Tinglev Skole (Aabenraa)

Tinglev Skole (Aabenraa)

Morgensamling - På Tinglev Skole har de fokus på at øge trygheden for de mindste elever, øge fællesskabsfølelsen på skolen samt øge fokusset på den musikalske del af skolens kultur. Dette har de gjort ved at indføre morgensamling hver mandag og fredag.

På Tinglev Skole er der fællessamlinger hver mandag og fredag. Forløbet er startet, planlægges og udføres p.t. af de to lærere, der står for musikundervisningen. Det tilsigtes at alle - både elever og lærere - bidrager med indhold og musikønsker. Heriblandt er det oplagt, at produktioner fra billedkunst, musik, valgfag samt de store fag kan levere indhold

Øge trygheden, fællesskabet og koncentrationen
Udviklingsforløbets formål har været følgende:

 • At øge trygheden hos eleverne i indskolingen
 • At øge fokus på sang
 • Skabe fællesskab på tværs af årgange
 • At øge koncentrationen og ro ved fortælling/foredrag/optræden for store forsamlinger
 • Skabe rum for optræden i trygge rammer 

Fast struktur med varierende indhold
Under de fællessamlinger er der fokus på, at der skal være ro og en fast struktur med varierende indhold. Fællessamlingen er et fast forum til information rettet mod alle elever, og den kan indeholde faglighed - indholdet er lærerigt. 
Skolens elever er delt ind i faste "vennepar", som består af mellem 1-2 elever fra indskolingen og 1-2 elever fra udskolingen.
Selve de to ugentlige samlinger er bygget op over følgende model:

 • Før samling henter overbygningseleverne deres makkere i deres klasser
 • Før samlingen hjælper nogle elever for mellemgruppen med at arrangere stolene
 • Samlingen startes med at alle siger "Godmorgen".
 • Den første sang synges. Sangen har som udgangspunkt været en del af musiktimerne i 0.-6. klasse
 • Dagens "quick facts" er 1-3 hændelser fra dagens dato i historien. Eksempelvis en berømtheds fødsels-/dødsdag, en historisk hændelse. Varer ca. 1-2 minutter.
 • Dagens "indhold" varer ca. 4-7 minutter, og kan indeholde alt fra optræden og foredrag, til oplæsning eller nyheder fra omverdenen. Det tilstræbes, at der løbende er indhold for alle alderstrin, og at der er visuel støtte til indholdet via billeder eller film.
 • Der er mulighed for forskellig information, der vedrører større grupper af elever
 • Afslutningssangen synges. Det er igen en sang, der har været en del af musiktimerne i løbet af ugen
 • Samlingen sluttes af med, at alle ønskes en god dag, inden de går i klasserne
 • Hele samlingen tager 20 minutter inkl. ankomst og afgang.
 • Det tilstræbes at sange er relevante for perioden, enten historisk, traditions- eller årstidsmæssigt.
 • Det tilstræbes, at nye sange gentages med jævne mellemrum for at skabe tryghed i tekst og melodi.

Mange positive tilbagemeldinger 
Forløbet har kørt siden skolestart august 2016, og har indtil nu medført en god ro ved fælles arrangementer, og en forbedret deltagelse ved fællessang. De yngste elever viser samtidig mere tryghed omkring de ældste. Der har været mange positive tilbagemeldinger, både fra lærere og elever.
Den midlertidige evaluering er baseret på observationer fra de to der står for udviklingsforløbet. Den endelige evaluering foretages ved afslutning af skoleåret, og vil bestå af en evaluering blandt elever og lærere.

Planlægningsfasen 
Planlægningsfasen af forløbet strakte sig over ca. en måned før sommerferien, og startede med erfaringer fra tidligere arbejdspladser, hvor morgensamlingerne har været en stor del af skolens kultur. Skolens ledelse var en god del af sparringen omkring de endelige mål, og strukturen, bl.a. antallet af samlinger, den tidsmæssige ramme.
Umiddelbart efter sommerferien, startede den praktiske del af forløbet, og eleverne blev delt ind i par, ud fra et tilfældighedsprincip, der har til formål at få en blanding af stille og voldsomme elever tíl at støtte hinanden, uden at de enkelte elever blev pålagt en bestemt rolle
Ved første samling, blev tiden brugt til at introducere hele konceptet, placere de forskellige klasser i vores aula, således at de blandede grupper af ind- og udskoling sidder forrest i deres makkergrupper, og mellemgruppen sidder bagved, lidt højere og på stole. Første samling blev også brugt til at fortælle om målene med den nye form for samlinger, samt fortælle om strukturen

Vejledning til andre
Tinglev Skoles råd til andre, der ønsker et lignende tiltag er:

 • Sørg for minimum 2 gange om ugen for at skabe rutine
 • Skab en GOD KULTUR for RO hurtigt - så bliver elevernes udbytte bedre!
 • Helst morgen - og tænk forsinkede elever ind i det.
 • Koordiner med musiklærere
 • Få dannet makkerpar, og præsenter for eleverne INDEN første samling
 • Sørg for en fast, genkendelig struktur, der holdes.
 • Opbakning fra alle lærere er nødvendig. 
 • Find et godt sted at være.
 • Giv eleverne faste pladser - så går det hurtigere. Men vær samtidig åben overfor, at elever, der ikke fungerer på sin plads, kan flyttes.
 • Få samlingerne til at være en prioritet for alle.
 • Pedeller er - for vores skole - en vigtig del af at få samlingerne til at fremstå ordnede og hyggelige ( Projektor/ smartboard/ audio/visuelle medier)

 

Skolens hjemmeside; http://tinglevskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.