Christiansfeld Skole 2017 (Kolding)

 • elever på skole

Christiansfeld Skole 2017 (Kolding)

Kulturhistorisk ”skattejagt” via Mapop! Christiansfeld Skole samarbejder med Christiansfeld Centeret, Lokalhistorisk Arkiv og Brødremenigheden i Christiansfeld. Eleverne på 8. årgang har med den baggrund udviklet en digital turistguide/ skattejagt, som formidler byens historie til unge turister på tysk og engelsk. Guiden kan hentes via ens mobil og er tilgængelig for alle besøgende i byen.

Forløbet afholdes i marts og april måned. Forløbet varetages i fagene historie, engelsk, tysk og UUV. Christiansfeld Centeret og Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv giver eleverne nogle af de redskaber, de har brug for, for at lave et godt og brugbart produkt; en app til en kulturhistorisk skattejagt.

Projektets produkt:

 • Eleverne på 8. årgang udvikler en kulturhistorisk ”skattejagt” via Mapop til mindre skoleelever og unge turister, som besøger byen. App’en kan streame film og lyd
 • Eleverne fremstiller små tekster, billeder, film og lydfiler i skoletube, hvor de fortæller om byens kulturhistorie. Disse giver interesserede den viden, der er nødvendig for at gennemføre løbet / jagten
 • Eleverne formidler deres viden på tysk og engelsk
 • Turister og andre interesserede kan få adgang til skattejagten

Projektets formål:

 • At eleverne opnår viden og forståelse for den kulturarv, som ligger til grund for Christiansfeld by, herunder udnævnelsen til Unesco- by
 • At eleverne opnår viden om byens historie, traditioner og udvikling, fra grundlæggelsen i 1773 og frem til i dag, herunder levnedsbeskrivelser fra Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv
 • At eleverne formidler deres viden på tysk og engelsk til besøgende turister, skolens egne elever og andre interesserede
 • At give de unge mennesker muligheden for at opdage, hvorfor kulturformidling er vigtig for bevarelse af en historisk forståelse, og give dem lysten til aktivt at blive lokale guider eller ambassadører for byen
 • At eleverne bliver stolte af at tilhøre lokalsamfundet i Christiansfeld og de traditioner, som byen står for
 • På sigt ønsker skolen, at de unge mennesker bliver medansvarlige for bevarelsen af byens kultur, historie og liv
 • At skolens 8. årgang fremover er igennem dette undervisningsforløb - læseplan for 8. årgang

Projektets forløb på:  
​(Christiansfeld Centeret)

Forløbet afholdes i marts og april måned. Christiansfeld Centeret giver en introduktion til, hvordan en historiker arbejder og vigtigheden af kildekritik. Der foregår en dialog, hvor eleverne selv skal tage stilling til f.eks.:

 • Kan man stole på alt, man læser eller ser? (kildekritik)
 • Hvordan sikre man, at de informationer, man bruger, er rigtige? (brug af flere forskellige kilder og gerne førstehåndskilder)
 • Hvad kan ske, når man oversætter en tekst?

Formålet er at gøre eleverne bevidste om, at man altid skal bruge sin fornuft, når man læser noget eller ser et billede. Man kan altså ikke stole 100% på f.eks. wikipedia, lige som alle historiebøger er en fortolkning af historien.
Nu er det dem, der i deres skattejagt, skal fortolke historien for de mindre elever og turisterne.

(Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv)
Introduktion af Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og nogle af de kilder, de kan bruge herfra:

a. Arkiv.dk, hvor de kan se, hvad der befinder sig i samlingen.
b. Kopier af levnedsberetninger fra Brødremenighedens arkiv.
c. Gamle fotografier.

Varighed: 45 min.

 • I historieundervisningen arbejder eleverne videre med læsning af tekster om byens historie og liv, herunder Brødremenighedens historie.
 • Guidet tur i Christiansfeld by af Käte Thomsen eller guide fra Christiansfeld Centeret
 • Sparring med eleverne vedrørende emnevalg til de forskellige poster. Der udvælges 10 – 12 emner, som laves til ca. 9 poster.

 Her få eleverne mulighed for i samspil med os at diskutere indholdet af skattejagten. F.eks.:

 • Er der nogen emner, der skal med? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvad skal man ellers være opmærksom på, når man formidler for yngre elever.

Varighed ca. 90 min.

Herefter arbejder eleverne med deres projekt i fagene historie, engelsk, tysk og UUA. Elevere besøger de relevante lokaliteter under arbejdet, herunder Christiansfeld Centeret, hvor eleverne er velkomne til at arbejde og søge sparring.

 • De har mulighed for at få hjælp af os og stille konkrete spørgsmål til det projekt, de sidder med.
 • De har mulighed for at finde og bruge kilder fra Lokalhistorisk Arkiv.
 • Der vil være et udvalg af bøger, de kan se i.

Mapop laves af eleverne og er klar til brug i foråret 2017.

Inspiration til andre skoler og kulturinstitutioner
At bruge sprogfagene til formidling af fagstof sætter en ny vinkel på den viden man har. Andre fagområder og institutioner kan indgå i samme grundform som dette forløb. Vi har f.eks. foreslået geografisk have i Kolding om at lave et lignende forløb. Her kan eleverne arbejde med klimabælter og fortælle om naturens tilpasning og levevilkår. Ung til ung formidling kan gøre historien og fagstoffet mere nærværende. Samtidig giver det en større lyst til at gøre sig umage, når produktet henvender sig til andre på ens egen alder.

Elever der er stolte af den kulturarv de er medejere af​
Forløbet har givet eleverne en kæmpe oplevelse og ny viden som de ikke havde forestillet sig ville have så stor betydning for dem. De har fundet ud af, hvor de har rod og er stolte af den kulturarv de er medejere af. Skolen har oplevet, hvordan eleverne fik øjnene op for hvad der gemmer sig af historier i det Lokalhistoriske Arkiv. Nogle elever har fundet historier om deres egen familie, som de ikke kendte til.

Christiansfeld Skole sætter elevenes kompetencer i spil
Skolen vil gerne gennemføre forløbet til næste skoleår og har et ønske om på sigt, at gøre det til en del af læseplanen for 8. årgang på skolen. Eleverne arbejder løbende med deres egen bys historie gennem hele deres skoleforløb, men vi ved af erfaring, at vi kun husker den viden vi bruger. Derfor er et anderledes undervisningsforløb i 8. klasse en ny måde at opnå viden og færdigheder som skal omsættes til formidling. På denne måde får vi sat elevernes kompetencer i spil.
Se mere på TVsyd:
http://www.tvsyd.dk/nyheder/17-03-2017/1930/lokale-skoleelever-skal-vide-mere-om-christiansfeld?autoplay=1#player

 

Skolens hjemmeside; http://christiansfeldskole.kolding.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.