Sophienborgskolen 2019 (Hillerød)

Sophienborgskolen 2019 (Hillerød)

På Sophienborgskolen i Hillerød hjælper eleverne hinanden med at lære at læse. Elever fra skolens 6. klasse har meldt sig frivilligt til at læse med udvalgte elever fra 1.-3. klasse efter skoletid. Det skaber trivsel, det giver selvtillid og det øger det faglige niveau.

De store elever fra 6. klasse har ansøgt om at blive læsemakker i læseklubben. Alle de ”ansatte” 6. klasses-elever kommer enten tirsdag eller torsdag og hjælper indskolingselever med at øve sig på læsning.

De store elever træner at passe et job og får selvfølgelig også en belønning for deres indsats. Når skoleåret slutter, bliver de inviteret i Tivoli. De får også et flot diplom, som fortæller, at de har været læsemakker i læseklubben, har passet deres ”arbejde” og været engagerede forbilleder. Diplomet kan de bruge, når de skal søge et rigtigt ungdoms-job.

Flere af de store elever er ordblinde og det har de lagt vægt på i deres ansøgning, en skriver: ”Jeg føler, jeg er god, hvis jeg kan hjælpe andre med læsning, også selvom jeg er ordblind”.

De store elever lægger desuden vægt på, at det skaber trivsel, når store og små elever har mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Skolens koordinator for DSA (dansk som andetsprog) og skolens læsevejleder fik idéen til læseklubben, fordi det var svært at styrke læseniveauet for nogle af skolens to-sprogede elever i indskolingen. Flere af dem læser ikke regelmæssigt derhjemme, fordi forældrene ikke læser dansk, og eleverne får derfor ikke øvet sig nok.

På Sophienborgskolen er der ca. 16 procent elever med et andet modersmål end dansk. Det er svært at gå i skole på et fremmed sprog, og skolen vil gerne give alle elever gode muligheder for at blive så dygtige som muligt.

Eleverne fra 1.-3. klasse er udvalgt af dansklærerne. Kriterierne for at få en plads i læseklubben er, at man ikke får øvet sig nok på læsning derhjemme, fordi hjemmet har få ressourcer, og at man evt. taler et andet sprog end dansk i hjemmet.

Ti elever fra 1.-3. klasse har fået en plads i læseklubben og kommer der to gange om ugen.  De små elever læser for de store læsemakkere. De store læsemakkere støtter og opmuntrer undervejs. De store læsemakkere ved, at man skal bruge bogstavernes lyde, når man læser, og de hjælper de små læsemakkere med at lydere. Når de små har læst i ca. 15 minutter, læser de store elever en fagbog højt. Det giver anledning til samtale og det øger ordforrådet og sprogforståelsen.

Læseklubben er et nyt tiltag, som projektgruppen endnu ikke kender effekten af. Men erfaring fra bl.a. trivselsuger, naturfagsuge og idrætsdage giver dem en tro på, at samvær skaber trivsel og læring.  De små elever bliver tryggere, når de kender de store elever. De små elever gør sig umage og arbejder lidt hårdere når de sidder sammen med en stor elev. De store elever er betydningsfulde og gør en forskel for nogle små elever. Det giver selvtillid og tro på sig selv, når man kan gøre en forskel for andre.

Projektgruppen forventer, at eleverne i 1.-3. klasse vil øge deres læseniveau, fordi de læser mere, end hvis de ikke var i læseklub. De håber, at eleverne med et andet modersmål end dansk vil øge deres ordforråd, fordi de får tid og ro til at tale og bruge sproget aktivt.

Der er en forventning om, at eleverne fra 6. klasse udvikler sig personligt, fordi de er betydningsfulde for nogle andre, samt at eleverne fra 6. klasse også øger deres læseniveau, fordi de (også) får øvet sig to gange om ugen i at læse højt.

Projektgruppen ser allerede, at de store elever udviser omsorg og empati for de små elever. De er nærværende og gør sig umage med at være noget for de små elever. Det gælder også de elever, som ellers til daglig kan fylde lidt rigeligt. De siger bl.a.: ”Det går rigtig godt, hvor er du god.” eller ”Kan du huske lyden for m?”

Projektgruppen har helt bevidst valgt ikke at teste eleverne før og efter. Læseklubben handler ikke om, hvor langt nogen kan nå i et testresultat. Læseklubben er bare et konkret tiltag, som skolen forventer har effekt på flere forskellige parametre indenfor trivsel, dannelse og læring.

Senest opdateret den

4. oktober 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.