Højelse Skole 2019 (Køge)

 • æble og bøger

Højelse Skole 2019 (Køge)

Projektet går ud på at gøre overgangen fra Børnehave til SFO og skole så tryg og gnidningsløs for børnene som muligt. Det er målet, at alle børnene har en fælles referenceramme og kunnen ved skolestart.

Ideen opstod for 2½ år siden, da Inge Schoug Larsens bog om ”Samarbejde om det skolestartende barn” inspirerede ledelsen i de to institutioner. På det tidspunkt havde Højelse Skole et samarbejde om brobygning, som varede 6 gange á to timer med forskellige temaer. Så bragte Ærtebjerghave Børnecenter (som er den samarbejdspartner der har de fleste af vores børn) børnene til SFO’en i februar /marts, og børnene startede 1.4. i Højelse SFO. Børn fra andre institutioner blev bragt af bedsteforældre/forældre, så de også kunne deltage. Højelse Skole og Ærtebjerghave Børnecenter oplevede, at det var en fin brobygning, vi havde. Men inspireret af bogen mødtes vi for at se på fænomenet med ”friske øjne”.

Vi dannede et partnerskab bestående af leder fra Ærtebjerghave Børnecenter og to projektmedarbejdere og Skoleleder og SFO-leder samt en lærer med speciale i læsemakkerprojekt og inklusion.

Ledelsen fra de to partnere og Skolebestyrelsesformand og næstformand deltog i to foredrag af Inge Schoug Larsen, og havde undervejs mulighed for at drøfte problematikken med børns tryghed i overgangen fra børnehave til SFO/Skole.

Herefter havde de tre ledere et værdibaseret møde, hvor vi diskuterede forskellige værdier og holdninger til det skolestartende barn, og hvilke udfordringer vi så hos børnene og vores systems opbygning.

Projektgruppen mødtes og diskuterede, hvordan vi kunne sikre en tryg og indholdsrig overgang fra børnehave til skolens univers uden tab af mestringsevne og selvtillid hos det enkelte barn. Pædagoger og lærer sammensatte et program for brobygningen, der varede i 20 uger, hvorefter det fortsatte i SFO-regi. Skolen gav læreren 2 timer om ugen.

Vi kalder projektet for PRESCHOOL

 • Det første år blev der arbejdet med en gennemgående bog ”Jorden kalder Anton-Emil”, om en dreng, der ikke rigtig har lyst til at starte i skolen. Et stykke fra bogen går igen hver gang, og det fælles projekt, som skulle laves, bestod af en jordklode i papmache som afslutning, og den skulle stå i SFO’en, når børnene startede den første dag.
 • Der var også en gennemgående sang, der blev brugt og børnene havde et gulvtæppe med i SFO/skole, som de sad på i børnehaven. Ved overgangen til fuld tid i SFO medbragte de deres tæppe.
 • Forældrene blev informeret på et forældremøde i Ærtebjerghave Børnecenter, men primært skulle børnene selv fortælle deres forældre, hvad de oplevede i forbindelse PRESCHOOL.

I slutningen af skoleåret 2018/2019 er samarbejdet omkring evaluering af sidste års projekt lavet. Der har været en del justeringer bl.a. på grund af udskiftning af personale på Højelse Skole, så nu er det klasselæreren i 0. klasse der indgår i samarbejdet med Ærtebjerghave Børnecenter.

Ved evalueringen gav flere børn udtryk for, at det var spændende at komme på skolen, og de havde en stor forbedring i deres evne til at gå distancen på 800 m mellem børnehaven og skolen. De havde turtasker med deres måtter, hjemmesko, madpakke og sang – yderst trafikveste, og når eleverne på Højelse skole så dem, hilste de og var rigtig søde.

Overordnet set er det vigtigt, at børnene ikke oplever, at de går i skole, men har den legende tilgang i projektet, som kendetegner et børnehavebarn.

 

Her følger den foreløbige arbejdsplan for PREESCHOOL 2019/2020:

Preschool – 1.9-2019 – 31.3-2020

Mål:  

 • At børnene oplever en glidende overgang fra børnehave til sfo/skole.
 • At børn og forældre oplever en tryg overgang. 
 • At forbinde den viden og de kompetencer barnet bringer med sig fra børnehaven til viden og kompetencer, der forventes når barnet starter i skole.

Handling:  

 • Store gruppen går på Højelse skole en gang om ugen start 1. oktober 2019.
 • Børnehaven og skolen laver i samarbejde en aktivitetsplan.
 • Der aftales en overleveringssamtale mellem børnehaven og sfo/skole.

Rammen/normer/adfærd/forventninger

 • Hvor og hvordan skal børnene sidde i lokalet/hallen på skolen?
 • Vi blev enige om 3 fælles kontekstmarkører:
  • Ved ro: De voksne klapper en rytme og børnene imiterer efterfølgende den samme rytme.
  • Ved kollektiv besked: Børnene skal række hånden op, når de ønsker at få ordet.
  • Ved pause: bruges ordet frikvarter.
 • Indhold/aktivitet i en SMTTE. Til indhold tænker vi, sang, bogstaver, ugedag, måned, sprog, krop og bevægelseslege.
 • De første gange vi er på skolen taler vi med børnene om forventninger og hvordan man opfører sig i en skole.
 • Vi starter med fælles samling og derefter går vi i opdelte grupper/værksteder.
 • Ansvarsroller – hvem gør hvad?

