Nordbyskolen 2017 (Guldborgsund)

  • motion

Nordbyskolen 2017 (Guldborgsund)

God motorisk udvikling skaber læring og trivsel på Nordbyskolen! - Motorisk træning og screening i 0. kl. og under brobygningen fra børnehaverne skaber grundlaget for den øvrige læring og trivsel senere i skole- og SFO-tiden. Alle elever bliver screenet og trænet i et samarbejde med sundhedsplejerske og fysioterapeut fra kommunens rehabiliteringscenter. Der skabes dermed et overblik over alle børns udvikling, som Nordbyskolens bevægelses- og sundhedsvejledere følger op på.

UNDER INDSKRIVNING
Motorisk træning og screening på Nordbyskolen er blot ét element i en samlet strategisk og profilmæssig prioritering, hvor skolen anser bevægelse og sundhed som et afgørende fundament for den øvrige læring, men også som værdifulde elementer i sig selv. Forløbet kører i den nuværende form på andet år og er udformet som et forløb, hvor der i fem lektioner om ugen i 0. kl. trænes i motoriske færdigheder med baggrund i en screeningsproces, der er lavet ud fra principperne i Bunkeflo-modellen og MUGI (http://www.mugi.se/). De ansvarlige for projektet er en lærer og to pædagoger, der, i samarbejde med øvrige tværfaglige parter, med deres faglige idrætslige baggrunde har skabt rammerne for indsatserne.

Nyskabende
Motorisk træning har ’altid’ været en del af opgaven i skolen og i børnehaven, men Nordbysskolen har manglet et samlet overblik og en struktur på arbejdet, og en tydelig evidens for indsatserne. Skolen manglede også et overblik over progressionen i den motoriske udvikling hos de elever, der havde vanskeligheder i mange andre sammenhænge. I skolens søgen på dette har de som noget nyt og inspireret af Bunkeflo-projektet i Sverige lavet deres eget koncept for screening, træning, forankring og udvikling af motoriske færdigheder i 4-5 lektioner om ugen i 0. kl. og ForårsSFO, hvor samarbejdet med børnehaverne indgår som element. Det nyskabende er en systematisk og evidensbaseret praksis, der også giver plads til udvikling af elevernes innovative og medskabende færdigheder, da de indgår i opgaveløsning og udvikling af motoriske øvelser.

Som noget nyt til næste skoleår har Nordbyskolen etableret vejlederfunktion med fokus på bevægelse og sundhed, der skal monitorere udviklingen hos eleverne, vejlede kolleger om motorisk udvikling og træning og i øvrigt indgå i skolens ressourceteam, hvor de andre faglige vejledere også sidder.

Vi viser en sammenhæng mellem en tydelig strategisk prioritering og forankring og medarbejdernes vilje og lyst til at udvikle og inddrage andres erfaringer og forskning, så der på kort tid kan skabes store forandringer til gavn for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Samarbejde mellem flere parter:

Børnehaven

Samarbejdet med børnehaven giver vores medarbejdere et blik ind i hinandens praksis og bidrager til en fælles indsats og udvikling. Det giver os mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem skolens og børnehavernes prioriteter til gavn for børnenes udvikling. I brobygningen arbejdes der også med en udveksling af pædagoger i ForårsSFO-perioden (1. april – 30. juni), så pædagoger fra skolen og børnehaven arbejder sammen i den periode med den motoriske udvikling m.v.

skolens sundhedsplejerske og en fysioterapeut
Ud over samarbejdet med børnehaverne, hvor vores undervisere også arbejder med oplæg om teori og praksis til pædagogerne i børnehaven, så arbejder vi sammen med skolens sundhedsplejerske og en fysioterapeut fra Rehabiliteringscenter Guldborgsund. Det tværfaglige samarbejde fokuserer på udvikling og udførelse af de motoriske øvelser og evaluering af forløb og resultater.

DGI
Nordbyskolen er DGI-Profilskole og i dette samarbejde har vi også sparring og udvikling af vores medarbejdere i forhold til den motoriske træning i dette forløb og generelt i de timer, vi kalder Klog Krop (timer fra den understøttende undervisning), hvor der arbejdes med læring i bevægelse og lege og samarbejdsøvelser.

Vi viser, at vi som skole kan og skal arbejde sammen med andre aktører og tværfaglige partnere, så vi får så mange kompetencer som muligt i spil til gavn for alle.​

Implementering på andre skoler
Nordbyskolens indsats og prioriteringer er skabt ud fra de midler, de havde i forvejen, så det koster ikke særlige økonomiske og faglige ressourcer. Det kræver først og fremmest en vilje til at bringe den tilgængelige viden om motorisk træning og effekterne deraf i spil i forhold til skolens øvrige indsatser og resultater, så det kan prioriteres. Så spring ud i det…


Den positive effekt på læring, trivsel og dannelse:
Ud over den omfattende evidens, der findes på området i forhold til Bunkeflo-projektet og danske undersøgelser (Vidensråd for forebyggelse http://www.vidensraad.dk/content/fysisk-aktivitet, Konsensuskonference om børn og fysisk aktivitet http://www.holdspil.ku.dk/nyheder/2016/nye-anbefalinger-paa-vej-om-boern-og-fysisk-aktivitet/Konsensush_fte.pdf )  af effekten på læring, trivsel og dannelse efter motorisk træning og fysisk aktivitet, så kan vi se på vores egne resultater. Vores test og rescreening generelt og i dette skoleår viser, at vores indsats giver markante forbedringer på den motoriske udvikling hos de involverede elever, så det alene har vist en positiv effekt. Eleverne har rykket sig på alle parametre, og ud af de seks elever, der havde særlige motoriske vanskeligheder i dette skoleår har de fem opnået meget store motoriske forbedringer.

Ligger over gennemsnittet i trivselsmålingen
Da vi ikke har en kontrolgruppe, så er vores egne faglige resultater ikke direkte anvendelige i en videnskabelig kontekst, så vi ’nøjes’ med at se på vores resultater isoleret, og om de er tilfredsstillende. Vores nuværende 0. og 1. årgang, som er de første, der har været igennem forløbet ligger over gennemsnittet i trivselsmålingen og vores 1. årgang har haft en meget positiv udvikling i læsning fra 0. til 1. kl. Om det skyldes den motoriske træning alene kan vi ikke konkludere, men den øgede mængde timer, der er anvendt til motorisk træning i forhold til andre faglige aktiviteter er altså ikke anvendt på bekostning af den faglige og sociale udvikling.

Plads til forskellige udviklingstrin og plads til fejl
Vores forløb indeholder et stort fokus på at indgå i et fællesskab, hvor der er plads til forskellige udviklingstrin, og ’testen’ skal føles som en leg, hvor der er plads til fejl og med fokus på progressionen. Forløbene består af vekslen af ’skal’-opgaver, der sikrer en grundmotorisk udvikling og en mere fri del, hvor der arbejdes med dannelse af elevernes innovative og medskabende kompetencer. Her opleves en stigende evne hos eleverne igennem forløbet til at udvikle motoriske udfordringer og samarbejde. Banen på billedet nedenfor er udviklet og lavet af eleverne.

En del af evalueringen af elevernes udvikling foregår med video og fotodokumentation, som eleverne også præsenteres for undervejs og til ’slut’ i forløbet. Se mere om Nordbyskolen her: www.nordbyskolen.dk

Vi viser, at elevernes kompetencer og innovative egenskaber kan bidrage fra den første færd. Vi viser en vej til bedre læring og trivsel, som ’alle’ skoler kan implementere.

Skolens hjemmeside; http://nordbyskolen.skoleporten.dk/sp 

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.