Spjald Skole (2) 2017 (Ringkøbing-Skjern)

Spjald Skole (2) 2017 (Ringkøbing-Skjern)

Ordblinde elever - hvad stiller vi op med dem? Skolerne er med UVMs ordblindetest blevet dygtige til at diagnosticere ordblindhed. Nu er det afgørende, at denne diagnose bliver en hjælp og ikke et stempel for den ordblinde. Derfor sætter de i år ind med en række nye tiltag på Spjald Skole.

På Spjald Skole ønsker de, at den ordblinde elev skal opleve, at ordblindediagnosen ikke bliver en hæmsko, men kommer til at fremme både trivsel og faglig udvikling, fordi de undervises i, hvad ordblindhed er, hvad det ikke er (fx at det er intelligensuafhængigt), og hvordan de med læse/skrive teknologi kan løse de samme opgaver som deres kammerater. De skal også have fornemmelsen af, at de ikke er alene, og at der er flere steder at hente hjælp og støtte.

Netværk giver støtte
I år opretter de derfor på Spjald Skole et netværk for ordblinde elever. De har haft det første møde, som mundede ud i konkrete arbejdsopgaver til IT-vejleder og læsevejleder. Fx fortalte deltagerne, at der var problemer med et matematikprogram, og at de ønskede sig, at læsevejlederen ville undervise deres klasser i ordblindeproblematikker. Dette arbejdes der videre med.

I oktober har skolen i samarbejde med kommunens læse/stavekonsulent inviteret elever med læse/skrivevanskeligheder og deres forældre til et møde, hvor dagsordenen er: oplysning omkring ordblindhed, undervisning i læse/skriveteknologi og oplæg omkring hvorledes man som forældre kan åbne bøgernes verden for sine børn. De ønsker flere af disse møder, så forældrene også kan blive del af et netværk.

Endelig tilbyder de den ordblinde elev at blive tilknyttet en IT-advokat, som kan komme med ud i almenundervisningen. Dette for at hjælpe den ordblinde og dennes lærer med implementeringen af IT i helt konkrete situationer - lige der hvor problemet opstår og i det øjeblik, hvor det kan blive afgørende, hvorvidt eleven føler ITen som en hjælp eller som et nyt problem.

Det er okay at være anderledes
På Spjald Skole værner de om den kultur, der gør det okay at være anderledes.

"Ordblindhed - det er noget vi taler om," lyder det fra Dorte Sønderby og Anne Maria Nørgaard, der begge er lærere på Spjald Skole.

Disse tiltag med fokus på ordblindhed iværksættes i år, men det er et område, som skolen løbende ønsker at udvikle på. 

"Spjald Skoles ordblindeindsats skal vælges, fordi vi tør kaste os ud i dette projekt og tage ansvar for at støtte den ordblindes trivsel og faglige udvikling, selvom ingen af os er eksperter. De ordblinde elever har krav på at kunne blive så dygtige som de kan, og det tør vi hjælpe dem med", afslutter skolens representanter. 

 

Skolens hjemmeside; http://spjald-skole.skoleporten.dk/sp 

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.