Kulsbjerg Skole (Vordingborg)

  • samling af børn

Kulsbjerg Skole (Vordingborg)

Mediepatruljer - Kulsbjerg Skole har udviklet mediepatruljer, hvor store og små elever fra forskellige klassetrin er uddannet som eksperter, der kan bistå andre elever og lærere på skolen med at holde styr på teknologien i forbindelse med undervisningen og øvrige særlige projekter.

Kulsbjerg Skole har sat kursen mod at blive en teknologibaseret profilskole. Som ny skole med flere sammenbragte afdelinger er idéen, at udvikling i fællesskab styrker den fælles skolekultur. Projektet gav mulighed for at inddrage hele skolen og skabe en fælles kultur på den nye skole. Med it-baseret læring som ramme og fællesnævner har skolen igangsat nye initiativer, hvor ledere, lærere og pædagoger skal finde sammen om at åbne sig for de nye muligheder, teknologien tilbyder.

IT i den innovative skole
Projektet er en del af demonstrationsskoleprojektet ’IT i den innovative skole – nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede’. Det er et projekt, der har haft fokus på at styrke elevernes kompetencer til at bruge it på en kreativ måde i den faglige undervisning, dels gennem afprøvningen af undervisningsforløb, hvor digital teknologi indgår i elevernes opgaveløsning på kreative måder, dels gennem udviklingen af mediepatruljer, hvor store og små elever fra forskellige klassetrin uddannes som eksperter, der kan bistå andre elever og lærerne på skolen med at holde styr på teknologien i forbindelse med undervisningen og i forbindelse med gennemførelsen af særlige digitale projekter. Projektet har også fokuseret på at skabe strukturer for organisatorisk læring og udvikling, hvor skolens ledelse bl.a. har arbejdet med at sætte innovative mål for skolens udvikling.

IT-didaktisk vejleder
Endelig har skolen besluttet at give it-vejlederen en ny og anderledes rolle og funktion. Tidligere havde vejlederen en klassisk rolle, som gik ud på at besøge klasser og fx introducere eleverne til et særligt program eller en særlig app. I dag har han titlen it-didaktisk vejleder. Det dækker over, at han nu arbejder mere med at understøtte videndeling på skolen og elevernes deltagelse i det fremfor selv at være den, der aktivt vejleder. Dette hænger i høj grad sammen med det, som også er et af skolens flagskibsprojekter, nemlig mediepatruljen. Den it-didaktiske vejleder har nu ansvaret for at udvælge, uddanne og træne elever på skolen som eksperter, der er i stand til at lære fra sig og undervise andre elever og lærere på skolen i at bruge digital teknologi. Den aktive videndeling om digital teknologi er nu altså elevbåret. Og mediepatruljen er ifølge den it-didaktiske vejleder både meget eftertragtet at blive en del af og meget motiverende for skolens læringskultur. 

Vejledning til andre
Hvis man som skole har lyst til at starte op og gøre sig erfaring med elev-til-elev-læring, er det Kulsbjerg Skoles erfaring, at man skal være opmærksom på:

  1. Holde faste ugentlige møder (1. time) i en styregruppe med fokus på implementeringen - herunder løbende justeringer og beslutninger på mødet.
  2. Skabe inddragelse og involvering af hele ledelsesgruppen.
  3. Udvikle rollen for skolens IT-didaktiske vejleder med henblik på et større organisatorisk perspektiv og mandat til at understøtte videndeling på skolen.
  4. At udvikle en mediepatrulje på skolen, så vidensdelingen om arbejdet med digital teknologi bliver elevbåren

Læs mere om projektet eller se nedenstående video: 

 

Skolens hjemmeside; http://vordingborg.dk/kulsbjerg-skole

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.