Smidstrup-Skærup Skole 2017 (Vejle)

  • folkeskole

Smidstrup-Skærup Skole 2017 (Vejle)

Ordblindepatruljen – et elevnetværk på Smidstrup-Skærup Skole. Skolens ordblinde elever mødes månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, udfordringer og erfaringer. Tre udvalgte elever er superbrugere, som hjælper med at guide andre elever, samt personalet på skolen.

Forhistorien til Ordblindepatruljen ligger 7 år tilbage, hvor vi på skolen havde besluttet at danne en IT-patrulje. IT-patruljer var allerede kendt fra andre skoler, men vi ville gerne have eleverne mere i spil, så de kunne indgå i et samarbejde med personalet omkring IT. Idéen var udtryk for et anderledes syn på elev- og lærerrollen. Eleverne fik et særligt ansvar og oplevede glæde og prestige ved at varetage rollen som superbrugere i IT-patruljen.

Ordblindepatruljen
Heraf udsprang tanken om en ordblindepatrulje. Teknologien var i rivende udvikling. IPaden og dens apps åbnede for nye spændende muligheder, som måske kunne anvendes som støtte til skolens ordblinde elever.  En tovholder blandt skolens personale og en superbruger blandt de ordblinde elever blev hver udstyret med en iPad og sammen udgjorde de skolens ordblindepatrulje.

Siden 2012 har Ordblindepatruljen.dk udviklet sig fra at være koncentreret om superbrugernes support til og introduktion af nye apps til at være et netværk for alle ordblinde elever på skolen.

Egne superbrugere
Smidstrup-Skærup Skole har i dag ca. 30 ordblinde elever på skolen og har derfor udvidet, så de har to afdelinger af Ordblindepatruljen. En afdeling målrettet eleverne på mellemtrinnet og en målrettet eleverne i udskolingen. Hver afdeling har deres egen superbrugere tilknyttet, som i forvejen er kammerater til eleverne i afdelingen.

Superbrugeren indtager en storesøster/storebror rolle i forhold til de andre kammerater i netværket og kan bl.a. hjælpe i hverdagen, hvis teknikken driller. Samtidig har superbrugerne lov til at forlade undervisningen for at assistere i andre klasser. Superbrugerne holder månedlige sparringsmøder med tovholderne, hvor der samles op på opgaver og aftaler, samt snakkes indhold til de næste elevnetværksmøder m.m. Superbrugerne producerer korte videovejledninger til de programmer der anvendes, som elever, personale og forældre kan hente støtte i. Der ligger for superbrugerne også et medansvar i at have fingeren på pulsen og tjekke nye ting ud, som de sammen med tovholderne kan undersøge og drøfte ift. anvendelighed.

Ordblinde elever bliver stærke gennem netværket
De ordblinde elever mødes en gang om måneden med tovholderne og ordblindepatruljens superbrugere. Møderne i ordblindepatruljen (elevnetværket) bruges bl.a. til, at eleverne snakker med hinanden om nye opdagelser, udfordringerne ved at være ordblind, hvordan prøverne i udskolingen bedst håndteres, instruktion i nye apps og opdateringer m.m. Målet for ordblindepatruljen er gået fra at handle om to superbrugere til at handle om at gøre alle skolens ordblinde elever stærke gennem netværket. Tænkningen er, at alene kan vi ingenting, men sammen kan vi alt.

Opsamling
Det giver god mening at opdyrke netværk i alle livets faser – og ikke kun hos voksne og ældre, men bestemt også hos børn. En god start på livet handler også om at have netværk i ens skoleliv. Netværk kan opstå på mange måder hos voksne, men hos børn og unge har vi som skole et særlig ansvar for organisere elevnetværket som faciliterer elevernes udvikling og læring. Et elevnetværk som Ordblindepatruljen.dk udvikler sig bedst, når der er en plan for, hvordan det skal faciliteres. Det kræver en tovholder, engagerede medarbejdere og støttende forældre, samt en ledelse, som involverer sig i patruljen og fortæller om vigtigheden af dens arbejde.

 

Skolens hjemmeside; https://smidstrup-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.