Molsskolen 2017 (Syddjurs)

 • luftfoto

Molsskolen 2017 (Syddjurs)

Mols i udvikling - Landsbyklyngeprojektet - tilsammen har vi alt! Molsskolen har gennem de seneste 2,5 år samarbejdet med kirke, idrætsforeninger, erhvervsliv, frivillige, bådelaug og andre samarbejdspartnere på Mols om at udvikle området og den lokale skole på Mols.

Personale, elever og forældre har gennem de seneste 2,5 år arbejdet tæt sammen omkring projekt "Mols i Udvikling" og "Landsbyklyngeprojektet" (se https://realdania.dk/samlet-projektliste/landsbyklyngen-i-syddjurs) Fællesbestyrelsen for skolen og børnehaverne på Mols, har arbejdet med at knytte Molsskolen tættere sammen med erhvervslivet, foreningslivet, frivillige og ungdomsklubben på Mols på nye måder, der gavner elever på skolen, men også området på Mols og Djursland. En af aktiviteterne er blandt andet "Generationsmøde". Her mødes elever fra Molsskolen og Børnehuset Mols med de ældre på det lokale plejecenter.

Eksempler på konkrete undervisningsforløb:

 • 5.-6.klasse har re-designet genbrugstøj fra lokalcentrets genbrugsbutik og lavet modeopvisning med tøjet på lokalcentret.
 • Skolen har fået brugsret over et stort stykke jord i tilknytning plejecenteret, som dyrkes i projekt "Have til mave" af elever på skolen og børnene i Børnehuset Mols (se link om skolehaven)
 • De yngste børn har i den forbindelse deltaget i høstfest sammen med de ældre beboere på plejecentret.
 • Et andet samarbejde som er opstået af Mols i Udvikling er at eleverne på Molsskolens ”friluftslinje” kan komme på kajak-ture og lave andre vandaktiviteter ved den nærliggende Knebelbro Jolle- og Bådehavn. Det foregår i samarbejde mellem lærerne i udskolingen og det lokale bådelaug.  

Projekt Mols i Udvikling

Projekt Mols i Udvikling har en koordinationsgruppe med Syddjurs Kommune, der har bevilliget penge til en ny børnehave i Knebel, der skal etableres i samarbejde mellem alle interessenter i projekt Mols I udvikling, sådan at der opnår synergieffekt mellem skole, fritidsbrugere i Molshallen, børnehaverne på Mols, kirkekontoret og mange andre, der bliver brugere af "Knudepunkt Mols". Skolen.

 • Elever fra Molsskolens udskoling har designet forskellige 3-dimensionelle modeller af den nye børnehave i sammenhæng med udeområder og ungemiljøer ved skolen og Molshallen.
 • Elever fra Molsskolen samarbejder også med ungdomsklubben omkring at få etableret cafeaktiviteter og udeområder for de ældre elever på skolen efter normal skoletid. Det involverer eleverne på Molsskolen i nye sammenhænge hvor de bliver delagtiggjort i udviklingen af deres lokale skole og landsby på Mols.  

Elevernes trivsel på Molsskolen er generelt rigtig god, men særligt de større elever har et ønske om miljøer, der kan være rammen om lektielæsning, spil, hygge og udeaktiviteter i den tid der går fra skoledagen slutter til diverse fritidsaktiviteter starter samt i weekenden og ferier.

Kontinuerligt invitation til samarbejde med mange nye interessenter

Rigtig mange af de konkrete aktiviteter der er iværksat, kan umiddelbart implementeres på flere skoler rundt omkring i landet. Det kræver en grundlæggende vision og profil fra skolen omkring at åbne sig mod lokalsamfundet, og kontinuerligt invitere til samarbejde med mange nye interessenter, der ikke umiddelbart og traditionelt bidrager til skolens kerneydelse.

Konklusion

Samarbejdet mellem kommunen, private erhvervsdrivende på Mols, Molsskolen, Mols IF, bådelaug Knebelvig, kirkerne på Mols, og mange andre involverer alle - personale, frivillige, elever og forældre på nye, og meget spændende måder. Næsten hver uge opstår der nye ideer af dette samarbejde hvor grænser krydses mellem det frivillige, kommunale og private erhvervsliv på Mols og Djursland:

 • Ældre kommer på skolen og hjælper elever med at strikke i faget ”Håndværk og design”
 • Elever fra Molsskolen indgår i samarbejde med Nationalparken Mols Bjerge om uddannelse af "Junior Rangers", hvor elever uddannes til at passe på den fantastiske natur på Mols, men også til at være ambassadører for Nationalparken.
 • Børnehaverne har venskabsklasser på skolen, og kommer hver 14 dag på besøg en hel dag, hvor elever fra indskolingen har planlagt forskellige forløb for børnehavebørnene.
 • Frivillige har lavet en støtteforening for Molsskolen som både arbejder med praktiske opgaver men også at rejse penge til f.eks. lejrskole mm.

Sådan kunne vi nævne utallige nye samarbejdsrelationer mellem skolen og øvrige interessenter på Mols, der allerede i dag giver læring, trivsel og dannelse for skolens elever og samtidig værdi for lokalområdet.

Se Molsskolens videoer:


Video 1: https://youtu.be/_LSO3rVNumU?list=PLb5tyyA2RwWPyuPEIuutizd0R9WGbOcXI
Video 2: https://youtu.be/MrpkvqwuC7g?list=PLb5tyyA2RwWPyuPEIuutizd0R9WGbOcXI
Video 3: https://youtu.be/E4sA0326gzA

 

Skolens hjemmeside; http://www.molsskolen.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.