Forberedelsesfasen

 • Tryghed - parathed
 • Vi arbejder med de:

Sproglige, motoriske, sociale og personlige færdigheder.
I år vil vi arbejde med de røde bogstaver, deres navn, form og lyd.


Fra uge 36-48
I børnehaven starter vi i uge 36 – 39 med at lave en cirkusforestilling og arbejder i workshops.
HS kommer i børnehaven tirsdage i uge 37, 38 og 39 og deltager i gruppetid fra kl. 10.00 – 11.00.
Fra uge 40-41– 43-48 går vi hver tirsdag op til skolen, hvor vil vi arbejde med de røde bogstaver i hallen. Vi mødes med Helle kl. ca. 10.00.
Børnene præsenteres for et bogstav ad gangen og vi leger forskellige bevægelseslege omkring bogstavet.
HS printer bogstaver og billeder eller finder ting, som understøtter det enkelte bogstav. HS beder om hjælp, hvis det bliver nødvendigt.
Onsdage og torsdage i gruppetid fortsætter vi med bogstavet, som børnene blev præsenteret for om tirsdagen. Vi laver, en handleplan for dagene selv.

Fra uge 49 – 50 og 51
Arbejder vi i værksteder
Børnene laver julegaver
Børnene skaber deres eget krybbespil og vi synger julesange og der julehygges.

Aktivitetsplan: 2019 – Preeschool - tirsdage
Uge 36 – Cirkus opstart

Uge 37 – Cirkus
HS deltager – skal præsenteres for børnene

Uge 38 – Cirkus
HS deltager

Uge 39 – Cirkus + forestilling
HS deltager

Uge 40 – Temablok
Store gruppen kommer op på skolen for først gang
HS præsenterer børnene for regler og hvordan man opfører sig i en skole
Måske hallen?

Uge 41 - 48
Tirsdag – skolen. Vi går i hallen og leger med bogstaver
Onsdag – bh. Vi arbejder med bogstaver
Torsdag – bh. Vi arbejder med bogstaver

Uge 49 – 51
Tirsdag – skolen – kirkebesøg ?? dato. Lise ansvarlig. Vi arbejder i værksteder, med julegaver, fremstilling af krybbespil, der julehygges
Onsdage og torsdage i bh laver vi julegaver, synger og der julehygges

Uge 2 – 13 2020
Tirsdage – arbejder vi igen med de røde bogstaver. Vi vil i værksteder have fokus på samarbejdsøvelser, hvor børnene to og to får små opgaver, de skal løse i fællesskab.
Eksempel: Kopier en legofigur sammen.
Tegne en tegning sammen, kaste bolde/tørklæder til hinanden.

Aktivitetsplan: 2019 – Preeschool – onsdage og torsdage
Hvordan skal vi arbejde med bogstaverne i onsdag og torsdag?

 • Abc for barske børn
 • Børnenes interesser, hvad er de optaget af? Eks. Figurer, dyr mv. og bringe de røde bogstaver ind i det
 • Kan børnene hjælpe ?
 • Ansvarsområder – hvem gør hvad?

Trædesten:
Sprog - Krop og bevægelse – Musik

Forældresamarbejdet:

 • hvordan får vi inddraget dem?
 • Hjemme opgave meget små, med sikkerhed på alle får lavet dem.
 • Hvad har de brug for at vide?
 • Hvordan kan vi bruge deres kompetencer?

Nye styrket læreplan:

 • Hvad siger den om forældresamarbejde?
 • Hvad siger den om overgang bh/skole?

Uge 6-13 2020
SFO’ens personale og klasselæreren fra 0.a. viderefører og udvider brobygningsarbejdet, så børnene er fuldt fortrolige med SFO’ens lokaler, personale og faciliteter. Ved den sidste brobygningsdag i SFO’en møder børnene deres venskabsklasse (4.klasse), som leger med dem og fortæller historier mv.
Foreløbig brobygningsplan, som har udfordringen med også at integrere børn fra andre børnehaver, der har søgt Højelse Skole og skal gå i 0.a.

 

Invitation fra Højelse Skole:
Brobygningsplan Børnehave & SFO for kommende 0. klasse 2019/2020

Kære Forældre

Så er aftalen om brobygningsbesøg på plads, og vi glæder os meget til at se vores kommende elever til hyggelige/oplevelsesrige og lærerige dage på Højelse Skoles SFO.
Genkendelighed fra Preschool projekt, vil være en implementeret del af brobygningen. De børn og forældre som ikke har været en del af Preschool, vil blive introduceret til det.
Desuden arbejdes der ekstra ordinært med mål og handleplaner i forhold til, at børn fra andre institutioner end Ærtebjerghave bliver og føler sig som en del af den samlede gruppe.

Så følger SFO-tiden fuldt ud og farvel til børnehaven. Herefter starter brobygningsarbejdet til skolens hverdag, så overgangen fra SFO til skole bliver så tryg og meningsfuld som muligt.
Brobygningsplan indsat:

Der er mange overgange i et barns liv, men vi skal som professionelle voksne planlægge, så barnets alsidige personlige og sociale udvikling bliver tilgodeset på den bedst mulige måde.
Ved første forældremøde udleveres bogen ”Mit barn skal i skole” en forældrehåndbog, da det for nogle forældre, er første barn de sender i skole.
Højelse Skole har et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere og forberedelsen af skolegang betyder meget både for dem og børnenes tryghed.

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.