10 skoler med PALS 2019 (Holstebro)

10 skoler med PALS 2019 (Holstebro)

Fælles projekt mellem 10 skoler i Holstebro kommune om at skabe bedre trivsel for elever gennem et styrket relations arbejde. MÅL: Alle børn skal være en del af et eller flere positive fællesskaber

I Holstebro kommune er vi 10 folkeskoler, der er gået sammen om, at skabe et fælles spor for at sikre, udvikle og lave fælles tiltag i forbindelse med børns og voksnes trivsel.

Vi har i en længere årrække arbejdet med PALS på de 10 skoler, hvor arbejdet med at implementere, planlægge og udvikle arbejdet har ligget hos den enkelte skole.

Som et nyskabende tiltag har skoleledelserne på de 10 PALS-skoler besluttet, at arbejde sammen om at skabe et fælles spor med fælles temaer, for at sikre:

  • Den fortsatte effektivitet og kvalitet i PALS efter implementeringen
  • At den enkelte skoles gode ideer og tiltag deles med de andre skoler
  • Styrke netværkene mellem PALS-skolerne

For at få kvalitet i samarbejdet, har vi en organisering, der strækker sig fra skolechefen og helt ned til den enkelte medarbejder. Organiseringen har været vigtig for os, for at skabe nogle gode rammer for samarbejdet, for at udføre kommunens Børne- og Ungepolitik og for at skabe en fælles platform, hvor skolerne kan dele og hente informationer.

Vores organisering ser ud som følgende:

Styregruppe bestående af repræsentanter fra Skoleledere, PPR, Familieafdelingen samt Skolechefen.

  • Styregruppen sætter de overordnede rammer. Med skolechefens tilstedeværelse sikrer vi, at rammerne bliver understøttet fra forvaltningens side

 

Koordinerings og planlægningsgruppe bestående af Skoleledere, PPR-psykolog, PALS-vejleder, Inklusionsvejleder og PALS-tovholder.

  • De sætter rammerne for hvilket emne, der skal arbejdes med de forskellige år. Der udarbejdes materiale, som skolerne skal introducere medarbejderne for og arbejde med blandt eleverne.

 

PALS-tovholdernetværk bestående af tovholdere (lærere/pædagoger) fra de enkelte skoler samt PALS-vejledere. De mødes og drøfter, planlægger, øver og rammesætter hvordan de får temaerne fra Koordinerings og planlægningsgruppen udført på de lokale skoler.

  • Tovholderne videreudvikler ideerne fra Koordinerings og planlægningsgruppen. Mødes flere gange om året og evaluerer samt øver sig i formidlingen til kolleger på egen skole.
  • PALS-tovholderne udvikler materialer så det er lige til at gå til for læreren/pædagogen ude på de enkelte skoler.

 

Medarbejderne står for den daglige oplæring og repetition blandt eleverne

 

Relationer og fællesskaber.

Vores første tema handler om, hvor vigtige relationer er for læring og vi vil arbejde med det på forskellige niveauer.

De voksne skal sikre en god relation til eleverne

”Faglig og social læring er ikke isolerede, mentale aktiviteter

hos den enkelte, men foregår i kontekstuelle relationer”

– ”Disse relationer kan både hæmme og fremme, hvad og 

hvordan eleverne lærer. Relationer, der lægger vægt på 

godt samspil, vil fremme læring, mens relationer præget 

af modspil vil hæmme læring” (Arnesen 2008)​

 

Lærerne skal arbejde med Relationscirklen, der giver et overblik over relationerne til de elever som han/hun er tættest på. Bagefter arbejdes der systematisk med at skabe bedre relationer til eleverne længst ude i cirklen.

 

Relationer og fællesskaber blomstrer ofte i frikvartererne og i SFOen, men ligeledes er det også hvor børnene er på ”egen hånd”, at konflikter opstår. Vi vil derfor sætte fokus på, konflikthåndtering blandt børnene samt hvordan de voksne kan optimere tilsynet i f.eks. frikvarterer og når der arbejdes i grupper på gangene.

 

Alle elever skal føle sig som en del af fællesskabet

Et stort og vigtigt relationsarbejde, hvor der bl.a. arbejdes med Mobbeforebyggelse, med fokus på, hvad den der bliver mobbet kan gøre, hvordan dem der kigger på kan være med til at stoppe det og hvad den der mobber skal gøre i stedet for.

Relationerne skal styrkes gennem forskellige lege, der omhandler samarbejde og glæde, og ved at arbejde med klassetrivsel, hvor eleverne skal have stor indflydelse på, hvad de ønsker der skal skabe grundlag for den gode klasse eleverne imellem, men også hvad de ønsker fra de voksne. Eleverne vil komme til at udtrykke sig gennem plancher, video, spil og billeder.

 

Fælles trivselsdag

Fredag d. 6. marts på den Nationale Trivselsdag holder de 10 skoler en fælles dag, hvor Relationer og Fællesskab vil være det overordnede tema.

Skolerne er forskellige i størrelser og indebærer både mindre landsbyskoler med 100 elever til en stor byskole mere end 1000 elever. Skolerne ligger i en radius af ca. 40 km.

Der er planer om en festlig dag, hvor elever fra forskellige skoler vil mødes og arbejde med fællesskaber på tværs. Andre vil blive på egen skole, og Skype med elever fra andre skoler, for at vise vi er sammen om dette.

Vi håber på, at når eleverne får en fornemmelse af, at der er mange andre end dem, der arbejder med dette emne, vil de tage det med, når de mødes på håndbold eller fodboldbanen som modstandere, når de mødes på videregående uddannelser eller på andre måder mødes med andre børn og unge.

Data

Alle skolerne har lavet ”baseline” undersøgelse blandt alle lærere og pædagoger, om deres nuværende kompetencer med relationer. Undersøgelsen skal bl.a. sikre, at hver skole får finjusteret kompetenceløftet, så det passer på netop deres personale. Til juni laves undersøgelsen igen.

 

Der vil ligeledes bruges data fra www.klassetrivsel.dk , hvor det er elevernes svar vi bruger for at opkvalificere arbejdet med de enkelte klasser.

 

Vi har i projektet lavet vores eget program K-log, som systematisk kan give data om hvordan lærere og pædagoger oplever relationerne med de enkelte børn, og dermed hjælpe de forskellige klasseteams med at sikre, at ALLE børn får en styrket relation: elev-elev og elev-voksen.

 

Samarbejdet et skudt i gang og nu glæder vi os til at følge hvilke muligheder, kvaliteter og fælleskaber det bringer elever og medarbejdere.

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.