Elevdemokrati vinder DM i skoleudvikling 2017

  • skole køge

Elevdemokrati vinder DM i skoleudvikling 2017

Sct. Nicolai Skole i Køge vinder DM i skoleudvikling ved at give reel medindflydelse til eleverne. Sct. Nicolai Skole har udviklet en eksemplarisk model for inddragelse af eleverne i skoledagen, hvor eleverne lærer og praktiserer demokrati. Skolen løber derfor med førsteprisen på kr. 50.000 kr. uddelt på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg den 17.november 2017. I alt blev der uddelt præmier for 100.000 kr.

Demokratid, som projektet hedder, involverer alle elever i planlægning, gennemførelse og evaluering af otte særlige dage på skolen. Det er en reel træning i demokratiske processer, som også betyder, at eleverne bliver bedre til at lytte, til at argumentere kvalificeret og til at håndtere konflikter konstruktivt.

Det er reel indflydelse til eleverne, som vinder DM i skoleudvikling i år. Det synes jeg er spændende. Jeg kunne godt se for mig, at eleverne i fremtiden bruger den sidste uge inden sommerferien på at planlægge næste års undervisning sammen med underviserteamet. Jeg håber vinderprojektet og alle de andre projekter vil inspirere andre til god skoleudvikling de kommende år, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen

Endvidere udtaler formand Jakob Bonde Nielsen fra Danske Skoleelever

Jeg er super glad for at det er Sct. Nikolaj Skolen, der vinder i år. Det er enormt vigtigt at elevdemokratiet har gode vilkår på skolerne, hvilket vi også i Danske Skoleelever arbejder meget med

84 udviklingsforløb fra hele landet konkurrerede om fem hovedpriser og en publikumspris
Det er andet år i træk, der uddeles priser i DM i skoleudvikling. I år var der 84 udviklingsforløb fra hele landet, som konkurrerede om fem hovedpriser og en publikumspris. Sct. Nicolai Skole modtog 1. prisen i DM i skoleudvikling på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg den 17. november 2017.

Jeg er positiv overrasket over alle de udviklingsforløb, skolerne har sendt ind. Det er rigtig fedt at se, at der sker en udvikling på så mange forskellige områder. Vi hører hele tiden negative historier om hvor dårligt det står til i landets folkeskoler. Men jeg synes at alle disse udviklingsforløb tydeligt viser, at der også sker meget positiv udvikling rundt om på landets skolerne udtaler Jakob Bonde Nielsen.

Mette With Hagensen formand fra Skole og Forældre​ tilføjer:

 Ja, det er et vigtigt at få de udviklingsforløb, som foregår ude på skolerne, i centrum - både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens elever, personale og bestyrelser sætter i gang.

INFO: DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark
Danske Skoleelever og Skole og Forældre står bag DM i skoleudvikling. I juryen er der foruden arrangørerne repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet. Hjemmesiden www.dmskoleudvikling.dk er p.t. Danmarks største portal for udviklingsforløb i folkeskolen.

Den samlede præmiesum er på 100.000 kroner, der fordeler sig således:
1. præmie: 50.000 kr. / 2. præmie: 20.000 kr./ 3. præmie: 10.000 kr. / 4. præmie: 5.000 kr. /5. præmie: 5.000 kr./ Publikumsprisen: 10.000 kr.

 

Prismodtagerne i DM i skoleudvikling 2017

Vinder: Sct. Nicolai Skole, Køge Kommune

Sct. Nicolai Skole har med projektet Demokratid udviklet en eksemplarisk model for inddragelse af eleverne i arbejdet, hvor eleverne lærer og praktiserer demokratiet. De har reel indflydelse på skolens indhold og lærer i praksis, hvad det vil sige at være borgere i et demokratisk samfund med både rettigheder, muligheder og ansvar. Demokratid involverer alle elever i planlægning, gennemførelse og evaluering af otte særlige dage på skolen. Det er en reel træning i demokratiske processer, som også betyder, at eleverne gennem samtale og debat får styrket deres relationskompetencer samt deres evne til at lytte, til at argumentere kvalificeret og til at håndtere konflikter konstruktivt. Sct. Nicolai Skole har lavet en grundig beskrivelse af Demokratid, så det er ligetil for andre skoler at implementere konceptet og på den måde praktisere den demokratiske samtale, de demokratiske processer og det demokratiske fællesskab.

