Ølgod Skole (2) 2017 (Varde)

Ølgod Skole (2) 2017 (Varde)

Bevægelsescamp for mellemtrinnets elever på Ølgod Skole. Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav i forhold til den åbne skole. Målet med ugen er at præsentere eleverne for en mangfoldighed inden for forskellige idrætstilbud, der kan afvikles i og omkring Ølgod Hallerne og dermed indgå i den understøttende undervisning og udbrede kendskabet til de lokale aktivitetstilbud.

Ølgod Skole har i skoleåret 2016/2017 deltaget i projekt ”Trivsel og bevægelse i skolen” med fokus på, at ”flere skal have mere ud af at bevæge sig” Kort beskrevet handler projektet om at organisere og iværksætte flere bevægelsesaktiviteter i frikvartererne, idrætsundervisning med fokus på deltagelse og medinddragelse i stedet for konkurrencemomentet samt Brain Breaks i undervisningstiden.

Der er fra skolens og elevernes side gode tilbagemeldinger omkring det øgede fokus på bevægelse – en retning Ølgod Skole ønsker at fortsætte i skoleåret 2017/2018. Derfor indgår Ølgod Hallerne, DGI, de lokale idrætsforeninger og Ølgod Skole i et samarbejde omkring en bevægelsescamp (3 dage) med fokus på trivsel og bevægelse blandt eleverne.

Bevægelse skal være sjovt
Aktiviteterne skal være til at øge børns motivation for og glæde ved bevægelse – for på den måde at styrke deres fysiske selvopfattelse, læring, motivation og generelle trivsel. Ugen underbygger desuden folkeskolereformens intentioner om den åbne skole, en varieret skoledag og bevægelse i undervisningen, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til det lokale samfund og foreningsliv. Desuden vil der efter campen være oplæg fra en kostvejleder i forhold til sunde madpakker, god kost i forhold til at dyrke motion osv.

Projekt ”Bevægelsescamp” kan gennemføres på lignende vilkår på andre skoler. For at kunne gennemføre kræver det som udgangspunkt et godt samarbejde med de lokale foreninger. Projektet kræver velvillighed fra de lokale haller og foreningslivet i lokalsamfundet. Campen behøver ikke nødvendigvis at skulle køre i 3 sammenhængende dage, eller på specifikke klassetrin, men vil kunne bruges i forbindelse med fordybelsesdage, emneuger, Skolernes Motionsdag (efterårsferien) o. lign. Er foreninger, trænere, hallerne og skolen villige til at tænke ”ud af boksen” vil der være mange muligheder for at tone disse dage til den enkelte skole og deres behov og muligheder ud i at kunne tilbyde forskellige aktiviteter. 

Selve projektet gennemføres i vinterhalvåret over 3 dage. Planlægningen og samarbejdet med de lokale foreninger, Ølgod Hallerne, DGI og Ølgod skole strækker sig over hele skoleåret. 

Efterfølgende er lagt op til tværfagligt arbejde i undervisningen med de implicerede klassetrin.

Samarbejde med lokalsamfundet er et must - og en force
Projektet er nytænkende da der inddrages mange interesseorganisationer. Der er i løbet af dagene et stort fokus på kost, motion samt fællesskab og bidrager dermed til elevernes læring, trivsel og dannelse ikke bare i skoledelen men også i fritidsdelen. Samtidig vil det give de lokale foreninger en gylden mulighed for at kunne præsentere deres idrætsgren, give eleverne et indblik i frivilligt foreningsarbejde og samtidig være med til at præsentere Ølgod Hallen og de mange muligheder der er for at benytte de lokale aktivitetstilbud. For yderligere information, se her: http://trivselogbevægelse.dk/

 

 

Skolens hjemmeside; http://oelgodskole.skoleporten.dk/sp 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.