinære skoleborde til zapbord, hvor det giver mening (ståpladser/liggepladser).

Samme mindset for hele skolen
Beskrivelsen understøttes i SFO af samme mindset. Medarbejderne sørger via tæt samarbejde og dialog for at skabe sammenhæng. Det hele understøtter det gode arbejdsmiljø, da det er OK at hjælpe og aflaste hinanden i hverdagen og finde det bedste værktøj til elever/n, som er udfordret.

Skolen ved, at det har stor betydning, at hele skolens liv og hverdag understøttes af aktiv forældre-involvering. Forældrene kender vigtigheden af fællesskabets betydning og baggrunden herfor. Skolens forældre har bl.a. hvert år opgaver i forbindelse med skolens mange sociale arrangementer og traditioner. Skolen har også udviklet en kontaktforældrefolder, som revideres hvert år. Folderen tager afsæt i skolens værdigrundlag. 

De gode erfaringer fra alle de forskellige projekter og tiltag er implementeret i skolen, og der udvikles hele tiden ud fra de børn og forældre, de har her og nu. Det, der ikke fungerer, sorteres løbende fra. De mange indsatser er netop meningsbærende og meningsskabende for sammenhængskraften og helheden i fællesskabet – det skal altid give mening.

"Det er sådan, vi skaber den gode skole og løfter fællesskabet med alle medarbejdernes mange kompetencer."

 

Skolens hjemmeside; http://faellesskolen.skoleporten.dk/sp 

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.