Søndervangsskolen 2017 (Favrskov)

Søndervangsskolen 2017 (Favrskov)

Mine valg – min skole. Valgfag i indskolingen på Søndervangsskolen i Hammel. Her har de nemlig valgt at indføre valgfag i indskolingen (1. -2. årgang) i to sammenhængende lektioner pr. uge. Der er fokus på elevernes interesser, andre læringsformer, IT, kreativitet og bevægelse. Resultatet er ejerskab og høj motivation hos eleverne. Værdisættet er nærhed – tryghed – valgfrihed.

Siden skoleåret 2016/17 har indskolingen (1. – 2. årgang) haft valgfag i to sammenhængende lektioner pr. uge. Skoleåret er delt op i 3 perioder, så eleverne vælger tre forløb á ca. 13 ugers varighed. Valgfagsholdene er dannet på tværs af de to årgange med seks klasser i alt.  De to lektioner er skabt med rum fra understøttende undervisning.

Målet med valgfagene er at øge elevernes ejerskab og motivation gennem spændende læringsforløb, som de selv har valgt. Skolen synes, det er lykkedes, og det er årsagen til, at de gerne vil anbefale konceptet til andre.
Valgfagene bygger på forskellige former for kreativitet, hvor personalet understøtter eleverne i at tænke nyt og anderledes, men også i at kunne vurdere de nye muligheder. Det gøres fx ved brug af leg, bevægelse, IT og musik til at opbygge de grundlæggende funktioner for den videre læring. Den åbne skole inddrages i valgfagene. Desuden vægtes trivsel meget højt, og skolen kan se, at valgfagene øger elevernes fællesskabsfølelse, og at de skaber nye venskaber og relationer.

I valgfagene vægtes inddragelse af pædagogerne i undervisningen højt. Pædagogernes kompetencer bringes i spil i valgfagene, det øger samarbejdet i teamene, med forældrene og omkring eleverne. Valgfagene er skabt i fællesskab af lærere og pædagoger.

Implementeringsprocessen kort fortalt
Søndervangsskolen nedsatte et udvalg i skoleåret 2015-16 med lærere, pædagoger og ledelsen, som kom med værdier og tanker om struktur og indhold. Arbejdet blev kvalificeret gennem drøftelser i skolebestyrelse, med elevrådet og forældregruppen. Da de stod med en færdig model for skoleåret 2016-17 blev konceptet og valgfagene kommunikeret til personale, elever og forældre. Ved evalueringen med forældregruppen i maj 2017 fik konceptet meget fin feedback, hvilket det også har fået løbende af bestyrelsen.

De 8 forskellige valgfag i skoleåret 2017/18 er:

  • Mini-sløjd
  • Programmering og robotter
  • Kreativitet
  • Grundlæggende IT
  • Musik, rytme og drama
  • Sundhed, leg og bevægelse
  • Natur og udeliv

Organiseringen, der har flere valghold end stamklasser, giver mulighed for at tage højde for særligt udfordrede elever, samt muligheder for at skabe perioder med kønsopdelte holddannelser.

Eleverne er glade
Elevers feedback på valgfagene:

”Onsdag er den fedeste dag i ugen, for der har jeg valgt minisløjd!”

”Det er rigtig sjovt, og jeg har fået rigtig mange nye venner!”

”Når vi programmerer, glemmer jeg helt tiden, men jeg kan lege videre med det hjemme!”

 

Skolens filmvalghold i udskolingen har også lavet film om valgfagene, som vil blive uploadet, når de er færdigredigerede.

Valgfag er en vigtigt del af skolens vision
Til orientering er valgfagene i indskolingen er en vigtig brik i Søndervangskolens profil ”Nærhed, innovation og globalt udsyn”, som blev implementeret august 2016 for alle skolens 700+ elever fra 0. til 9. årgang. For at gøre det så let for andre skoler som muligt at kopiere konceptet, har skolen valgt udelukkende at søge på valgfag i indskolingen, men andre skoler er naturligvis meget velkomne til at kontakte os vedr. profilen på mellemtrinnet, hvor der er indført en ugentlig profildag, hvor man arbejder emnebaseret på tværs af fagene og i udskolingen, hvor undervisningen tones på profillinjer med 4 lektioner pr. uge.

Et simpelt koncept med stor rækkevidde
Det er et simpelt koncept med høj effekt, som er nemt at implementere på andre skoler. Alle vinder ved konceptet både elever, forældre, lærere, pædagoger, ledelse og bestyrelsen. Eleverne tager medansvar for deres skolegang og føler sig hørt i udviklingen af undervisningen og læringsformerne. Medindflydelse à medansvar à motivation à mere læring er mantraet.

 

Skolens hjemmeside; http://soendervangskolen-hammel.skoleporten.dk/sp

1-2 klasse valgfag

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.