Vestervangsskolen (1) 2019 (Randers)

Vestervangsskolen (1) 2019 (Randers)

Projektet "Dygtige elever" handler om at gøre alle elever så dygtige som muligt. Det handler om at udfordre og inkludere alle elever og motivere og give styrket læringslyst

”Dygtige elever” er et treårigt projekt og er et samarbejde mellem Vestervangsskolen og Hornbæk Skole. Forløbene er ens på begge skole og foregår på samme tid på de to skoler.

Målgruppe
Målgruppen er de dygtigste elever inden for fagene i udskolingen. Eleven skal ønske at blive dygtigere og være indstillet på at yde en ekstra indsats i kursusperioden. 

Der afholdes inden kurset møde med elever og forældre, hvor forventningerne og mål tydeliggøres. 

Kriterier for at deltage er, at man møder frem, og at man er forberedt til hver lektion. Ved fravær mister man sin plads på holdet dog ikke ved fravær på grund af sygdom. Ved gentagne fravær på grund af sygdom mister man sin plads og den tildeles en ny elev.

Kursusforløbet begynder med elevsamtaler i grupper og afslutter med individuel elevsamtaler

Projektets formål kan mere konkret beskrives således:

  • At udvikle metoder og organisationsformer som bedre tilgodeser børn med særlige evner/talenter
  • At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger
  • At få større viden om og erfaring med undervisningen af børn med særlige forudsætninger

Underviserne er lærere på de to skoler
Der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af kurserne i samarbejde med de to lærere.

Erfaringer fra forløbet deles med den øvrige personalegruppe

Udvælgelse af elever med særlige forudsætninger
Eleverne er udvalgt i samarbejde mellem klassens lærere, forældrene og underviserne.

Elevernes faglærer i dansk/matematik skal beskrive elevens faglige præstation og resultat i standpunktsprøver, arbejdsstil, særlige interesser og social adfærd.

På den baggrund har skolen udvalgt eleverne til de to undervisningsforløb i dansk og matematik. 

År 1:
Der afholdes 1 kursusforløb i dansk og 1 forløb i matematik på hver skole.

Efterårsferie-jul

Uge 1 - 10

HOS Starter med dansk – egen lærer, VES starter med matematik – egen lærer. 

Til kursus nr. 2 møder læreren på den anden skole.

Der etableres et tæt samarbejde mellem de to lærere.

År 2:
Da og mat på begge skoler samtidig.

Etablering af fagligt netværk mellem lærere, som arbejder med dygtige elever

Der etableres et fagligt netværk mellem de lærere, som arbejder med de dygtige elever for at samle viden og dele erfaringer. 

År 3:
Andre fag

Etablering af fagligt netværk mellem lærere, som arbejder med dygtige elever

Der etableres et fagligt netværk mellem de lærere, som arbejder med de dygtige elever for at samle viden og dele erfaringer. 

Senest opdateret den

4. oktober 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.