Bohrskolen 2019 (Esbjerg)

Bohrskolen 2019 (Esbjerg)

På Bohrskolen er skoledagen meget mere end traditionel undervisning. Her er fællesskabet og rummeligheden nemlig i centrum, når eleverne på tværs af klasser og skel leger i Cirkus Bohr. Cirkus udfordrer grænser og bygger bro, og det skaber glæde, bevægelse og virkelyst for børn og unge på skolen.

Igennem flere år har Bohrskolen indarbejdet cirkusaktiviteter som en del af skoledagen, da de oplever cirkus som værende et yderst kvalificeret indspark i arbejdet med folkeskolens opgave omkring dannelsen af elever til det demokratiske fællesskab. På Bohrskolen tror de på, at fællesskaber omkring børn skaber fællesskaber imellem børn, og at det er afgørende for alle børn, at føle sig accepteret og være en del af et fællesskab til trods for forskelligheder. Cirkus er narrativerne om, at børns forskelligheder ikke skal ses på som noget, der skal fixes, men som en forudsætning for det bredtfavnende fællesskab. Cirkus har alle dage med den anderledes livsstil, farvestrålende originaler og fabelagtige artister, netop skabt glæde og begejstring omkring menneskers forskelligheder. Det vil Bohrskolen gerne dyrke.

Cirkus som en del af hverdagen

Når cirkusdirektøren ifører sig sin høje hat, og mødes i manegen med eleverne omkring diabloer, ethjulede cykler og fakir-fakler, træder de alle ind i en anden arena, hvor den traditionelle skoledag brydes og der i stedet skabes en fortælling, som bidrager til, at flere elever får mod og lyst til læring.

Med cirkusaktiviteter oplever flere elever at være en del af skolens fællesskab, og folkeskolens intentioner om bevægelse og kreativitet får luft under vingerne. Går man en tur ned af gangen på en af skolens tre afdelinger i frikvarteret, suser nogle elever forbi på ethjulede cykler mens andre øver sig i par-jonglering, alt imens musikken fra Cirkus Summarum summer ud af en højtaler, der står i et hjørne. Her føles alle som hørende til og som en del af noget større - her er plads til alle!

Cirkus er også en integreret del af skolens inklusionsindsats, hvor der bl.a. arbejdes med:

  • Klovnerier, som en del af styrket opmærksomhed; eleverne arbejder med vedholdenhed og opmærksomhed. Cirkusklovnen inddrages, og der arbejdes med kropslig fornemmelse overfor andre.
  • Fakirnumre giver selvtillid og selvværd; når eleverne går på glasskår, bliver der fokuseret på selvtillid og selvværd (øvelse gør mester).
  • Forebyggende inklusionsarbejde; der arbejdes med fokusering, timing og bevægemønstre.
  • Lille hold øver balance og koncentration.
  • Elever som hjælpetrænere; her er forskellighed en fordel. Fokus på succesoplevelser.
  • Fælles oplevelse og styrket sammenhold; der arbejdes med positive fortællinger og relationer klassevis. 

Cirkus bygger bro

På to af Bohrskolens tre matrikler er der specialgrupper, med elever der bl.a. grundlæggende er udfordrede på koncentration og opmærksomhed. Elever, der førhen var ret isolerede i løbet af skoledagen, men som i dag er en integreret og aktiv del af skolens brede fællesskab. Med cirkus har skolen været i stand til at udvikle et rum hvor fysiske, sproglige og mentale barrierer nedbrydes eller udviskes, og der opstår fællesskaber på tværs af elevgrupper fra Bohrskolens almene skoletilbud og specialgrupperne. De finder noget at være fælles om, til trods for deres forskelligheder, og skaber på den måde fortællinger om deres individuelle styrker, for som kranføreren i Gummi-Tarzan siger ”Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af hvad det er.” Netop disse narrativer er afgørende for elever, der befinder sig i overgangen mellem det almene og speciale skoletilbud. Der skal være fokus på succeserne.

Fagligheden styrkes

Under den gøglede overflade, gemmer der sig også en faglighed, og på Bohrskolen tages cirkus meget alvorligt. Gennem veltilrettelagt gøgl og cirkus, kan alle elever nemlig opleve mestring – og på én gang træne deres kompetencer omkring koncentration, vedholdenhed, nysgerrighed og samarbejde. Alt sammen færdigheder som de kan overføre direkte til resten af deres skoleliv. Samtidig får eleverne et indblik i cirkus som en del af den danske kulturarv og fortællingen om fællesskab og fantasi, hvor man har mod på at prøve noget nyt og anderledes end man plejer.  

Cirkus bringer en udvikling og styrkelse af børns kognitive færdigheder. Der er evidens for, at en øget balanceevne styrker koncentrationen samt har en direkte kobling til nervøsitetsniveau– det træner de bl.a. ved at lade eleverne gå på line eller køre på ethjulet cykel. Igennem legen lærer eleverne en lang række færdigheder, der ruster dem til livet som hele mennesker, som det står skrevet i folkeskolens formål.

Cirkus for alle

Cirkus startede på Vitaskolen - en af tre afdelinger af Bohrskolen, og er kontinuerligt blevet rullet ud på de to andre matrikler også. Derfor har de erfaret, at cirkus kan overføres til andre skoler. Det handler om at finde lærere med mod og lyst til at lege og lære sammen med eleverne.

I Esbjerg Kommune er nysgerrigheden omkring cirkus ligeledes vakt, da initiativet ligger i god tråd med kommunens Børn og Unge politik, der fokuserer på Leg, Læring og Kreativitet. På kommunalt plan er der således et ønske om at udbrede cirkus til alle skoler i kommunen, og af den grund, er der udarbejdet et kommissorium som har nedsat en arbejdsgruppe med netop det formål fremadrettet at skabe målrettede inkluderende læringsmiljøer og fællesskabsorienterede indsatser for børn og unge på Esbjergs skoler.

”Vi vil med cirkus på agendaen gerne forpligte os på ikke bare tænke at ud af boksen, men også på at turde gentænke og udvikle den boks folkeskolen er, for netop at øge deltagelsesmulighederne for alle de børn og unge mennesker, der går på vores skole”

– Koordinator for Målrettede Inkluderende Læringsmiljøer, Bohrskolen

Se mere her: https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-01-2019/1930/skolen-er-et-cirkus 

 

Senest opdateret den

2. oktober 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.