2. plads: Holbergskolen, Københavns Kommune

Holbergskolen vinder 2. pladsen for deres 3-dimensinelle inklusionsarbejde i projektet KÆMP og datterprojekterne ThumbsUp og Sprograketten. De tre dimensioner er barnet, familien og medarbejderteamet, og Holbergskolen gør sig især bemærket ved at insistere på og opnå gode resultater ved at inddrage og arbejde med barnets familie. I det første, store projekt, KÆMP, er der hjemmebesøg med vejledende samtaler og løbende støtte i dagligdagen. I ThumbsUp og Sprograketten er der kursusaftentener til forældrene. Men først og sidst gør Holbergskolen sig umage, baserer sig på viden og holder fast i barnets ret til en trivselsfyldt hverdag ikke bare i klassen og i frikvarteret, men også i hjemmet.

3. plads: Nordbyskolen, Guldborgsund Kommune

Nordbyskolen arbejder systematisk med motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen. Baseret på det svenske Bunkeflo-projekt har skolen udviklet sit eget koncept for screening, træning, forankring og udvikling af motoriske færdigheder. Det sker i 4-5 lektioner om ugen i børnehaveklasse og Forårs-SFO, hvor der også samarbejdes med børnehaverne, og det er tilrettelagt, så det er en leg for børnene. Norbyskolen udmærker sig her ved sin systematiske og evidensbaserede praksis og ved egne positive resultater: Eleverne opnår ikke alene forbedringer i deres motoriske udvikling, men også fremgang i både trivsel og faglighed.

4. plads: Herningvej Skole, Aalborg Kommune

Herningvej Skole har sin egen originale tilgang til den længere og mere varierede skoledag, faglig fordybelse og forældresamarbejde og de kommer med konkrete bud på, hvordan skoledagen kan struktureres. Skolen præsterer er en overbevisende collage af løsninger, der har barnets udvikling i centrum og som tager ordene ”i samarbejde med forældrene” i folkeskolelovens formålsparagraf alvorligt. Alle elever får således ugentlige læringsmål – eller LM – som er tilpasset den enkelte og afstemmes i samarbejde med forældrene. Derudover har skolen blandt andet uddannet forældre som skolens ambassadører og tilknyttet dem skolen i et ForældreAkademi. Herningvej Skole gør det hele konkret og forståeligt. Og det virker.

5. plads: Smidstrup-Skærup Skole, Vejle Kommune

Smidstrup-Skærup Skole viser et strålende eksempel på, hvordan rammesætning kan vende en udfordring til en styrke. Ordblinde elever på Smidstrup-Skærup skole er ikke ofre, der skal vises særlige hensyn. Nej, de er superbruger i en ordblindepatrulje, hvor de har særlige kompetencer og rettigheder, som giver status og styrket selvbevidsthed. Konceptet er enkelt og effektivt og lige til at tage og bruge på enhver anden skole, hvor viljen er til stede.

Publikumsprisen: Skolesamarbejdet i Nord, Odense Kommune

Som det skoleudviklingsprojekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook – 443 likes og 282 delinger frem til deadline den 6. oktober kl. 12 – er Skolesamarbejdet i Odense Nord en sikker vinder af publikumsprisen i DM i skoleudvikling. Projektet hedder Læring for Fremtiden, og det står på skuldrene af flere års samarbejde mellem ni folkeskoler og en ungdomsskole, blandt andet om et fælles valgfagskoncept. Med Læring for Fremtiden er fokus på FN’s udviklingsmål og bæredygtighed, og projektet demonstrerer, hvor motiverende og engagerende, det kan være, når aktiviteter og undervisning forholder sig til virkelige problemstillinger, og undervisningen veksler mellem teori og praksislæring.

Skolesamarbejdet i Nord består af: Abildgårdskolen, Agedrup Skolen, H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole og ungdomsskolen UngOdense.

Yderligere kommentarer:

Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre, mobil: 31 71 63 78
Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, mobil: 60 40 20 00

Yderligere information om DM I SKOLEUDVIKLING: Karin Garde Frandsen, mobil: 41424636

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.